Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

November 2018 
De gebedskalender heeft vanaf nu acht hoofdonderwerpen, duidelijk aangegeven met hoofdletters. Zo kunt u nog gerichter bidden voor Israël. 

Donderdag 01 november ZUID-ISRAËL Bid voor de bevolking van Gaza, om verbreking van het juk van Hamas en dat westerse regeringen zullen stoppen met het financieren van deze terreurorganisatie. Als het terroristen lukt de grens met Israël over te komen worden de Joden zonder meer vermoord. 

Vrijdag 02 november Bid om bescherming van de Israëlische dorpen aan de grens met Gaza – de afstand is minimaal. Kibboets Nahal Oz, 780 meter. Be'eri, 4 kilometer. De stad Sderot, 700 meter. Kibboets Kerem Shalom, 300 meter. 

Zaterdag 03 november Sabbat. Bid voor de kinderen en voor de tieners in Gaza, aan wie zowel thuis als op school en in de moskee geleerd wordt om Joden te haten. Bid om een radicale verandering in hun denken over Israël. 

Zondag 04 november 'Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid, en Hij verhoorde mij.' (Psalm 120:1) 'Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smekingen.' (Psalm 130:1,2) 

Maandag 05 november Ondanks de dreiging en terreur uit Gaza gaat de medische en humanitaire hulp vanuit Israël en het goederenvervoer onverminderd door: brandstof en bouwmaterialen (ook al worden ze verkeerd gebruikt), levensmiddelen, enzovoort. Dank hiervoor. 

Dinsdag 06 november Van de twee miljoen inwoners in de Gazastrook zijn er maar duizend aangesloten bij een van de drie christelijke kerken. De rest is moslim. Bid voor onze broeders en zusters daar, maar ook voor hen in Bethlehem, Oost-Jeruzalem, Ramallah en Jericho. In deze bekende plaatsen, maar ook in kleine dorpen, leven de christenen als gedoogde minderheid onder een moslimmeerderheid. 

Woensdag 07 november 'Het gebed is een ongekende mogelijkheid, want door gebed kunnen wij alles veranderen: mensen, dingen, moeilijkheden en omstandigheden.' (M. Basilea Schlink) 

Donderdag 08 november ISRAËL EN DE KERK Dank voor de vele profetische beloften van de Heere aan Zijn volk in Ezechiël 36 en 37. Tientallen keren krijgt Ezechiël de opdracht om te profeteren, waarop een duidelijk antwoord van de Heere volgt, dat zichtbaar is in onze tijd of waar we naar uit mogen zien. De uit te spreken profetieën zijn een initiatief van God, met vele malen Zijn krachtige 'Ik zal...'. 

Vrijdag 09 november Tachtig jaar geleden werden op 9 en 10 november in Duitsland 1400 synagogen in brand gestoken, 7500 Joodse huizen en bedrijven vernield en honderden Joden vermoord. Vanwege het vele gebroken glas op straat werd deze nacht 'de kristalnacht' genoemd. De dreiging van toen is nog steeds voelbaar in Europa. Bid voor de Joodse bevolking, toon vriendschap en bemoedig hen. 

Zaterdag 10 november Sabbat. Van 11 tot 18 november zijn Ds. Willem Glashouwer en Ds. Kees Kant voor conferenties in Florida, in de Verenigde Staten. In 2017 is hier een stevige basis gelegd zodat nu het werk daar verder opgebouwd kan worden. Bid voor deze ontwikkeling in dit voor Israël zo belangrijke land. 

Zondag 11 november 'HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij, neem mijn stem ter ore, wanneer ik tot U roep.' (Psalm 141:1) 'Met mijn stem roep ik tot de HEERE, met mijn stem smeek ik de HEERE.' (Psalm 142:2) 

Maandag 12 november Dank voor de belofte in Hosea 11: ondanks dat Zijn volk zich afkeerde van Hem (vers 7), zegt de Heere God in vers 8: 'Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al Mijn medelijden is opgewekt.' (Adama en Zeboïm zijn plaatsen die met Sodom en Gomora werden verwoest). Ook in onze tijd is er een medelijden, een meelijden van onze hemelse Vader met Israël. Het is immers Zijn eigen volk. 

Dinsdag 13 november Bid voor de kerkelijke denominaties in al z'n verscheidenheid om zicht op Israël. Dat de kerken in gaan zien dat de staat Israël ontstaan is als vervulling van Gods profetische Woord. 

Woensdag 14 november Dank voor het Woord van God. De terugkeer van het Joodse volk naar het aan hen beloofde land is als een profetische steen geworpen in een wereldwijde rivier. De rimpelingen hierdoor veroorzaakt raken alle landen. Niemand kan er omheen! 

Donderdag 15 november Dank dat, ondanks de oproep van de BDS-beweging om Israël te boycotten, er sportfederaties zijn die sporters er op aanspreken als ze weigeren tegen Israëlische atleten uit te komen. Dat er internationale artiesten zijn die de boycot openlijk negeren en optreden in Israël. Dat er buitenlandse bedrijven en banken zijn die heel duidelijk kenbaar maken in Israël te investeren. 

