Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Augustus 2020
Za 1/8 Hartland van Israël Bid om bescherming van Joodse dorpen in Judea en Samaria. Door de plannen om deze dorpen onder Israëlisch recht te plaatsen, is het waarschijnlijk dat het geweld tegen Joden in Judea en Samaria oplaait.

Zo 2/8 “Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.” Deuteronomium 8:18. Bid dat de
Israëlische bevolking dit voor ogen mag houden in deze spannende tijd. 

Ma 3/8 Bid voor de Israëlische politie in gebieden en plaatsen waar vaak aanslagen gepleegd worden zoals Jeruzalem. Vaak moeten zij in levensbedreigende situaties in een paar seconden beslissen of ze wel of niet gaan schieten. Dit is een zeer zware verantwoordelijkheid. Bid om
kracht en helder inzicht voor de politieagenten zodat zij hun werk goed kunnen doen. 

Di 4/8 Er zijn onderzoeken gedaan onder Palestijnen die wonen in het zogenaamde C-gebied, het gebied dat Israël onder Israëlisch recht wil plaatsen. Uit die onderzoeken blijkt dat een meerderheid van hen liever onder Israëlisch gezag woont. Ze willen niet onder de corrupte
regering van Abbas leven. Dit zijn verhalen die je eigenlijk nooit in de media hoort. Bid dat ook deze verhalen gehoord zullen worden en het beeld van Israël niet vertekend zal zijn.

Wo 5/8 In mei van dit jaar deed een Palestijnse jongen mee met stenen gooien tegen Israël en werd daarbij gedood. Onlangs kwam in het nieuws dat de moeder van deze jongen heel erg trots op haar zoon is omdat hij een martelaar voor Allah was geworden. Bid dat de Palestijnse bevolking vrij wordt van de geest van leugen en haat en dat ze de vrede met Israël zullen zoeken.

Do 6/8 Bid voor wijsheid voor de Israëlische regering met betrekking tot de plannen om delen van Judea en Samaria onder Israëlisch recht te plaatsen. Bid dat hierin de juiste afwegingen gemaakt worden en bid dat men vertrouwt op God.

Vr 7/8 De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft Israël aangeklaagd bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Ter ondersteuning van de aanklacht dient de PA allerlei documentatie in te leveren maar nu blijkt de PA hiermee gesjoemeld te hebben. Speeches gehouden door de PA
worden bijvoorbeeld aangepast voordat ze opgestuurd worden. Bid dat het Strafhof Israël geen kwaad kan aandoen.

Za 8/8 Zuid-Israël Afgelopen tijd zijn er door terroristen in de Gazastrook meerder malen heliumballonen met daaronder explosieven opgelaten in de richting van Israël met als doel grote branden te stichten. Bid dat deze vorm van terrorisme stopt en bid dat de ballonnen geen branden veroorzaken in Israël.

Zo 9/8 “De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.” Spreuken 18:10. Dank dat we de naam van de HEERE kunnen aanroepen en dat hij het gebed heeft gegeven als een sterk wapen tegen aanvallen
van de duivel.

Ma 10/8 Omdat Israël te maken heeft met constante bedreiging vanuit omliggende landen, wordt er hard gewerkt aan de verbetering van wapens en afweersystemen. Afgelopen tijd zijn hier belangrijke doorbraken in geweest. Dank hiervoor en bid dat het niet nodig zal zijn
dat Israël ze moet gebruiken.


Di 11/8 In het Zuiden van Israël, onder andere in Ashkelon en Ashdod, worden steeds meer schuilkelders in gereedheid gemaakt omdat men vreest voor nieuwe raketaanvallen vanuit Gaza. Bid voor de bescherming van mensen in zuidelijke dorpen en steden.

Wo 12/8 Israël Na een lange tijd zonder heeft Israël nu sinds een paar maanden weer een regering. Het is wel een regering die bestaat uit politici die tijdens de verkiezingen elkaars rivalen waren. Dank dat er een nieuwe regering is en bid dat er een goede samenwerking is binnen de coalitie.

Do 13/8 Bid voor Holocaustoverlevenden in en buiten Israël. Velen van hen zijn op zeer hoge leeftijd en hebben afgelopen tijd weinig bezoek kunnen ontvangen in verband met corona. Bid om kracht en troost voor hen.

Vr 14/8 Bedrijven in Israël zijn nog steeds hard aan de slag om een coronamedicijn en coronavaccin te ontwikkelen. Telkens worden er weer stappen in de goede richting gezet. Bid dat Israël hierin gezegend wordt en zo tot zegen kan zijn voor de wereld.

