Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Gebedskalender
“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” Romeinen 15:13.

Als ik naar de wereld om me heen kijk, dan lijkt die wereld steeds donkerder te worden. Er zijn zoveel krachten die de wereld meetrekken in duisternis. Maar ondanks alles blijft Gods werk doorgaan. Dit zie je ook in hoopvolle verhalen uit Israël. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie Adi, die zoveel bijzonder werk kan verrichten onder meervoudig gehandicapten.
Of het feit dat er steeds meer Joden zijn die terugkeren naar de Thora en dat het meer van Galilea weer vol is. Deze verhalen zijn als lichtjes die de duisternis verdrijven. Gods licht schijnt door alle donkere perioden in de geschiedenis heen. Hij houdt Zijn volk en de kerk vast!
Laten we ook deze maanden bidden dat Israël een licht zal zijn onder de volken.

Shalom,
Johanna van Davelaar Coördinator gebedskalender

Juli
Vr 1/7 In februari van dit jaar werden boven Irak twee drones neergeschoten door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. De drones waren op weg naar Israël om daar te exploderen. Dank dat de drones uit de lucht gehaald konden worden en Iran Israël geen kwaad kon aandoen.

Za 2/ Sabbat “Aäron nam de vuurschaal, zoals Mozes had gesproken, en liep snel naar het midden van de gemeente, en zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening voor het volk.
Hij bleef tussen de doden en de levenden in staan, en de plaag werd tot stilstand gebracht.” Numeri 16:47-48. Zoals Aaron verzoening deed voor het volk, deed Jezus verzoening voor de zonden van de wereld.
Dank hiervoor.

Zo 3/7 Israël en de volken Eind maart was er in de Israëlische Negev woestijn een diplomatieke top met vertegenwoordigers uit Israël, de Verenigde Staten, Egypte, Marokko en Bahrein. In de toekomst zullen deze landen vaker samenkomen. Het doel van de top was om onderlinge banden te versterken en gezamenlijk de dreiging vanuit Iran tegen te gaan. Bid om wijsheid voor de landen om samen de juiste beslissingen te maken.

Ma 4/7 Afgelopen jaren zijn de Israëlische en Duitse luchtmacht heel nauw gaan samenwerken en zijn er zeer goede banden. Ook op andere vlakken is de relatie tussen Israël en Duitsland goed, maar er is ook zeker nog verbetering mogelijk. Zo stemt Duitsland binnen de Verenigde Naties niet altijd in het voordeel van Israël wanneer Israël weer eens onterecht beschuldigd wordt. Bid dat de relatie tussen Israël en Duitsland nog beter zal worden.

Di 5/7 De Verenigde Naties heeft een nieuwe rapporteur voor de situatie van mensenrechten in de Palestijnse gebieden benoemd, namelijk de Italiaanse Francesca Albanese. Israël is hier zeer ontstemd over, omdat Albanese onder andere de situatie van de Palestijnen in 1948 vergelijkt met de Holocaust.
Bid dat Albanese vervangen zal worden of tot inkeer komt.

Wo 6/7 Koeweit is het enige land in de Perzische golf dat Israël hard blijft bestrijden. De andere landen in de Perzische golf, zoals Bahrein, hebben juist toenadering tot Israël gezocht. Bid dat Koeweit dit ook zal doen en de haat ten opzichte van Israël laat varen.

Do 7/7 Israël heeft naar buiten gebracht dat Iran bijna genoeg uranium ontwikkeld heeft om een bom te maken. Bid dat Iran niet in staat zal zijn om de bom daadwerkelijk te gaan maken.

Vr 8/7 Israël en de kerk Bid om meer verbondenheid tussen Israël en de kerk, ondanks alle verschillen die er kunnen zijn.

Za 9/7 Sabbat “Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.” Numeri 21:9. God is een God van genade. Ook als wij als mensen de fout in gaan, geeft God oplossingen en een nieuwe kans.
Dank voor dit grote wonder.

Zo 10/7 Israël en de kerk Bid dat voorbede voor Israël tijdens de zondagse diensten een standaard plek in zal nemen in het gebed van voorgangers.
Bid dat dit gemeenteleden ook mag inspireren om zelf voor Israël te bidden.

Ma 11/7 “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.” Romeinen 9:4. Bid dat christenen meer oog zullen hebben voor Gods trouw aan Israël en dat dat ook mag leiden tot meer liefde en gebed voor Israël.

Di 12/7 Alija Bid dat de immigranten die onlangs naar Israël geëmigreerd zijn, snel een huis zullen vinden. Ook in Israël is er krapte op de woningmarkt en er wordt hard gewerkt aan de bouw van nieuwe woningen.
Bid voor zegen op deze werkzaamheden.

Wo 13/7 In India wonen nog zo’n ongeveer 5000 mensen die volgens overleveringen afstammelingen zijn van de stam van Manasse. Eerder verhuisden ook al zo’n 5000 leden van de stam van Manasse naar Israël.
Bid dat zij die nog in India wonen en willen verhuizen, daarvoor de mogelijkheden hebben.

Do 14/7 Bid dat christenen mogen inzien dat het feit dat er nu zoveel Joden terugkeren naar Israël, een vervulling is van Gods belofte dat Hij Zijn volk zal thuisbrengen.

