Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Gebedskalender 2022

Januari
Za 1/1 Nieuwjaarsdag "Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!" Klaagliederen 3:22-23. Dank voor het nieuwe jaar dat vandaag aangebroken is. Bid dat het komende jaar velen voor Israël zullen bidden en Israël zullen steunen. 

Zo 2/1 Israël en de volken "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." Johannes 16:33. Dank dat Jezus de wereld heeft overwonnen en dat Hij machtig is en Israël zal beschermen. 

Ma 3/1 De Taliban hebben aangegeven banden te willen onderhouden met alle landen behalve Israël. Israël heeft er hierdoor weer een extra vijand bij. Hoewel de kans klein is dat de Taliban Israël direct kwaad zal aandoen, is vijandschap naar Israël toe altijd iets zorgelijks. Bid om bescherming van Israël tegen deze haat vanuit de taliban in Afghanistan. 

Di 4/1 In Nederland is na 15 jaar voorbereiding het Nationaal Namenmonument geopend. Het monument bevat de bijna 103.000 namen van Joden, Sinti en Roma die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Dank voor dit monument in Amsterdam.

Wo 5/1 Iran gaat steeds verder in het verrijken van uranium en komt steeds dichter bij de mogelijkheid om een kernwapen te ontwikkelen. Bid dat Iran hierin tegengehouden wordt. 

Do 6/1 Onlangs deed Iran een grote militaire oefening aan de grens van Azerbeidzjan. Iran gaf als verklaring dat ze er niet van gediend zijn dat er een zionistisch regime aan hun land grenst. Dit was een verwijzing naar de goede banden tussen Azerbeidzjan en Israël. Bid om bescherming van Azerbeidzjan tegen agressie vanuit Iran en dat Azerbeidzjan en Israël goede banden blijven onderhouden. 

Vr 7/1 Op een congres van de Britse Labour Partij is een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt tot sancties tegen Israël vanwege onderdrukking van de Palestijnen. Gelukkig is deze motie meteen verworpen door schaduwminister van Buitenlandse Zaken Lisa Nandy. Dank voor deze verwerping en bid dat het anti-Israëlsentiment binnen de Labour Partij teruggedrongen wordt. 

Za 8/1 In het Amerikaanse congres is een groep van vier democratische politici aanwezig, ook wel 'The Squad' genoemd, die zeer anti-Israël zijn. Onlangs probeerde deze groep de Amerikaanse steun voor de Iron Dome tegen te houden, iets wat gelukkig niet gelukt is. Bid dat deze groep onsuccesvol is in het bestrijden van Israël. 

Zo 9/1 Israël aan de grenzen "De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen." Psalm 34:8. Bid om bescherming van Israël door Gods engelenmacht die rondom het land is. 

Ma 10/1 Israël aan de grenzen Israël heeft onlangs in Judea en Samaria een Hamas-cel opgerold. De terroristische groep was van plan om soldaten uit Judea en Samaria te ontvoeren. Dank dat Israël dit heeft kunnen voorkomen. 

Di 11/1 Bid dat alle complotten van Iran om Israël via terreurgroepen als Hamas en Hezbollah aan te vallen, blootgelegd worden. 

Wo 12/1 De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft tijdens een vergadering van de Verenigde Naties van Israël geëist zich onmiddellijk terug te trekken tot achter de grenzen van 1967. Natuurlijk gaat Israël hier niet in mee, maar het laat zien hoe onrealistisch de Palestijnse eisen zijn. Bid om wijsheid van Israël hoe hiermee om te gaan. 

Do 13/1 Antisemitisme Hoge functionarissen van de Europese Unie en het hoofd van het Comité voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties, hebben erkend dat Palestijnse schoolboeken antisemitisch zijn en geweld verheerlijken. Dank dat er eindelijk erkenning is binnen de EU en VN dat de Palestijnse schoolboeken antisemitisch zijn en bid dat er verandering in komt. 

Vr 14/1 Onlangs werden barakken in Auschwitz beklad met antisemitische leuzen. Voor Holocaustoverlevenden en hun kinderen is dit verschrikkelijk. Bid dat de daders gevonden en bestraft zullen worden en bid dat de daders zich zullen bekeren. 

Za 15/1 Ruim 300 Europese en Amerikaanse politici hebben een oproep gedaan aan de Verenigde Naties (VN) om een einde te maken aan de discriminatie van Israël. Bid dat deze oproep teweeg zal brengen dat de eenzijdige veroordeling van Israël door de VN zal stoppen. 

Zo 16/1 "En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen." 1 Johannes 5:15. De afgelopen jaren hebben we regelmatig voorbede gedaan met betrekking tot de zeer anti-Israël en anti-Joodse Durban Conferentie in Zuid-Afrika. Dit jaar waren er op die conferentie een recordaantal landen die de conferentie boycotten. Dank hiervoor. 