Za 15/8 Bid om de bescherming van het medische personeel in Israël. Ze zijn van enorm belang in de bestrijding van het coronavirus maar door contact met patiënten tegelijkertijd ook kwetsbaar.

Zo 16/8 “Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.” Psalm 130:8 Dank dat Jezus is gekomen als Verlosser van Israël. Dat Hij kwam om de ongerechtigheden van Israël en ook van ons te dragen.

Ma 17/8 Een tijd lang kampte Israël met een watertekort in het Meer van Galilea. Maar dat is nu opgelost. In de tussentijd zijn Israëli’s internationaal gezien toonaangevend geworden met betrekking tot het hergebruiken van afvalwater en het spaarzaam omgaan met water. Dank
dat God Israël hierin zegent.

Di 18/8 Israël wordt ook wel het land van de startups genoemd. Een startup is een beginnend bedrijf dat zich bezighoudt met het zoeken van een oplossing voor een vaak wereldwijd probleem. In Israël wordt veel baanbrekend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld voor de medische
wereld of het milieu. Bid dat de startups van Israël tot zegen van de wereld zijn.

Wo 19/8 Bid voor de Israëlische economie. Door het coronavirus heeft de economie net als in veel andere landen een klap gehad. Bid dat het weer snel beter mag gaan met de economie waardoor de werkloosheid afneemt en de kosten voor onder andere de gezondheidszorg
betaald kunnen blijven worden.

Do 20/8 Door de coronacrisis mist Israël niet alleen inkomsten van toeristen, maar ook vriendschap en bemoediging. Jaarlijks komen er duizenden christenen naar Israël om Israël te bemoedigen en te steunen maar dit jaar is dat anders. Bid dat Israël op andere manieren steun mag ervaren.

Vr 21/8 Bid voor bescherming van Israël tegen aanvallen van buitenaf op alle vlakken: militaire dreiging, cyberaanvallen, economische sancties en leugens.

Za 22/8 Bid voor de messiasbelijdende Joden in Israël. Vaak staan zij onder grote druk van de orthodoxe gemeenschap om het christen-zijn op te geven en van de christelijke gemeenschap om het Jood-zijn op te geven. Bid dat ze kracht ondervinden om door te gaan in hun geloof en tot zegen te zijn voor hun omgeving.

Zo 23/8 “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.” Openbaring 22:20-21. Bid dat de Heere Jezus snel zal komen.

Ma 24/8 In het Tzahal (het Israëlische Leger) zitten soldaten van verschillende afkomst en huidskleur. Dit maakt dat jongeren die hun dienstplicht doen zich steeds meer één gaan voelen met jongeren van een andere afkomst. Dank voor dit positieve effect van het leger.

Di 25/8 Voor het eerst in de geschiedenis heeft Israël een minister die in Ethiopië geboren is. Het is de 39-jarige Pnina Tamano-Shata, als minister van immigratie. Voor de EthiopischJoodse gemeenschap is dit een belangrijke erkenning dat ze er echt bij horen in Israël. Dank voor deze aanstelling.

Wo 26/8 Sinds het begin van de coronacrisis is de werkloosheid in Israël flink opgelopen. Meer dan een miljoen mensen zit werkloos thuis. Bid dat de werklozen snel opnieuw werk kunnen vinden en dat het toerisme, waarin veel Israëli’s een baan hebben, ook weer op gang komt.

Do 27/8 Israël en de Kerk Bid dat christenen met visie voor Israël hun voorgangers en medechristenen mogen inspireren zodat ook zij gaan verstaan dat Israël een teken van hoop is en dat de terugkeer van het Joodse volk een vervulling is van Bijbelse profetie.

Vr 28/8 Bid voor alle kerken waar op dit moment een gesprek gaande is over hoe de verbondenheid met Israël gezien en weergegeven zou moeten worden. Bid om leiding van de Heilige Geest hierbij.

Za 29/8 In juni stuurde de Raad van Kerken een brief naar minister Blok om te vragen sancties tegen Israël in te stellen wanneer Israël gebieden uit Judea Samaria onder Israëlisch recht zouden plaatsen. De brief was eenzijdig en anti-Israël. Bid dat er inkeer mag komen over die brief en dat aangesloten kerken niet meegaan in het anti-Israëlsentiment.

