Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

"De tijd komt dat (gezamenlijk) gebed voor Israël het enige is wat we nog kunnen doen."
Deze uitspraak komt van Ofer Amitay, een Messiasbelijdende Joodse man. Ofer werd geboren in een seculiere zionistische familie. Zijn vader vocht mee in de Zesdaagse oorlog en zelf vocht hij mee in de Jom Kippoer oorlog. Deze oorlog was traumatisch voor Ofer en het maakte dat hij wanhopig op zoek ging naar de zin van het leven. Het was een lange zoektocht maar het bracht hem op de knieën voor God. God openbaarde zich toen aan Ofer en uiteindelijk werd hij de leider van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Vanuit daar leidt hij ook een centrum van gebed voor Israël. Het verhaal van Ofer is een heel bijzonder en bemoedigend verhaal! Een teken dat God grote dingen doet in de levens van mensen. En een teken dat God Israël niet losgelaten heeft. In deze gebedskalender vindt u verschillende uitspraken van Ofer die kunnen helpen en bemoedigen in het gebed. Laten we Ofer volgen in het bidden voor Israël.
Shalom,
Johanna van Davelaar Gebedscoördinator

November 2020
Zo 1/11 "De basis van voorbede is honger en dorst naar God, hier komt een echte relatie met Hem uit voort. Heb God lief op deze manier, anders wordt je moe, wijk je af" (Ofer Amitay). Bid om honger en dorst naar God en vervulling met de Heilige Geest.

Ma 2/11 Israël en de volken De Turkse president Erdogan heeft verschillende projecten lopen waarmee hij Israël probeert te islamiseren. Bid dat Erdogan hier niet succesvol in is en bid dat de Arabieren in Israël juist tot geloof in de Heere Jezus zullen komen.

Di 3/11 Israël en de volken Vandaag vinden de Amerikaanse verkiezingen plaats. Bid dat degene die gekozen wordt een steun zal zijn voor Israël.

Wo 4/11 Israël en de volken Israëlische wetenschappers zijn bezig met de ontwikkeling van een ultrasone techniek om kanker mee te bestrijden. Er zijn al baanbrekende ontdekkingen gedaan. Bid voor zegen op het Israëlische gezondheidsonderzoek en dank dat Israël hiermee tot zegen van de wereld is.

Do 5/11 Israël en de volken "HEERE, vervul de wensen van de goddeloze niet, laat zijn boze plannen niet lukken; Het hoofd van wie mij omringen – laat het kwaad van zijn lippen hemzelf bedekken." Psalm 140:9-10. Bid dat alle plannen van Israëls vijanden om Israël schade toe te brengen niet zullen lukken.

Vr 6/11 Israël en de volken Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een vredesakkoord gesloten met behulp van de Verenigde Staten. Dank voor deze bijzondere stap en bid voor goede samenwerking en dat meer Arabische landen zullen volgen. Za 7/11 Alija Het Joodse Agentschap (een agentschap voor de bevordering van immigratie van Joden naar Israël) verwacht de komende 3 tot 5 jaar dat er een kwart miljoen immigranten naar Israël zullen komen. Dank voor deze verwachting en bid dat Israël hier de goede voorbereidingen voor kan treffen.

Zo 8/11 "De ware bedoeling van een gebedsbediening is een plaats voor God creëren. In Christus vinden wij God, Johannes 17. De honger naar God maakt ons één" (Ofer Amitay). Geef in het gebed eer aan God van Wie wij in alles afhankelijk zijn, Die Koning is over alles en Die onze Verlosser is.

Ma 9/11 Alija In Zuid-Amerika zijn er steeds meer Joden die alija willen maken, maar ze lopen op tegen allerlei obstakels. Zo zijn er veel vluchten die niet doorgaan door corona en hebben ze te maken met allerlei extra controles. Bid dat God erin zal voorzien dat men toch alija kan maken.

Di 10/11 Alija God brengt het Joodse volk thuis in het land Israël, precies zoals Hij in de Bijbel beloofd heeft. Bid dat dit voor christenen wereldwijd duidelijk is en dat zij zullen danken en bidden voor Israëls thuiskomst.

Wo 11/11 Alija Pnina Tamano-Shata, de Israëlische minister van Alija en integratie, heeft plannen gemaakt om de laatste 8000 Falash Mura, de Ethiopisch-Joodse gemeenschap, terug te brengen naar Israël. Het grootste gedeelte van deze groep is al in Israël. Bid dat deze plannen zullen slagen.

Do 12/11 Antisemitisme Bid voor christelijke politieke partijen in Nederland die opkomen voor Israël. Al vaak hebben zij aan de kaak gesteld dat Israël onevenredig vaak en politiek gekleurd veroordeeld wordt door de VN. Bid dat hun inspanningen voor Israël gezegend worden. 

Vr 13/11 Antisemitisme De World Zionist Organization (WZO) is bezig een plan op te stellen om de Joodse gemeenschap van Frankrijk naar Israël te brengen, omdat het antisemitisme in Frankrijk steeds meer toeneemt. Bid om bescherming van de Frans-Joodse gemeenschap en bid voor zegen op dit plan.

