Hervormd Woudenberg

Het seniorenkoor Jubilate Deo o.l.v. Roelof van Middendorp, repeteert iedere woensdagavond van 18:00 uur tot 19:30 uur (met uitzondering van de kerst- en zomervakanties) in Eben-Haezer. Het koor zingt eenvoudig geestelijk repertoire, geeft ieder jaar een kerst en Passie-Paasconcert in de Dorpskerk en treedt verder regelmatig op in zorgcentra en verpleeghuizen. Misschien bent ook u geïnteresseerd in dit koor te zingen. Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken tijdens een repetitie. Voor nadere informatie kunt u ook gaan naar de website van Jubilate Deo www.koorjubilatedeowoudenberg.nl of contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep van het seniorenkoor, de heer H.W. de Smit. Tel. 033 2862594
Email: h.w.desmit@casema.nl 


 

Passie- en Paasconcert in Dorpskerk Woudenberg
Voor de luisteraars via de kerktelefoon volgt hieronder het programma van het concert dat op D.V vrijdag 23 maart in de Dorpskerk wordt gegeven. Aanvang 20.00 uur
We beginnen met samenzang: “Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten (Liedboek 177 : 1, 4 en 5).
Daarna zingt het seniorenkoor 3 liederen: “Er is een heuvel ver van hier”, “Is dat, is dat mijn Koning” en “’t Is volbracht.”
Dan volgt samenzang “Lam Gods dat zo onschuldig” (Op Toonhoogte 101 : 1 en 4).
Het mannenkoor vervolgt met “Gebed om genade”, “Blijf hier en waakt met Mij” en “Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis.”
Samen zingen we daarna uit de bundel Weerklank gezang 177 : 1 en 2 “Jezus is mijn toeverlaat”.  
Het seniorenkoor vervolgt met “Adoramus”, “Nooit meer nacht” en “Geprezen zij God op zijn heilige troon.”  
Daarna zingen we samen Op Toonhoogte 92 : 1 en 3 “God dank, laat iedereen het horen.” Vervolgens is er een instrumentaal intermezzo, waarna het mannenkoor zingt Psalm 22, “O liefde Gods, oneindig groot” en “Wees gegroet, gij eersteling der dagen.”
Na de sluiting zingen we gezamenlijk het bekende “U zij de glorie, opgestane Heer.”

 

434