Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Gebedskalender augustus-september
Shalom, Een belangrijk gebedsonderwerp in deze gebedskalender is de dreiging die uitgaat van Iran. Iran streeft al sinds 1979 naar de vernietiging van Israël en heeft nu aangekondigd dat Israël voor 2040 door hen vernietigd zal worden. Wetten van Meden en Perzen konden niet herroepen worden (Daniël 6:9,13 en 16) en ook deze hedendaagse Perzische wet/uitspraak niet. Koningin Esther heeft met succes bij koning Ahasveros gepleit voor haar volk (Esther 5:8). De voorgaande wet (Esther 3:13) kon niet herroepen worden maar deze nieuwe wet (Esther 8:8) ook niet. Die gaf de Joden echter wel het recht zich te verdedigen (Esther 8:10-17). In hun verdediging staken zij hun hand niet uit naar de buit (Esther 9:10 en16). Dus wraak met zelfbeheersing. Doe de komende tijd voorbede dat deze hedendaagse Iraanse wet/uitspraak ontkracht zal worden, bid om een nieuw Poeriemwonder! Voor de Heere God is niets onmogelijk en ons gebed is een krachtig wapen in de geestelijke strijd die rondom Israël gaande is.
Shalom,
Pieter Bénard

Zo 1/8 Israël Voorbede begint bij God. God deelt Zijn wil met ons via Zijn Woord en wij mogen Gods wil tot Hem terug bidden. Bid voor open ogen en een open hart voor wat Gods wil is.

Ma 2/8 Dank dat er een nieuwe regering gevormd is in Israël. De regering bestaat uit partijen waarvan veel standpunten ver uit elkaar liggen. Het wordt dus spannend of de regering standhoudt. Bid voor wijsheid en inzicht voor de nieuwe regering.

Di 3/8 In de nieuwe Israëlische regering zitten geen ultraorthodoxe partijen meer. Hoewel deze partijen er soms vrij extreme standpunten op nahouden, bijvoorbeeld over de dienstplicht, waren dit wel de partijen die vergaande secularisatie in Israël tegenhielden. Bid dat ze deze invloed kunnen blijven uitoefenen op de Israëlische samenleving ondanks dat de partijen niet meer in de regering zitten.

Wo 4/8 Hoewel velen in Israël gevaccineerd zijn tegen corona, zijn er regelmatig nog wel uitbraken. Bid om bescherming van Israël tegen het virus en dat de juiste afwegingen wat betreft de maatregelen gemaakt worden.

Do 5/8 Bid dat de emotionele en fysieke schade die Hamas Israël aangedaan heeft tijdens de oorlog in mei hersteld zal worden. Bid dat verwoeste huizen snel opgebouwd kunnen worden. Bid ook voor troost voor allen die iemand hebben verloren hebben door raketaanslagen.

Vr 6/8 “Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.” Spreuken 11:25. Tijdens de oorlog in mei waren er behalve mensen die de straat opgingen om te rellen ook mensen die juist de straat opgingen om te pleiten voor vredige co-existentie. Bid dat deze initiatieven in Israël zullen groeien en dat er ook steeds meer sprake zal zijn van vredig samenleven.

Za 7/8 Israël heeft tijdens de oorlog in mei veel schade kunnen aanrichten aan militaire bolwerken van Hamas. Bid dat deze schade blijvend is en dat het Hamas minder effectief maakt.

Zo 8/8 Israël Arabische landen en terreurorganisaties hebben eerst geprobeerd Israël militair te vernietigen en toen dat niet lukte economisch. Ook dat lukte niet, integendeel. Nu proberen ze het op diplomatiek en juridisch vlak, terwijl de eerste twee ook doorgaan. Bid dat nu Israël aangevallen wordt op al deze fronten zij 'hun ogen op mogen slaan naar de bergen', en mogen weten dat 'hun hulp van de HEERE is’. (Psalm 121).

Ma 9/8 De Mossad, de Israëlische geheime dienst, krijgt een nieuwe directeur. David Barnea volgt Yossi Cohen op. Bid voor zegen op het werk van deze nieuwe directeur. De Mossad is zeer belangrijk voor de verdediging van Israël tegen vijandige aanvallen. Bid dat er veel aanvallen voorkomen kunnen worden door de Mossad en dat vijanden van Israël aangepakt worden.