Vrijdag 16 november MIDDEN-OOSTEN Bid om veiligheid voor het noorden van Israël, aan de grens met Libanon, maar vooral het grensgebied Golan/Syrië. Rusland garandeert dat Iraanse troepen 85 kilometer afstand bewaren tot de grens. Russische militairen nemen sinds kort ook deel aan de VN-vredesmacht. Zowel Rusland als Iran hebben grote belangen in dit gebied, alsook Amerika en natuurlijk Israël en Syrië zelf. (Psalm 121:4) 

Zaterdag 17 november Sabbat. Op dit moment zijn er ongeveer 350 Joodse gelovigen in de Messias die als soldaat in het leger dienen, onder hen zowel officieren als soldaten in vaste dienst. Israël kent nog steeds dienstplicht, zowel voor jongens als voor meisjes. Bid voor hen en dank dat ze ook de plichten vervullen die horen bij de Israëlische nationaliteit, en zo veelal geaccepteerd en gewaardeerd worden in het leger. 

Zondag 18 november In Exodus 2 lezen we het verhaal over Mozes; hij werd geboren maar mocht eigenlijk niet blijven leven. In Mattheüs 1 lezen we over de geboorte van Jezus; ook Hij mocht niet blijven leven. Dit zijn voorbeelden over de situatie waarin Israël verkeert. De staat werd uitgeroepen, maar mag niet blijven bestaan volgens allerlei landen, personen, organisaties en bewegingen. Spreek leven uit over de dood, Gods almacht over menselijke onmacht en kortzichtigheid. 

Maandag 19 november Psalm 83 spreekt over de vijanden van Israël – deze psalm heeft niets aan actualiteit ingeboet. Wat de vijanden van Israël niet beseffen is dat ze strijden tegen de Heere God. Vers 3 en 6 spreken over vijandschap tegen God, vers 4 en 5 spreken over vijandschap tegen Gods volk. Ook hier: spreek leven uit over de dood, Gods almacht over menselijke onmacht en kortzichtigheid. 

Dinsdag 20 november Namens Aleh (zorginstelling voor hulp aan meervoudig gehandicapte kinderen) een dankwoord van Shraga Evers: 'De betrokkenheid van Christenen voor Israël wereldwijd is ons zeer dierbaar. Bedankt voor alle vriendschap, steun en vertrouwen! In deze tijden van BDS (boycots) en anti-Israëlsentiment is het bijzonder dat u Israël en het Joodse volk een warm hart toedraagt.' Dank dat we door Aleh te steunen Israël mogen steunen en zo ons christen-zijn mogen tonen. 

Woensdag 21 november Het Iraanse regime heeft Al-Qudsdag (Jeruzalemdag), de dag dat de haat tegen Joden publiekelijk wordt geuit, verheven tot nationale feestdag. De gemiddelde Iraniër denkt gelukkig veel positiever over Israël dan de Iraanse leiders lief is. Daarom werd er op Twitter een ‘pro-Israël protest’ gehouden op Al-Quds-dag. Bid dat deze beweging zal groeien en dat liefde de haat zal overwinnen, het licht de duisternis. 

Donderdag 22 november 'De Joodse geschiedenis ligt in het centrum van de wereldgeschiedenis. Wat de wereld ons probeert aan te doen doet het zichzelf aan.' (Elie Wiesel) Bidden voor Israël is bidden voor de wereld. God wil de wereld zegenen via Zijn volk.

Vrijdag 23 november Dank voor de Bijbelse belofte aan Gods volk: '... wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen.' (Jesaja 54:15b) 

Zaterdag 24 november Sabbat. Dank dat Israël de afgelopen maanden hulp geboden heeft aan de slachtoffers van de overstromingen in India. Ook werd hulp geboden aan Kameroen in de vorm van zeer speciale waterfilters om de choleraepidemie te bestrijden. 

Zondag 25 november 'Het doel van bidden is niet het gebed. Het doel van bidden is God.' (Abraham Heschel) 

Maandag 26 november CHRISTENEN VOOR ISRAËL Tot en met zaterdag 30 november is er weer open huis van de IPC-consulenten in het hele land. Wilt u bidden om een goede verkoop van de Israëlproducten, om veiligheid en om goede gesprekken die doorwerken naar de toekomst? Dank ook voor de vrijwilligers en medewerkers van Christenen voor Israël, nationaal en internationaal. 

Dinsdag 27 november Wilt u bidden voor de maandelijkse krant 'Israël Aktueel' en de website? Dat via deze belangrijke kanalen het nieuws over Israël duidelijk wordt uitgelegd vanuit de Bijbel, en natuurlijk andersom: de Bijbel vanuit de actualiteit. 

Woensdag 28 november Dank voor het wonder van het ontstaan en het blijven bestaan van de staat Israël. De vijandschap is ongekend hevig, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Elke dag mogen we de hand van onze hemelse Vader in dit wonder zien. 

Donderdag 29 november Wilt u bidden voor Andrew Tucker, die samen met andere internationale juristen het opneemt voor Israël? Bid dat zij duidelijk kunnen maken wat de term ‘Internationaal Recht’ betekent. Veel politici en journalisten misbruiken deze term en de-legitimeren daarmee Israëls bestaansrecht en brengen het Joodse volk grote schade toe. 
Dank dat Israël een legitieme staat is, erkend door de Verenigde Naties. 

Vrijdag 30 november Dank dat we door de internationale afdelingen van Christenen voor Israël in de hele wereld mogen werken. Bid voor de afdeling in Vietnam (Azië), Oeganda (Afrika), Australië, Noord-Amerika, Roemenië (Europa) en Brazilië (Zuid-Amerika).

365