Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Juli 2018
Zondag 01 juli 
In Lukas 2:36-38 lezen we over Anna, een profetes die dag en nacht vast en bidt, en spreekt over Jezus Messias tot anderen die uitzagen naar de verlossing van Jeruzalem. Wij mogen vasten en bidden in onze binnenkamer, spreken met anderen over de komende Koning en uitzien naar Jeruzalem.

Maandag 02 juli 
Bid om bescherming van Israël in het zuiden, bij de grens met Egypte en Gaza. Drones met een explosief, vliegers met brandbaar materiaal, stenen, smerige rook van brandende autobanden – alles komt de grens over. Bid dat Israël veilig zal wonen.

Dinsdag 03 juli 
God roept ons op om Zijn volk te troosten. 'Troost, troost Mijn volk', Jesaja 40:1. Ontroerende woorden die we samen in praktijk mogen brengen door vriendschappen, bemoedigen en elke dag bidden voor Israël.

Woensdag 04 juli 
Dank dat eerder dit jaar onder leiding van Per en Kirsten Nielsen in Denemarken een internationale afdeling van Christenen voor Israël is opgericht. Ook is de eerste Deense editie van de krant gepubliceerd. Bid voor deze jonge afdeling en bid voor andere Europese landen.

Donderdag 05 juli 
In de Turkse krant Yeni Safak beschrijft de Turkse President Erdogan zijn droom om met een leger uit de 57 Islamitische landen binnen tien dagen de staat Israël te vernietigen. Gods antwoord op deze dwaasheid van Erdogan werd al eeuwen geleden opgetekend in Zijn Woord, in Psalm 149. Bid dat Israël zich verheugt in de Heere; wij mogen in voorbede naast hen staan in deze strijd.

Vrijdag 06 juli 
In Ezechiël 36 staat een bijzondere profetie. Vers 1-16 handelt over het herstel van het land. Vers 17-38 gaat over het herstel van het volk. Het fysieke herstel gaat vooraf aan het geestelijke herstel. Dank dat dit zichtbaar is. De Heere volvoert Zijn Woord.

Zaterdag 07 juli.
Dank dat Israël een land is van wonderen. Het aantal inwoners is in 2018 tien keer zoveel als zeventig jaar geleden. Er is een natuurlijke aanwas en miljoenen
Joden maakten alija. Het Joodse volk keert terug naar huis. Daar mogen wij met hulp en door gebed aan bijdragen. Een voorrecht!

Zondag 08 juli 
In Mattheus 26:39-44 lezen we over het gebedsleven van Jezus. In Gethsémané is Jezus bedroeft tot stervende toe; toch doet Hij de wil van Zijn Vader. Hij verwacht van ons om een uur met Hem te waken en te bidden om niet in verzoeking te komen. Door dit te doen kunnen we danken voor Zijn offer, bidden voor Zijn volk en uitzien naar de verlossing van Jeruzalem.

Maandag 09 juli
Het Joodse volk is het volk van de Messias. De Bijbel is het geschiedenisboek van Israël, maar het vertelt ons ook over de verlossing door Jezus, de Heiland van alle mensen. In de eerste plaats van Zijn eigen broers en zussen, het Joodse volk. Dank dat wij als niet-Joden daar bijgeteld mogen worden.

Dinsdag 10 juli 
De Iraakse dominee Ghason noemt een aspect van de vervolgde kerk in zijn land: 'Juist in de verdrukking komen veel mensen tot geloof.' Bid voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Dank dat ondanks vervolging mensen kiezen Jezus te volgen!

Woensdag 11 juli 
Een voorganger in Israël verbaast zich over het groeiende anti- Israëlsentiment in Europa. 'Als ik een goede comedy wil zien, kijk ik naar het nieuws in Europa. Het zit vol leugens over Israël.' Bid dat de media eerlijk en objectief durven te rapporteren over Israël en de Palestijnen.

Donderdag 12 juli 
Bid voor politici die heel krachtig, ondanks tegenwerking en beschimpingen, het steeds maar weer blijven opnemen voor Israël. Voor politici in het parlement en de regering, in de Europese Unie en in de Verenigde Naties, en in andere politieke en economische organen.

Vrijdag 13 juli 
Bid om wijsheid en inzicht voor premier Netanyahu, president Rivlin en opperbevelhebber Eisenkot. De verantwoording die zij dragen is groot, niet alleen politiek maar ook maatschappelijk.

Zaterdag 14 juli 
Sabbat. Eerder dit jaar bezocht ds. Willem J.J. Glashouwer de Fiji en de Cook eilanden in de Stille Oceaan. Met succes, want nu zijn daar ook afdelingen van Christenen voor Israël. Dank voor deze ontwikkeling. Bid dat deze landen hun stemrecht in de Verenigde Naties goed zullen gebruiken en Israël zullen verdedigen tegen de hetze die veel andere landen tegen Israël voeren.

Zondag 15 juli 
De profetie van Jesaja in hoofdstuk 41 is een geweldig stuk over de almacht van God als Verlosser. Door deze woorden hardop te lezen en te proclameren dringt het diep tot ons door hoe krachtig God tot de volken en tot de natuur spreekt, en hoe lief Hij Zijn eerstgeboren zoon Israël heeft.

