Hervormd Woudenberg

Haantjesdag 2018

We hebben weer fruit verkocht voor een tweetal goede doelen, nl. 1. Dorcas en 2. Het zendingswerk van de familie den Os in Suriname.

De opbrengst, na aftrek van alle kosten, is € 570,-. Dit bedrag wordt verdeeld over beide goede doelen.

Iedereen, die bij onze kraam heeft gekocht, willen we hierbij heel hartelijk bedanken. Ook een woord van dank voor diegenen, die in de kraam hebben geholpen met de verkoop!

Al met al was het een geslaagde dag, mede door het prachtige weer! Boven alles danken we de HEERE!

Henk Groenendaal

340