Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Mei 2019
Woensdag 01 mei Vandaag gaat de nieuwe zomertentoonstelling van Christenen voor Israël open. De tentoonstelling gaat over verschillende belangrijke Bijbelse plaatsen. Bid dat deze tentoonstelling veel bezoekers mag trekken en dat het mag leiden tot meer kennis over en liefde voor Israël. 

Donderdag 02 mei JOM HASJOA (Herdenking Holocaust) 
‘‘s Avonds, en 's morgens, en ’s middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen.’ (Psalm 55:18) Vandaag is het Jom Hasjoa. Dit is voor het Joodse volk de dag van de herdenking van de Holocaust.

Vrijdag 03 mei JERUZALEM EN HARTLAND
Bid voor de veiligheid op de Israëlische wegen. Er zijn voortdurend incidenten met jongeren die stenen gooien naar auto’s. Bid dat dit mag stoppen. 

Zaterdag 04 mei Sabbat. Bid voor de soldaten van het Israëlische leger, die na diensttijd vaak kampen met trauma’s en onverwerkte ervaringen.

Zondag 05 mei ‘Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam. Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht.’ (Psalm 31:4-5) Dank dat voor God niets verborgen is en dat Hij weet van al de plannen van Israëls vijanden. Bid dat God Israël redt wanneer de vijanden optrekken. 

Maandag 06 mei Naast bedreiging vanuit een aantal buurlanden, moet Israël ook voortdurend op de hoede zijn voor cyberaanvallen die op allerlei manieren de beveiliging en economie van het land kunnen bedreigen. 

Dinsdag 07 mei Door archeologische opgravingen in Israël komen regelmatig belangrijke gegevens boven water over de geschiedenis van Israël. Recentelijk is men ook weer begonnen met opgravingen bij Qumran. Bid dat op het juiste moment de juiste voorwerpen gevonden worden die laten zien dat het Joodse volk door de eeuwen heen een innige verbinding heeft gehad met het land Israël. 

Woensdag 08 mei JOM HAZIKARON (Herdenking gevallen soldaten Israël) Vandaag is het de Israëlische gedenkdag Jom Hazikaron (Dag van de Herinnering). Op deze dag worden alle Israëlische doden door terroristische aanslagen en Israëlische oorlogen herdacht. Bid dat deze dag niet alleen een dag van rouw maar ook een dag van vertroosting door God mag zijn.

Donderdag 09 mei JOM HA’ATSMAOET
Vandaag, op de vijfde dag van de Joodse maand IJar, wordt Jom Ha’atsmaoet gevierd. Op deze dag werd in 1948 door David Ben-Gurion in Tel Aviv de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorgelezen. Dank voor Gods grote trouw aan het volk Israël en het wonder van de oprichting van de staat.

Vrijdag 10 mei ZUID-ISRAËL
Elke vrijdagmiddag wordt er bij het veiligheidshek aan de grens met Gaza de ‘Mars van de Terugkeer’ gehouden. Duizenden Palestijnen stichten brand bij het hek en gooien met explosieven en stenen naar het Israëlische leger. Bid dat de mars niet meer gehouden zal worden en dat de mensen in Gaza mogen zien dat Israël niet hun vijand is.

Zaterdag 11 mei Sabbat. ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ (Johannes 16:33) Bid voor de christenen in Gaza. Dat God hen mag gebruiken tot Zijn eer en dat zij ervoor kiezen om Israël te steunen ondanks dat dat erg onveilig is. 

Zondag 12 mei ‘En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand.’ (Joël 2:23) Afgelopen tijd is er in Israël veel regen gevallen. De ‘droogteperiode’ is doorbroken en het water in het meer van Galilea stijgt. Dank voor deze zegening.  

Maandag 13 mei Het Israëlische bedrijf SodaStream is van plan een fabriek in Gaza te openen. SodaStream staat erom bekend werknemers van verschillende komaf te laten samenwerken om zo een model te zijn voor vrede in Israël. Bid dat het SodaStream lukt een fabriek in Gaza te bouwen en dat het tot bevordering van de vrede mag zijn. 

Dinsdag 14 mei De opperbevelhebber van het Israëlische leger, Gadi Eisenkot, is recent vervangen. Bid voor wijsheid en zegen voor zijn opvolger, Aviv Kochavi, die de positie voor de komende drie à vier jaar zal bekleden. 

Woensdag 15 mei De situatie in Gaza blijft gevaarlijk voor Israël. Hamas wordt aangepakt door de Palestijnse Autoriteit en dreigt dit af te reageren op Israël door middel van raketaanvallen. Bid dat aanvallen zullen uitblijven en dat het Israëlische leger een goede strategie heeft.