Zo 30/8 “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Mattheüs 16:18. God is de bouwer van Zijn gemeente. Maar wij mogen ook meehelpen. Bid dat we mogen bouwen aan een kerk met liefde voor Israël.

Ma 31/8 Gebed is de sleutel tot de ochtend en de grendel van de avond. Bid dat meer christenen zullen inzien dat het dagelijkse gebed voor Israël belangrijk is.

September 2020
Di 1/9 Noord-Israël Bid om bescherming van het Noorden van Israël. Gevaar dreigt met name vanuit Libanon waar Hezbollah actief is. Hezbollah wordt gesteund door Iran.

Wo 2/9 De terreurgroep Hezbollah leidt momenteel de Libanese regeringscoalitie. Dit betekent dat de groepering meer invloed heeft op hoe het gaat in het land dan ooit. Nederland ziet Hezbollah in zijn geheel als een terroristische organisatie, maar de Europese Unie ziet alleen de militaire tak als terroristisch. Bid dat de EU heel Hezbollah als terroristisch zal zien zodat er meer maatregelen genomen kunnen worden.

Do 3/9 Hezbollah heeft in Libanon honderden raketten opgesteld richting Israël. Bid voor Israëls bescherming tegen deze dreiging.

Vr 4/9 Afgelopen voorjaar heeft Iran geprobeerd het watersysteem in Israël te hacken om het chloorgehalte te verhogen met als doel duizenden mensen ziek te maken. Israël heeft het watersysteem nu extra beveiligd. Bid voor Israëls bescherming tegen cyberaanvallen.

Za 5/9 “Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.” Psalm 131:3. Bid dat het Israëlische volk in tijden van spanning haar hoop mag stellen op de HEERE.

Zo 6/9 “Geef macht aan God; Zijn majesteit is over Israël en Zijn macht tot in de wolken. O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd zij God!” Psalm 68:35-36.

Ma 7/9 Israël en de volkeren Bid voor de relatie tussen Israël en Jordanië. Jordanië heeft aangegeven dat de relatie ernstig zal verslechteren wanneer Israël overgaat tot ‘annexatie’. Bid dat de relatie goed zal blijven en dat het mag bijdragen aan de vrede in het MiddenOosten.

Di 8/9 Palestijnse leiders blijven hun bevolking aanzetten tot terreur tegen Israël op alle mogelijke manieren. Met name media is daarin heel belangrijk. Voortdurend komen er op TV liederen, gedichten en filmpjes waarin opgeroepen wordt tot geweld richting Israël. Bid om bescherming van Israël tegen deze haat.

Wo 9/9 Op het museumplein in Amsterdam vond onlangs een BDS-demonstratie plaats (BDS = Boycot, Sancties en Desinvestering t.a.v. Israël) waarbij ook sprake was van antisemitische uitingen. In landen als Duitsland wordt de BDS gezien als een antisemitische organisatie en wordt de organisatie actief tegengewerkt. Bid dat dit in Nederland ook zal gebeuren.

Do 10/9 Er zijn steeds meer prominente Arabieren de oproepen tot normalisatie met Israël. Ze erkennen dat Israël een staat is die gebouwd is op wetenschap, kennis en welvaart en dat het een staat is die streeft naar vrede. Dank voor deze positieve ontwikkeling en bid dat het tot zegen zal zijn voor Israël.

Vr 11/9 Het is afgelopen tijd twee keer gebeurd dat de Palestijnse Autoriteit (PA) een vliegtuiglading met medische hulpgoederen om het coronavirus te bestrijden geweigerd heeft omdat de vlucht met Israël gecoördineerd was (de vlucht zelf kwam uit de Verenigde Arabische Emiraten). Op die manier lijdt de Palestijnse bevolking onder het bewind van eigen leiders. Bid dat daar verandering in komt en dat er juist meer samengewerkt wordt met Israël.

Za 12/9 De Turkse president Erdogan vormt een steeds grotere bedreiging voor Israël. Op meerdere manieren probeert hij zijn invloed in Israël uit te breiden. Zo steunt Turkije organisaties die inzetten op islamisering van Arabieren in Israël. Bid dat het werk van Erdogan vruchteloos is en dat hij zich niet met Israël bemoeit.

Zo 13/9 “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” 1 Timotheüs 2:1. De campagne in de Verenigde Staten voor de presidentsverkiezingen op 3 november is in volle gang. Bid dat degene die uiteindelijk als president gekozen wordt, voor Israël opkomt.

