Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

November 2019
Vrijdag 01 november ALIJA Bid voor zegen op het werk van organisaties die Joden helpen om alija te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Joods Agentschap en Ebenezer Operatie Exodus.

Zaterdag 02 november Sabbat. In Zuid-Amerika leven veel afstammelingen van Joden uit Spanje en Portugal, die in het jaar 1492 verdreven werden uit de landen toen ze zich niet wilden bekeren tot het christendom. Sommige van deze afstammelingen zijn bekend met hun Joodse wortels, willen daar meer over leren en terugkeren naar het Jodendom. Anderen doen er niets mee. Bid dat ook deze Joden weer mogen terugkeren naar het geloof in God.

Zondag 03 november “Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.” (Jeremia 1:11-12) Dank dat God trouw is. Zoals de amandelboom in het vroege voorjaar als eerste bloeit, zo is de trouw van God aan zijn volk.

Maandag 04 november Bid voor de Abayudaya, een kleine Joodse gemeenschap in het hart van Oeganda. Deze Joodse gemeenschap is door het Joods Agentschap erkend als officiële Joodse gemeenschap. Bid dat het goed mag gaan met deze gemeenschap en dat zij ook de mogelijkheden hebben om naar Israël te gaan als zij dat willen.

Dinsdag 05 november JOM HA-ALLIJA Jom Ha-Alija is een Israëlische feestdag waarop gevierd wordt dat alija één van de kernwaarden van de staat Israël is. Dank voor de voortdurende alija uit veel verschillende landen. Afgelopen tijd kwamen er groepen uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Oekraïne naar Israël.

Woensdag 06 november NOORD-ISRAËL Afgelopen jaren heeft het Israëlische leger honderden luchtaanvallen gedaan in Syrië, op doelwitten die gelinkt worden aan Iran. Bid dat Israëls aanvallen doeltreffend zijn en dat Irans invloed in Syrië teruggedrongen wordt.

Donderdag 07 november In Libanon staan er zo’n 150.000 raketten en projectielen op Israël gericht. Bid dat deze raketten kapot zullen gaan door roest of onbestuurbaar blijken te zijn door fouten in het systeem. Bid dat ze Israël geen schade kunnen toebrengen.

Vrijdag 08 november Haifa, een belangrijke havenplaats met veel zware industrie, kampt met luchtvervuiling. Daarbij probeert China haar invloed in deze belangrijke haven uit te breiden en de overhand te krijgen. Dit kan problemen geven voor de veiligheid van Israël, omdat er in de havenplaats ook regelmatig schepen van de Amerikaanse marine aanmeren om te laden en te lossen. Men is bang voor spionage door China. Bid dat de problemen opgelost zullen worden.

Zaterdag 09 november Sabbat. Het toerisme in Israël is dit jaar met 10% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dank hiervoor!

Zondag 10 november “De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.” (Psalm 147:2) In Psalm 147 gaat het eerst over het herstel van het volk Israël (vers 1-3), dan over het herstel van het land (vers 12-14) en tenslotte over het geestelijk herstel van Israël (vers 19-20). Dank
voor Gods trouw aan Zijn volk en bid voor het volledige herstel van Israël.

Maandag 11 november De leider van Hezbollah heeft onlangs aangegeven dat wanneer de Verenigde Staten Iran aanvalt, Hezbollah Israël zal aanvallen. Bid dat de situatie met Iran en zijn vijanden niet escaleert en dat Hezbollah Israël geen kwaad kan aandoen.

Dinsdag 12 november HARTLAND VAN ISRAËL Met het Tempelbergzeefproject zijn er in Jeruzalem veel archeologische vondsten gedaan. In dit project wordt grond – afkomstig van de Tempelberg, afgegraven door Arabieren en gedumpt in het Kidrondal – gezeefd om voorwerpen te ontdekken die meer vertellen over de Joodse geschiedenis van de Tempelberg. In de afgelopen jaren zijn er al veel vondsten gedaan die de Joodse verbondenheid met de Tempelberg aantonen. Dank hiervoor en bid dat meer vondsten gedaan mogen worden.

Woensdag 13 november Dank dat het aantal toeristen afkomstig uit islamitische landen dat naar Israël komt, elk jaar stijgt. Dit ondanks dat het beleid van veel islamitische landen is om Israël te boycotten.

Donderdag 14 november Onlangs kwam een aantal vooraanstaande Zwitserse wetenschappers met een opvallende oplossing voor klimaatverandering, namelijk het planten van een biljoen bomen. Deze bomen zouden bij elkaar heel veel CO2 uit de lucht kunnen halen. In Israël is het Joods Nationaal Fonds al sinds haar oprichting in 2002 bezig met het planten van bomen, onder andere om verwoestijning tegen te gaan. Israël is het enige land ter wereld waar de woestijn kleiner wordt door boomplanting. Dank dat de woestijn in Israël bloeit en bid dat Israël hierin een voorbeeld mag zijn voor andere landen.

