Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Gebedskalender maart
“Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.” Esther 4:14.
In februari viert het Joodse volk Poerim, het feest waarin de verlossing van het Joodse volk van de slechte Haman centraal staat. In bovenstaand vers spreekt Mordechai tegen Esther. Mordechai is ervan overtuigd dat God het Joodse volk zal gaan redden. Hij gelooft ook dat God Esther hiervoor kan gebruiken, maar dat God niet afhankelijk is van Esther. En zo is dat nog steeds. God gebruikt mensen om Israël te helpen en te redden, maar als deze mensen het laten afweten of er niet meer zijn, dan betekent dat niet dat de redding en bescherming ook weg zijn. Hoewel God in Zijn regering van de aarde ook niet afhankelijk is van ons bidden, leren we vanuit de Bijbel en zien we in de praktijk dat
gebed enorm belangrijk en krachtig is. Laten we daarom de komende maanden bidden om Gods bescherming van Israël. “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 1 Johannes 5:14. 

Shalom,
Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender 


Maart
Ma 1/3 Eind vorig jaar werd in Iran een belangrijke leider van het Iraanse nucleaire energieprogramma geliquideerd. Bid voor bescherming van Israël tegen Iran en bid dat er geen opvolger voor deze man gevonden zal worden.

Di 2/3 Israël heeft nu ook zijn banden met Marokko kunnen normaliseren. Marokko is het vijfde Arabische land dat hiervoor kiest. Dank voor deze stap naar meer vrede en bid om een goede samenwerking tussen Israël en Marokko.

Wo 3/3 In Soedan is er nog een kleine Joodse gemeenschap. Door de normalisering van banden tussen Soedan en Israël voelt deze groep zich een stuk veiliger. Voorheen durfde de groep nauwelijks voor het Jood-zijn uit te komen, maar nu zijn er Soedanezen die de Joden helpen om de Joodse begraafplaats op te knappen. Dank voor deze mooie ontwikkeling.

Do 4/3 Christenen voor Israël Bid voor de online conferentie die op 4 en 5 maart plaatsvindt voor alle C4I (Christians for Israel International) vertegenwoordigers wereldwijd. Bid dat de deelnemers ondanks de beperkingen op dit moment Gods trouw aan Israël mogen blijven verkondigen.

Vr 5/3 Israël en de volken Nu Israël vrede gesloten heeft met nog drie Arabische landen zijn zakenmensen uit de landen enthousiast om handel te drijven met Israël. Het bijzondere is dat ze het in de contacten met Israël nauwelijks over labeling van producten uit ‘nederzettingen’ hebben gehad. Dank voor deze bijzondere ontwikkelingen.

Za 6/3 Recent werd op Cyprus een nieuwe academische opleiding geopend die opgericht is door de Israëli Uriel Reichman. Reichman hoopt met de academie de regionale samenwerking tussen landen te bevorderen, doordat studenten uit verschillende landen samen studeren. Bid om zegen op dit initiatief.

Zo 7/3 “Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.” Romeinen 8:33. Vorig jaar zijn er weer tientallen moties binnen de VN aangenomen die Israël veroordelen. Bid dat er inkeer komt in de VN en dat het eenzijdig veroordelen van Israël stopt.

Ma 8/3 Een internationale raad van moslimleiders waarbij 1300 imams zijn aangesloten, heeft de definitie van antisemitisme overgenomen van de International Holocaust Remembrance Alliance. Dit besluit is genomen in het kader van de vredesontwikkelingen in het Midden-Oosten. Het is heel bijzonder dat de raad deze definitie heeft aangenomen. Dank hiervoor.

Di 9/3 Antisemitisme Binnen de partij Forum voor Democratie zijn mensen opgestaan tegen antisemitisme dat binnen de partij geduld zou worden. Bid dat er overal in de maatschappij mensen scherp blijven op antisemitische geluiden en daartegen in opstand komen.

Wo 10/3 In Nederland wordt binnenkort een antisemitisme-coördinator aangesteld die de regering adviseert over de beste aanpak van antisemitisme. Dank voor deze stap en bid dat het bij mag dragen aan het tegengaan van antisemitisme.

Do 11/3 Op twitter is er heel veel antisemitisme te vinden. Vooral bekende Nederlandse Joden krijgen daar enorm veel mee te maken. Bid dat dit antisemitisme aangepakt wordt en bid om bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Vr 12/3 De Verenigde Staten hebben de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) bestempeld als antisemitisch. Dit betekent dat organisaties die deze beweging steunen, gekort kunnen worden op steun van de overheid. Dank voor dit besluit en bid dat het zal bijdragen aan het tegengaan van antisemitisme.

Za 13/3 In Duitsland, maar ook in andere landen, zijn hakenkruizen gekerfd op Joodse graven. Bid dat de daders van deze misdaad opgepakt worden en bid om kracht en troost voor de Joodse gemeenschap bij zulke grote beledigingen.

Zo 14/3 Zuid-Israël “Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.” Jesaja 54:17. Bid om de bescherming van Israël aan de zuidgrens met Gaza. Onlangs oefenden commando’s daar om zo gereed mogelijk te zijn, mocht er een aanval komen. Bid voor effectiviteit van deze trainingen.

Ma 15/3 Bid voor bescherming van Israëls spionnen en handlangers die onder de Palestijnen verkeren en die van cruciaal belang zijn om aanvallen te verijdelen.

Di 16/3 De terreurorganisatie Fatah is er duidelijk in wat voor hen Palestina is, dat is heel het land Israël. Fatah gaat niet voor minder, de Israëlische staat mag in hun ogen niet bestaan. Bid voor bescherming van Israël tegen terreuraanvallen van deze organisatie.