Vr 15/7 Momenteel zijn er ook in Rusland veel Joden die zich niet meer veilig voelen en willen terugkeren naar Israël. Praktisch is dit nu heel lastig, omdat er bijna geen vluchten meer zijn van Rusland naar Israël. Bid dat er voor deze Joden toch mogelijkheden komen om alija te maken.

Za 16/7 Sabbat “Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt!” Numeri 24:9b. Toen Bileam Israël wilde vervloeken, zegende hij hen. Bid dat dit ook nu zal gebeuren met Israëls vijanden.

Zo 17/7 Antisemitisme Goed onderwijs over de Holocaust op scholen is heel belangrijk. Het maakt kinderen bewust van de gevaren van antisemitisme.
Bid dat het onderwerp genoeg ter sprake komt op scholen en dat er goede lessen over gegeven worden.

Ma 18/7 Bid voor Joodse kinderen die gepest worden omdat ze Jood zijn.
Dit komt in Nederland voor, maar zal helaas ook in andere landen voor komen. Bid dat er door de leerkrachten ingegrepen wordt en bid om troost voor deze kinderen.

Di 19/7 Een Belgische winkeleigenaar gaf onlangs aan geen Joodse klanten meer te willen helpen in verband met de houding van Israël ten opzichte van Rusland. Het is vreselijk dat Joden in het buitenland moeten boeten voor Israëls politiek. Bid dat dit soort acties bestraft worden en geen navolging zullen krijgen.

Wo 20/7 Uit onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv is gebleken dat er in 2021 wereldwijd een recordaantal antisemitische incidenten heeft plaatsgevonden. Als oorzaken worden corona en de Gaza-oorlog van mei 2021 aangewezen. Bid om bescherming van Joden wereldwijd tegen antisemitisme.

Do 21/7 Nederland heeft het rapport van Amnesty International over dat Israël een apartheidsstaat zou zijn, verworpen. Eerder deden de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dat al. Dank voor deze beslissing en bid dat nog meer Europese landen zullen volgen.

Vr 22/7 Uit een enquête die gedaan werd onder Israëli’s, blijkt dat bijna de helft van hen vreest voor een tweede Holocaust. De voortdurende bedreiging vanuit Iran speelt hierbij een grote rol. Bid voor alle Israëli’s die hier bang voor zijn. Bid dat zij bij God troost zullen vinden. En bid om bescherming van Israël tegen allen die het Joodse volk willen uitroeien.

Za 23/7 Sabbat “Daarna sprak de HEERE tot Mozes: Klim deze berg Abarim op, en bezie het land dat Ik de Israëlieten gegeven heb.” Numeri 27:12. God heeft het land Israël aan het Joodse volk gegeven. Dat is iets wat tegenwoordig niet veel mensen meer geloven. Bid dat de ogen van velen geopend zullen worden voor deze waarheid.

Zo 24/7 Israël en de volken De Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft onlangs gezegd dat Hitler gedeeltelijk van Joodse afkomst was.
Hij zei dit om zogenaamd te laten zien dat Zelensky, die zelf ook Joods is, net zo goed ook een nazi zou kunnen zijn. In Israël is geschokt gereageerd op deze uitspraken. Bid dat Rusland tot inkeer komt over deze uitspraken.

Ma 25/7 Christenen voor Israël Bid dat er deze zomer veel bezoekers zullen komen naar het Israëlcentrum om de tentoonstelling en winkel te bezoeken.

Di 26/7 Deze zomer zijn er ook weer twee jongerenreizen naar Israël georganiseerd door Isreality (de jongerentak van CVI). Bid dat het gezegende reizen mogen zijn, waarin jongeren meer zullen leren over Israël en hun liefde voor Israël zal groeien.

Wo 27/7 Bid voor het werk van Koen en Ira Carlier en hun team in Oekraïne. Hun werk ziet er door de oorlog heel anders uit dan vorig jaar.
Veel Oekraïense Joden willen terugkeren naar Israël en worden geholpen met vervoer naar de grens. Bid dat het team kracht ontvangt om het werk vol te houden.

Do 28/7 Bid voor de Joden in Oekraïne. Er zijn Holocaustoverlevenden die nu opnieuw moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Bid om bescherming van de Joden en bid dat, wanneer ze terug willen keren naar Israël, dat praktisch ook mogelijk is.

Vr 29/7 In april bezochten ds. Cornelis Kant en Jos van Westing namens Christenen voor Israël International Tanzania, om daar onderwijs te geven over Israël aan voorgangers en diverse kerkleiders. Dank dat deze reis na 2 jaar mogelijk was en dank voor de vele mensen die bereikt mochten worden.

Za 30/7 Sabbat “Maar wijzelf zullen ons toerusten voor de strijd, ons voor de Israëlieten uit haasten, totdat wij hen op hun plaats gebracht hebben.” Numeri 32:17a. De stammen Ruben en Gad vragen aan Mozes of zij aan de andere kant van de Jordaan mogen blijven wonen. Ze zijn echter wel bereid de andere stammen te helpen om het land in te nemen.
Bid dat Israël ook in deze tijd eensgezind zal optrekken als het gaat om de verdediging van het land.

Zo 31/7 Christenen voor Israël Bid vandaag voor het internationale werk van Christenen voor Israël, voor het verstrekken van informatie via kranten en websites, boeken en DVD's. Bid dat mensen geraakt zullen worden door deze informatie, zodat de liefde voor Israël en de Bijbel zal beginnen te groeien.

365