Hervormd Woudenberg

Graag willen wij onze nieuw ingekomenen uitnodigen voor een informatieavond van onze hervormde gemeente op dinsdag 5 september a.s. om 20.00 uur in de grote zaal van Eben Haëzer. Bij nieuw ingekomenen denken we aan gemeenteleden die vanaf september 2016 met onze gemeente zijn gaan meeleven. Zij die voor september 2016 zijn binnengekomen en een dergelijke avond nog niet meegemaakt hebben zijn ook van harte welkom. Ook belangstellende gemeenteleden zijn uiteraard welkom. Het doel van deze bijeenkomst is om u informatie te geven over onze kerkelijke gemeente. Hoe zit deze in elkaar en hoe proberen we de gemeente, als deel van de wijngaard van onze Heere en Heiland, te dienen en op te bouwen? Uiteraard krijgt u ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen.
Er is een afwisselend programma samengesteld, waarin informatie, gesprek en ontmoeting een plaats hebben. Na de pauze is er een boeiende rondleiding door de kerk. We hopen op een zinvolle en mooie avond! Ds. Wessels hoopt ook aanwezig te zijn en is beschikbaar voor nadere kennismaking. De wijkgemeenten, de algemene kerkenraad, de diaconie, de kerkrentmeesters en het jeugd- en evangelisatiewerk hopen zich op een informatiemarkt kort en krachtig te presenteren. Naast enige informatie over uitgangspunten en beleid is er aandacht voor praktische zaken, zoals hoe abonneer ik me op de kerkbode en waar kan ik welke vragen stellen? We nemen ruim de tijd voor pauze en daarmee voor een stukje onderlinge ontmoeting. We willen de avond afronden om 22.00 uur. Na afloop is er tijd is voor een hapje en een drankje. We hopen u / jou / jullie te ontmoeten op 5 september. Koffie met wat lekkers staat klaar vanaf 19.45 uur. Welkom!

PS Laat s.v.p. weten of u komt en zo ja met hoeveel personen? Graag mailen naar de scriba van de algemene kerkenraad, ouderling K.A. van den Born: k.a.vandenborn@hervormdwoudenberg.nl

433