Vrijdag 15 november CHRISTENEN VOOR ISRAËL Dit weekend vindt het jaarlijkse Isrealityweekend plaats! Een Bijbelstudieweekend over Israël speciaal voor jongeren. Bid voor een goede opkomst, veel gezelligheid en veel liefde voor Israël.

Zaterdag 16 november HARTLAND VAN ISRAËL Sabbat. De Israëlische regering heeft besloten dat er ongeveer 6000 woningen gebouwd worden voor Joden in Judea en Samaria. Daarnaast worden er ook 700 nieuwe woningen gebouwd voor Palestijnen in die regio. Bid dat Joden en Palestijnen in Judea en Samaria in vrede kunnen samenleven en dat de bouw van de huizen daaraan bijdraagt.

Zondag 17 november “Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?” (Lukas 18:7) Dank dat God luistert naar onze gebeden.

Maandag 18 november Ongeveer 25% van de Israëlische bevolking leeft onder de armoedegrens. Hieronder zijn ook 1 miljoen kinderen. Bid dat de armoede in Israël af mag nemen en dat de overheid daartoe ook verstandige beslissingen neemt.

Dinsdag 19 november De president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas heeft aangegeven dat de Palestijnse Autoriteit ophoudt met het uitvoeren van de gesloten overeenkomsten met Israël. Deze overeenkomsten gaan onder andere over de handhaving van de veiligheid. Bid dat Abbas hierop terugkomt en de Israëlische overheid op een juiste manier omgaat met deze beslissing.

Woensdag 20 november CHRISTENEN VOOR ISRAËL Volgende week hebben de consulenten van het Israël Producten Centrum open huis. Bid om goede
voorbereidingen hiervoor, dat er veel producten verkocht zullen worden en dat het tot zegen van Israël mag zijn.

Donderdag 21 november Van 21-23 november vindt er een trainingsconferentie van C4I (Christenen voor Israël internationaal) plaats in Hiroshima, Japan. Dit is de eerste keer dat de deur voor C4I naar Japan geopend wordt. Bid voor open harten en leergierigheid.

Vrijdag 22/11 HARTLAND VAN ISRAËL Veel Palestijnse kinderen worden opgevoed met haat tegen Israël. Op school leren ze vaak dat het land Israël met geweld bevrijd moet worden van de Joden. Bid dat deze indoctrinatie van Palestijnse kinderen stopt.

Zaterdag 23 november Sabbat. Bid voor de Ethiopische Joden in Israël. De Ethiopische gemeenschap kampt met problemen op het gebied van integratie. Bid dat het beter mag gaan met de Ethiopische Joden en dat ze beter hun plaats kunnen vinden in de Israëlische maatschappij.

Zondag 24 november ISRAËL EN DE KERK “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.” (Efeze 4:11) Bid dat bij de landelijke leiding van de kerken Israël de plaats krijgt die het toekomt.

Maandag 25 november Bid dat steeds meer christenen (in Nederland) warm morgen worden voor Israël. Dat zij Israël met gebed, woorden en daden zullen steunen.

Dinsdag 26 november Bid dat kerkelijke gemeenten projecten van Christenen voor Israël adopteren. Bid ook dat de mensen in de gemeente daar goed over geïnformeerd worden, wat de betrokkenheid verhoogt.

Woensdag 27 november Bid dat Israël een duidelijke en blijvende plaats zal hebben in de woordverkondiging tijdens de kerkdiensten.

Donderdag 28 november Bid dat christenen zich bewust zijn van de Joodse wortels van het christendom en dat dat ook de aanleiding mag zijn om liefde te hebben voor het Joodse volk.

Vrijdag 29 november CHRISTENEN VOOR ISRAËL Bid voor het kinder- en jongerenwerk van Christenen voor Israël. Liefde voor Israël is bij mensen vaak al op jonge leeftijd begonnen. Bid dat veel kinderen en jongeren bereikt mogen worden met de boodschap dat Gods trouw aan Israël voor altijd is en dat er nog prachtige beloften voor Israëls toekomst in de Bijbel staan.

Zaterdag 30 november Sabbat. Bid voor alle lezingen die de komende tijd gehouden worden door de sprekers van Christenen voor Israël. Dat er veel mensen op af mogen komen en dat de sprekers inspiratie ontvangen om goede lezingen te geven.

365