Wo 17/3 Al jarenlang houdt Hamas twee Joodse jongens vast die de grens met Gaza overgegaan waren. Beide jongens leden aan een psychologische stoornis. Sinds dat de jongens de grens over gingen, is er niets meer van hen gehoord. Bid dat de jongens vrijkomen en terug kunnen keren naar Israël.

Do 18/3 Noord-Israël Afgelopen najaar werden er door het Tzahal (het Israëlische leger) landmijnen gevonden op de Golanhoogten. In reactie hierop viel Israël Iraanse doelen aan in Syrië. Bid om bescherming van Israël tegen aanvallen vanuit Syrisch grondgebied.

Vr 19/3 Bid om bescherming van de grenzen in Noord-Israël. Bid dat er vanuit Syrië en Libanon geen terroristen Israël zullen binnendringen. Bid ook voor bescherming van Israël tegen de raketten die permanent in Libanon opgesteld staan in de richting van Israël. Deze raketten zijn opgesteld door Hezbollah.

Za 20/3 Alija Bid voor de ruim 21.000 Joden die in 2020 alija hebben gemaakt, maar door corona het lastig vinden om te integreren. Daarbij mogen ze vanwege corona ook bijna geen familie ontvangen uit het buitenland. Bid dat deze mensen toch de kracht ontvangen om te bouwen aan hun toekomst in Israël.

Zo 21/3 “O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Psalm 80:4. Deze tekst die een gebed vormt, komt drie keer voor in Psalm 80. Het is een roep naar God om ontferming. Dank dat God Zich keer op keer over Zijn volk ontfermt. In december 2020 kwamen er 253 Bnei Menashe vanuit India naar Israël. Dit zijn Joden die afstammen van de stam Manasse. Afgelopen jaren kwamen er zo’n 4500 Bnei Menashe naar Israël. Dank dat God Zijn volk thuishaalt van over de hele wereld. Ma

22/3 In Europa en in de Verenigde Staten neemt het antisemitisme toe en steeds meer Joden overwegen alija te maken. Wat sommigen tegenhoudt is dat ze zich diep verbonden voelen met het land waar ze nu in wonen en dat ze opzien tegen de overgang naar de Israëlische cultuur die weer anders is. Bid dat de connectie tussen deze Joden en het land Israël versterkt mag worden.

Di 23/3 Jom Ha’Aliyah (Alija-dag) In Ethiopië wonen 14.000 Joden die graag alija zouden willen maken. De overheid heeft nu vastgesteld dit jaar 2.000 van hen mogen komen. Bid dat de anderen ook snel mogen komen, helemaal nu voor velen van hen de situatie gevaarlijk is door de oorlog die in Ethiopië woedt.

Wo 24/3 Christenen voor Israël “Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven” Mattheüs 25:35a. Afgelopen jaar zijn er door Koen Carlier en zijn team in Oekraïne voedselpakketten uitgedeeld aan arme, oude Joodse mensen, vaak Holocaustoverlevenden. Dank dat veel mensen zijn geholpen met een pakket en bid dat hun armoede minder zal worden. Bid ook voor zegen op het werk van Koen en zijn team.

Do 25/3 Dank voor de online ontmoetingen van C4I (Christians for Israel International) die mogelijk zijn via ZOOM, zodat er Bijbels onderwijs gegeven kan worden over Israël aan christenen in onder andere Singapore, Maleisië en Pakistan. Dank ook voor de online verspreiding van de krant van C4I, de wekelijkse updates die verstuurd worden en de Bijbelstudies op de website en YouTube.

Vr 26/3 Bid voor zegen op het werk van Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum. Ondanks corona zijn er veel mensen bereikt via de livestreams en konden er veel producten verkocht worden. Bid dat de komende maanden ook gezegend zullen zijn.

Za 27/3 Sederavond “Sabbatdagen om uit te rusten, feestdagen om je te verblijden en seizoenen om verheugd te zijn, deze sabbatdag en deze dag van het feest van de Matzes, deze dag van heilige samenkomst, deze dag van vrijheid en liefde, een heilige samenkomst om de uittocht uit Egypte te herdenken.” (uit het Kiddoesj-gezang). De Joden vieren deze dagen het Pesachfeest. Bid voor zegen op dit feest. De komende dagen bidden we aan de hand van liederen die gezongen worden op de Sederavond. Zo

28/3 Pesach “We waren slaven van de Farao in Egypte, nu zijn we vrij.” (Avadim Hayinu). Dank dat er voor het Joodse volk in deze tijd een eigen land is waar ze in vrijheid kunnen leven.

Ma 29/3 Pesach “Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven. Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven: de belofte.” (Vehi She’amda). God doet wat Hij belooft. Een prachtig voorbeeld daarvan is Gods weg met het volk Israël. Die gaat over bergen en door dalen, maar die komt uit op de plek die God beloofd heeft. Dank voor de trouw van God.

Di 30/3 Pesach “De bergen huppelden als rammen, de heuvels als jonge schapen. Wat is er over u gekomen, de zee, waarnaar u vlucht? De Jordaan, dat je je omdraait?” (B'tzeit Yisrael). Israëls uittocht ging gepaard met grote wonderen. Nog steeds is God een God van wonderen. Bid dat Israël dit mag ervaren in de bescherming tegen vijanden.

Wo 31/3 Pesach “Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?” (Ma Nishtana). Deze vraag wordt, net als drie andere vragen over de Sedermaaltijd, standaard gesteld door het jongste kind van het Joodse gezin. Dit om de kinderen bij de bijzondere maaltijd te betrekken. Bid voor alle Joodse kinderen. Bid dat zij al op jonge leeftijd mogen weten dat ze een Vader in de hemel hebben.

365