Ma 17/1 Toe Bisjwat Vandaag wordt in Israël Toe Bisjwat, het nieuwe jaar van de bomen, gevierd. Vroeger was deze dag belangrijk in verband met de wetten voor het afdragen van de oogst. Op deze dag worden doorheen het land veel bomen geplant. Bid voor een goede oogst voor Israël dit jaar. 

Di 18/1 Antisemitisme Het Belgische grondwettelijke hof heeft een verbod op rituele slacht bevestigd. Joodse organisaties zijn boos en teleurgesteld en beschouwen het als discriminatie. Ze hebben nog de mogelijkheid om naar het Europees Hof voor Rechten van de Mens te gaan. Bid dat het verbod toch nog door het Europees Hof tegengehouden wordt. 

Wo 19/1 In Noorwegen hebben een aantal kerken een tentoonstelling georganiseerd waarin centraal staat dat Palestijnen op de Westbank elke dag figuurlijk 'gekruisigd zouden worden door Israël'. Deze tentoonstelling doet sterk denken aan het antisemitisch gedachtengoed waarin de Joden de schuld krijgen van de kruisiging van Jezus en daarvoor gestraft moeten worden. Bid dat de kerken in Noorwegen tot inkeer komen over deze verschrikkelijke tentoonstelling. 

Do 20/1 Israëlische organisaties hebben ontdekt dat Israëlische bedrijven en instellingen gemiddeld ongeveer twee keer zo vaak doelwit zijn van cyberaanvallen als andere landen. Bid om bescherming van Israël op digitaal gebied. 

Vr 21/1 Regelmatig gebeurt het dat mensen de Holocaust proberen af te zwakken. Dit zie je bijvoorbeeld bij groepen binnen de islam, maar ook bij extreemrechtse groeperingen. Bid dat dit tegengegaan wordt en dat mensen nooit zullen vergeten welke verschrikking er heeft plaatsgevonden. 

Za 22/1 Christenen voor Israël "Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen." Spreuken 25:11. Woorden hebben kracht en kunnen, wanneer ze opbouwend bedoeld zijn, een enorm positieve uitwerking hebben. Bid dat we als christenen Israël meer en meer zullen zegenen en troosten, naar de oproep uit Jesaja 40: Troost, troost Mijn volk. 

Zo 23/1 "Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten." Amos 3:7. Bid om profetisch inzicht van God, zodat u nog doelgerichter kunt bidden voor Israël. 

Ma 24/1 Bid voor het team van Christenen voor Israël in Duitsland. Er zijn een aantal nieuwe mensen het team komen versterken. Bid voor wijsheid en zegen op de activiteiten die ze organiseren. Bid dat er veel christenen in Duitsland bereikt mogen worden. 

Di 25/1 Onze afdeling in Fiji had onlangs de mogelijkheid om online met jongvolwassenen op eilanden in de Stille Zuidzee en in Alaska te spreken over Gods verbonden met Israël, die Hij zal vervullen voor Israël (Jeremia 32:37-41). Dank hiervoor. 

Wo 26/1 Dank voor de mogelijkheid om onze Engelstalige materialen online te verspreiden via Crossflix. Via deze christelijke streamingdienst zal ons video- en cursusmateriaal wereldwijd beschikbaar zijn voor vele kerken en geloofsgemeenschappen. 

Do 27/1 Internationale Holocaust herdenkingsdag Vandaag wordt op veel plekken wereldwijd stilgestaan bij de verschrikkelijke gebeurtenis van de Holocaust. Voor veel Joden is dit een moeilijke dag omdat herinneringen aan de oorlog, of voor de jongere generatie herinneringen aan het verdriet van hun ouders, bovenkomt. Bid om troost. 

Vr 28/1 Christenen voor Israël "En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus." Romeinen 15:5. Bid om eensgezindheid onder christenen, ook als het over Israël gaat. Bid dat christenen eensgezind het volk Israël steunen en voor hen bidden. 

Za 29/1 Alija Afgelopen jaar was het vijfentwintigjarig jubileum van het project van Christenen voor Israël: Breng de Joden Thuis. In 25 jaar heeft Christenen voor Israël meer dan 150.000 Joden geholpen om alija te maken. Dank voor alle Joden die dankzij het project konden terugkeren en bid dat er nog veel Joden geholpen kunnen worden. 

Zo 30/1 Volgens de rabbijnse definitie van wie Jood is, zijn er 15.2 miljoen Joden in de wereld. Volgens de Israëlische wet op terugkeer zijn er echter 25 miljoen Joden die in aanmerking zouden komen om alija te maken. Bid om wijsheid voor de Israëlische regering over welke criteria ze moeten hanteren om mensen binnen te laten. 

Ma 31/1 Bid voor alle Joden die recentelijk alija hebben gemaakt en hun draai moeten vinden in het land. Bid dat ze zich snel thuis zullen voelen en een baan kunnen vinden. 

365