Hervormd Woudenberg

Gebedssamenkomsten

De commissie Kerk en Israël vindt het belangrijk dat de gebedssamenkomsten na de zomervakantie weer zullen worden hervat.
Het wordt steeds duidelijker dat alleen de God van Abraham, Izaäk en Jacob uitkomst kan geven.
De politiek faalt.
De internationale gemeenschap is zeer vooringenomen.
Daarom vragen wij u de volgende data te reserveren om te bidden tot God om redding, vrede en oplossingen voor dit complex conflict.
De data zijn:
19 september, 17 oktober, 21november en 12 december 2024

666