Za 14/11 Antisemitisme In Europese landen en in Amerika komt het regelmatig voor dat synagogen beklad worden met hakenkruizen. Onlangs werden in Sarasota (Florida) twee synagogen beklad op dezelfde dag. Bid om bescherming van de Joodse gemeenschap en bid dat de daders opgepakt worden.

 Zo 15/11 "De belangen van de Heere voor Israël moeten ons uitgangspunt zijn in onze voorbede voor Israël. Niet onze agenda maar Zijn agenda" (Ofer Amitay). Bid voor de vervulling van al Gods beloften voor Israël.

Ma 16/11 Antisemitisme Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf Britten van mening is dat de Joden op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het coronavirus. Dit is één van de zoveelste uitingen van het oude idee dat de Joden de schuld zijn van crises die uitbreken. Bid voor bescherming van het Joodse volk tegen dit antisemitische gedachtegoed en bid dat mensen het niet langer zullen geloven.

Di 17/11 Antisemitisme Bol.com en Amazon.com hebben recentelijk boeken verwijderd met racistische en antisemitische boodschappen. Hoewel dit een kleine en goede stap is in het bestrijden van antisemitisme, is er nog veel meer nodig omdat mensen makkelijk weer nieuwe antisemitische boeken te koop kunnen aanbieden. Dank voor deze eerste stap en bid dat deze verhalen niet geplaatst kunnen worden en geen uitwerking hebben.

Wo 18/11 Antisemitisme Eind juli werd er een aanslag verijdeld op een synagoge in Oekraïne. De aanvaller wilde met een bijl de synagoge binnendringen maar werd uitgeschakeld door de beveiliger. Dank voor deze redding.

Do 19/11 Hartland van Israël De vrede tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) leidde tot woede bij Palestijnen die zich door de VAE in de steek gelaten voelden. Bid voor Israëls bescherming tegen deze woede en dat het niet zal leiden tot aanslagen. Vr 20/11 Hartland van Israël Het sluiten van de vredesdeal met de VAE betekent dat het onder Israëlisch gezag stellen van gebieden in het Hartland voorlopig uitgesteld is. Bid dat hierover in de toekomst de goede beslissingen gemaakt zullen worden.

Za 21/11 Hartland van Israël Het komt helaas nog wekelijks voor dat in het Hartland van Israël terroristen Joodse mensen op straat neersteken of met een auto proberen aan te rijden en te doden. Bid dat deze terroristen op tijd gestopt worden en dat zulke aanvallen door de inlichtingendienst van Israël voorkomen kunnen worden. 

Zo 22/11 "We hebben niets nodig dan dit: Heere ik zoek Uw aangezicht, dat is alles, dat is genoeg" (Ofer Amitay). "Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE," Psalm 27:8. Bid dat er steeds meer mensen zullen komen die Gods aangezicht zoeken om voorbede te doen voor Israël.

Ma 23/11 Hartland van Israël Regelmatig worden er in de buurt van Jeruzalem maar ook op andere plekken in Israël opgravingen gedaan die de eeuwenoude connectie van het Joodse volk met het land Israël aantonen. Dank voor deze opgravingen die aan de wereld laten zien dat de Bijbel Gods betrouwbare Woord is en dat de roots van het Joodse volk in Israël liggen. 

Di 24/11 Hartland van Israël. "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen." Mattheüs 24:14. Dank dat al velen op de wereld gehoord hebben over het Evangelie van het Koninkrijk. Bid dat Jezus spoedig zal terugkomen. 

Wo 25/11 Christenen voor Israël De tentoonstelling van Christenen voor Israël is dit jaar nog open tot december om zoveel mogelijk mensen een kans te geven om te komen. Dank dat deze mogelijkheid er is, en bid dat nog veel mensen en schoolklassen zullen komen.

Do 26/11 Christenen voor Israël Het werk van Christians for Israël (C4I) gaat door corona bijna alleen via de digitale wegen, maar er worden heel veel mensen bereikt. Zo worden via Whatsapp en Social Media grote groepen christenen bereikt door de teams van C4I in Vietnam en Nepal. Dank hiervoor.

Vr 27/11 Christenen voor Israël Sinds september houdt Christenen voor Israël weer lezingen waar de deelnemers fysiek bij aanwezig mogen zijn. Bid dat dit de komende periode praktisch goed zal verlopen en dat het gezegende bijeenkomsten zullen zijn.

Za 28/11 Christenen voor Israël (Isreality) Bid voor de jongerenafdeling van Christenen voor Israël, Isreality. Isreality heeft een website, brengt een magazine uit en is te vinden op Social Media. Bid dat via al deze wegen veel jongeren bereikt worden met de boodschap van Gods trouw aan Israël.

Zo 29/11 Christenen voor Israël "Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat." Filippenzen 4:8. Bid voor alle medewerkers van het Israël Productencentrum, Christenen voor Israël en Christians for Israel International. Bid om inspiratie voor hun werk en goede samenwerking.

Ma 30/11 Herinneringsdag voor Joden die na 1948 werden verdreven uit Arabisch landen. Vandaag wordt in Israël herdacht dat na de uitroeping van de staat Israël bijna een miljoen Joden verdreven werden uit Arabische landen waar zij woonden. Bijna al deze Joden zijn in Israël gaan wonen. Er zijn nog Joden achtergebleven in de Arabische landen. Zij hebben het vaak moeilijk. Bid voor bescherming van deze Joden.

365