Donderdag 16 mei Israël is bezig om bij de grens met Gaza een speciale veiligheidsmuur te bouwen (65 kilometer lang) van staaldraadwerk en met elektronische beveiliging. Bid dat deze muur snel af zal zijn en tot bevordering zal zijn van de Israëlische veiligheid. 

Vrijdag 17 mei ISRAËL EN DE VOLKEREN
President Trump heeft aangegeven alle Amerikaanse troepen terug te halen uit Syrië. Als de Verenigde Staten zich terugtrekt uit Syrië, heeft Iran meer mogelijkheden om zich te mengen in het Syrische conflict en zo Israël nog meer te bedreigen. Bid dat de Verenigde Staten begaan blijven met de veiligheid van Israël en daartoe de goede beslissingen nemen.

Zaterdag 18 mei Sabbat. Het hoofd van het nucleaire programma van Iran heeft aangegeven dat Iran begonnen is met het voorbereiden van uraniumverrijking. Hoewel Iran nog lang niet genoeg middelen heeft om een nucleair wapen te produceren, is deze ontwikkeling zorgelijk. Bid dat de internationale gemeenschap Iran een halt toeroept en dat Iran er niet in slaagt zijn nucleaire programma’s op te starten. 

Zondag 19 mei ‘Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.’ (1 Petrus 3:15)

Maandag 20 mei Van 20-24 mei zal ds. Willem Glashouwer opnames maken in Roemenië in de studio’s van Alfa Omega TV. Dit videostation bereikt vele huishoudens in Roemenië, maar ook in andere landen in Oost-Europa. Het boek 'De Tekenen der Tijden' van ds. Glashouwer zal in het Roemeens worden vertaald en vervolgens ook gepresenteerd worden. Dank voor al deze mogelijkheden om de boodschap van Gods trouw aan Israël te verspreiden. 

Dinsdag 21 mei Er is nog steeds verbetering in de contacten tussen soennitische landen, zoals Saoedi-Arabië en Oman, en Israël. Bid dat de verbeterde contacten mogen leiden tot vrede in het Midden-Oosten. En bid ook dat men de uiteindelijke vrede blijft verwachten van God. 

Woensdag 22 mei Antisemitisme in Europa is springlevend. Dit is op verschillende manieren duidelijk geworden, waaronder de protestbeweging van de gele hesjes. Bid dat leiders van protestbewegingen openlijk afstand nemen van antisemitisme en dat er maatregelen genomen worden. 

Donderdag 23 mei De opkomst van antisemitisme is duidelijk en gebeurt (ook) op hoog niveau. Als christenen mogen we door ons gebed op de bres staan voor het Joodse volk en ook onze stem durven verheffen. Bid dat het tegengeluid tegen antisemitisme helder mag zijn en veel effect mag hebben. 

Vrijdag 24 mei CHRISTENEN VOOR ISRAËL
Vijf jaar geleden hebben mensen van Christenen voor Israël geprotesteerd bij het gebouw van pensioenfonds PGGM omdat het fonds Israëlische banken op een zwarte lijst had gezet. Dank dat deze Israëlische banken nu, na een aantal jaren, van de lijst zijn gehaald.

Zaterdag 25 mei Sabbat. Een van onze regionale trainers in Azië, mevrouw Siew Fong, heeft onlangs het boek geschreven '70 Questions About Israel'. Het geeft heel veel informatie over Israël op een laagdrempelige manier. Bid dat dit boek zijn weg mag vinden en dat er in diverse landen vertalers zullen zijn die dit boek willen vertalen.

Zondag 26 mei ‘Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn.’ (Psalm 19:14)

Maandag 27 mei In Vietnam wordt gewerkt aan de vertaling van de studiegids 'Why Israel?'. Bid voor zegen en dat de christelijke bevolking in het land mag groeien.

Dinsdag 28 mei Bid voor de ontwikkelingen in Azië. In diverse landen zijn teams aan het werk. Bid voor voldoende financiën en de juiste mensen om een Aziatische Israëlkrant te starten. 

Woensdag 29 mei Vanuit Brazilië worden er contacten onderhouden met Peru, Colombia en Argentinië. Bid dat deze contacten mogen leiden tot opbouw van ons werk in Zuid-Amerika. 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag. ‘Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ (Handelingen 1:6-8) 

Vrijdag 31 mei Bid voor het belangrijke werk dat de consulenten van het Israël Producten Centrum doen. Bid dat zij hun werk met liefde en plezier mogen doen en dat zij veel producten kunnen verkopen. Bid ook dat zij mooie gesprekken mogen hebben met de kopers.
 

365