Maandag 16 juli 
Bid voor de Joodse leden van de Knesset die dagelijks geconfronteerd worden met Arabische Knesset-leden die haat tegen Israël uitspreken in het parlement en de Joden uit het land willen verdrijven.

Dinsdag 17 juli 
Als christenen mogen we omzien naar de armen in Israël. 1 Johannes 3:17,18 spreekt duidelijke taal: 'Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid'. Dank voor de vrijwilligers die bij organisaties zoals Aleh of Hineni een tijd werkzaam zijn, en voor de giften voor deze organisaties en projecten.

Woensdag 18 juli 
Er is vaak onrust in Israël. De Joodse geloofsbeleving en een seculiere levenshouding botsen nogal eens. Spanningen uiten zich op allerlei manieren. Bid om vrede met elkaar vanuit de Heere God.

Donderdag 19 juli 
Steeds meer landen in Europa ontdekken dat door de moslims van de tweede generatie het antisemitisme in hun land toeneemt. Wees zorgvuldig als u voor hiervoor bidt: het gaat niet om de persoon, maar om de ideeën en de gedachten over Joden die men met zich mee draagt. Bid om verandering van denken bij deze moslims. Bid om bescherming van Joden in Europa.

Vrijdag 20 juli 
Bij archeologische opgravingen zijn de laatste jaren honderden voorwerpen ontdekt, die aantonen dat het Joodse volk al eeuwenlang in het land woont. Psalm 102:15 spreekt over mensen, stenen en gruis. Vers 14 begint met: 'De Heere zal opstaan, Zich ontfermen over Sion, want de vastgestelde tijd is gekomen.' Dank dat God Israël genadig is en dit bevestigt door opgravingen.

Zaterdag 21 juli Sabbat.
Op een uitnodiging voor een studiedag voor predikanten staat: 'De theologie heeft een verbouwing nodig. Hoe verhouden wij ons tot de realiteit van Israël?' Bid dat theologen de realiteit over Israël zullen ontdekken in hun studie van de Bijbel.

Zondag 22 juli
Bid dat regeringsleiders en volken zullen kiezen voor Jeruzalem en niet voor Babylon. (Jesaja 60:1-3 en vers 12) Bid dat ze zullen leren te denken en handelen vanuit Bijbels Jeruzalem en af zullen leren te denken en handelen vanuit heidens Babylon.

Maandag 23 juli 
Dank dat het Joods Agentschap vandaag 500 nieuwe immigranten overbrengt vanuit Frankrijk, Zuid-Amerika, Oekraïne, Rusland, Ethiopië en verschillende andere landen. Christenen voor Israël heeft hier een substantieel aandeel in.

Dinsdag 24 juli
Psalm 121 is een bijzondere psalm om te lezen als u bid voor Israël. Deze psalm spreekt drie keer over de Heere als de Bewaarder Israëls en drie keer dat Hij hen zal bewaren.

Woensdag 25 juli 
Wilt u vandaag voor uw kerkelijke gemeente bidden? Dat de Heere Jezus centraal zal staan en dat er liefde voor Gods Woord mag zijn. Dit is de basis om Israël lief te hebben en te begrijpen. Alles wat we verder doen voor Gods volk vloeit hier uit voort.

Donderdag 26 juli 
Eerder dit jaar bezocht de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, een aantal landen in Afrika. Ook Iran probeert meer invloed te krijgen in Afrika, maar Afrika herinnert zich de loze beloften van de Arabische landen na de Jom Kippoeroorlog maar al te goed. Bid om goede relaties tussen Israël en Afrikaanse landen. Israël heeft deze landen veel te bieden op het gebied van watermanagement, landbouwtechnieken, terreurbestrijding en beveiliging.

Vrijdag 27 juli 
Christenen voor Israël en andere stichtingen organiseren jaarlijks solidariteitsreizen naar Israël. Bid dat de deelnemers veel mogen leren van dit bezoek aan het land. Dat ze de bevolking zullen bemoedigen door hun aanwezigheid.

Zaterdag 28 juli 
Sabbat. Op deze rustdag voor het Joodse volk geeft het ons rust om Jesaja 11:1-10 te lezen over 'de Messias en Zijn vrederijk.' De afsluiting is zo mooi: 'Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen, Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.'

Zondag 29 juli '
Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen.' (1 Korinthe 14:15) Bidden voor Israël is niet altijd makkelijk gezien de vijandschap tegen het land. U zult vreugde en kracht ontvangen als u gebeden afwisselt met zingen en lofprijzingen. Lees de psalmen er maar op na.

Maandag 30 juli 
Doe voorbede voor de medewerkers van Christenen voor Israël in Nederland en in andere landen. Bid ook voor de consulenten van het Israël Producten Centrum. Het is bemoedigend dat zoveel vrijwilligers zich inzetten.

Dinsdag 31 juli 
Bid voor het bestuur van Christenen voor Israël, om eensgezindheid en om wijze besluiten. Bid ook voor de directeur Roger van Oordt en de office manager Ben Vandeputte. Elke dag krijgen zij te maken met uiteenlopende geestelijke en praktische zaken.

365