Ma 14/9 Het Nederlandse Nationale Holocaustmuseum in Amsterdam wordt gerenoveerd. De gemeente Amsterdam draagt hieraan bij met vier miljoen euro. Dank voor deze steun van Amsterdam en bid dat het zal bijdragen aan het nooit vergeten van de Holocaust.

Di 15/9 Momenteel is er over de hele wereld veel aanhang voor de Black Lives Matterbeweging, een beweging die strijdt tegen racisme. Wat jammer is, is dat er binnen de beweging ook velen zijn die zich fel uitspreken tegen de Israëlische staat die in hun ogen een staat van apartheid is. Bid dat het antizionisme en antisemitisme dat aanwezig is binnen de beweging aangepakt wordt.

Wo 16/9 Alija Op dit moment leven er meer Joden buiten dan in Israël. In de hele wereld leven er ongeveer 14,5 miljoen Joden waarvan in Israël zeven miljoen. Bid dat daar verandering in komt en dat veel Joden zullen terugkeren.

Do 17/9 Bid dat de financiën rondkomen voor Joden die willen terugkeren.

Vr 18/9 In juni hebben 37 Joden uit Peru alija gemaakt naar Israël. Peru is zwaar getroffen door het coronavirus en er was sprake van straatrellen vanwege tekort aan voedsel. Dank dat deze Peruaanse Joden in Israël een veilige thuishaven kunnen vinden.

Za 19/9 Rosj Hasjana. Vandaag is het Rosj Hasjana, het Joodse nieuw jaar. In het Jodendom is nu het jaar 5781. Het is ook het begin van de tien dagen van inkeer die uitmonden in Jom Kipoer. Bid om gezegende dagen voor het Joodse volk.

Zo 20/9 Rosj Hasjana. “Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.” Psalm 90:14. Als symbool voor de hoop dat het komende jaar een goed jaar zal zijn, worden er zoete dingen gegeten zoals een stukje appel gedipt in honing. Bid voor een gezegend en zoet nieuwjaar.

Ma 21/9 Alija Bid dat Joden die zijn teruggekeerd in Israël snel een baan vinden en niet tegen allerlei bureaucratische hindernissen aanlopen.

Di 22/9 Bid dat Rabbijnen van Joodse gemeenschappen buiten Israël de gemeenteleden in de synagoge aansporen om alija te maken.

Wo 23/9 “Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk. Sela.” Psalm 3:9. Gods zegen rust op het volk Israël. We zien in onze tijd dat God zijn volk thuisbrengt in het land. Bid dat er veel Joden mogen thuiskomen in Israël.

Do 24/9 Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles, zuiverheid, vreugde, liefde en inzet en vrede! – Moeder Teresa. Dank dat we altijd tot God mogen naderen in gebed en dat Hij door ons heen wil werken.

Vr 25/9 Christenen voor Israël Sinds 1 juli heeft Christenen voor Israël een nieuwe directie. Frank van Oordt nam het stokje over van zijn broer Roger van Oordt. Dank voor de jaren dat Roger directeur was en bid voor zegen op het werk van Frank.

Za 26/9 Vandaag is er wereldwijd een dag van gebed, verootmoediging, berouw, gebed om opwekking en herstel. Deze dag gaat vooraf aan Jom Kipoer, de Grote Verzoendag. Bid dat vanuit de verootmoediging en het berouw herstel komt voor Nederland en de wereld.

Zo 27/9 “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2:10. In deze tijd van corona kunnen er ook in het buitenland geen Israëlconferenties en bijeenkomsten georganiseerd worden. Bid voor het werk dat online doorgaat. Bid voor nieuwe openingen om digitaal onze boodschap te verspreiden.

Ma 28/9 Jom Kipoer (Grote Verzoendag). “Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.” Leviticus 16:30. Bid om een gezegende Jom Kipoer voor Israël.

Di 29/9 Door corona is de zomertentoonstelling ‘Redders in Nood’ langer open. Bid voor zegen op deze tentoonstelling. Bid dat het velen mag trekken en dat er in het najaar ook weer schoolklassen kunnen komen.

Wo 30/9 Het boek van Ds. Willem Glashouwer 'Zie Hij komt' is nu beschikbaar in het Engels. Er zullen andere vertalingen volgen, onder andere in het Russisch en Roemeens. Bid dat het boek christenen wereldwijd zal bemoedigen en tot hulp mag zijn om zich voor te bereiden op de terugkomst van Christus

365