Di 10/8 De voorzitter van het Joods Agentschap, Isaac Herzog, is de nieuwe Israëlische president. Bid om zegen op de ambtstermijn van Herzog. Bid dat hij de eenheid onder Israëli’s zal bevorderen.

Wo 11/8 Onlangs sprak de Israëlische premier Naftali Bennett voor het eerst met de Egyptische president Abdul al-Sisi. Het was een goed gesprek. Bid om een goede relatie tussen deze twee landen en dat Egypte Israël zal steunen en zich als bondgenoot zal opstellen.

Do 12/8 Bid om zegen op de Israëlische landbouw. Door uitvindingen als druppelirrigatie weet Israël de nadelen van het droge klimaat te minimaliseren. Bid dat er ook dit jaar weer veel groente en fruit verbouwd kan worden in Israël voor eigen gebruik en export.

Vr 13/8 In Israël zijn recentelijk Formosaanse supertermieten aangetroffen. Deze termieten kunnen grote schade aanbrengen aan waterleidingen, elektriciteit en ook aan de natuur. Er wordt hard gewerkt om deze termieten te bestrijden. Bid dat Israël succesvol hierin is.

Za 14/8 Door de veranderende politieke situatie in Israël is er grote bezorgdheid in Judea en Samaria of zij in de nabije toekomst te maken gaan krijgen met het stopzetten van woningbouw en andere beperkende maatregelen. Bid om de versterking van Judea en Samaria.

Zo 15/8 “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7. Hamas probeert steeds meer te infiltreren in Arabische steden in Israël om daar zowel Arabische moslims als christenen over te halen hen te steunen. Bid dat dit proces gestopt wordt en dat in het bijzonder de Arabische christenen hier ook niet in meegaan.

Ma 16/8 Israël heeft afgelopen tijd veel geld geïnvesteerd in cyberbeveiliging. Dit is hard nodig, want Israël wordt steeds meer via digitale wegen aangevallen. Bid dat de investeringen een goede uitwerking hebben en dat Israël op dit gebied goed beveiligd wordt.

Di 17/8 Elvira en Naim Khoury zijn een Arabisch voorgangersechtpaar uit Bethlehem. In een omgeving waar vanuit de Arabische kant veel haat is naar het Joodse volk, brengen Naim en Elvira een boodschap van hoop en zegen van Israël. Elke zomer organiseren Naim en Elvira met hun kerk zomerkampen voor de Arabische kinderen in hun omgeving. Bid voor zegen op deze kampen.

Wo 18/8 Bid ook voor bescherming van de kerk van Elvira en Naim. Regelmatig waren ze doelwit van aanslagen. Bid dat ze tot zegen mogen zijn voor hun omgeving en dat er meer Arabische christenen achter Israël gaan staan.

Do 19/8 Israël en de volkeren Iran investeert veel geld met het doel om Israël te vernietigen. Dit doen ze via het atoomprogramma, maar ook door wapens en raketten te kopen voor Hamas zodat zij Israël kunnen aanvallen. Bid dat de financiën van Iran om deze zaken te bekostigen opraken.

Vr 20/8 In Iran is er een nieuwe president verkozen. Deze president wordt gezien als de meest extreme president die Iran tot dusver heeft gehad. De verwachting is dat hij zich ten volle zal inzetten om de nucleaire activiteiten van Iran uit te breiden. Bid dat deze president gestopt wordt in zijn duistere plannen.

Za 21/8 Wederom is er bij een Iraanse nucleaire installatie een ontploffing geweest die de installatie beschadigd heeft. Bid dat pogingen van Israël om Iran tegen te houden mogen slagen en dank voor de keren dat dat al gelukt is.

Zo 22/8 Hoewel we vaak lezen over de haat en het vijandschap van Iran naar Israël toe, zijn er binnen Iran ook burgers die een ander geluid willen laten horen. Ze willen Israël juist steunen. Op een ander geluid laten horen staan echter zware straffen. Bid dat het tegengeluid desondanks in zal groeien en bid voor bescherming van deze mensen.

Ma 23/8 De Verenigde Staten heeft Israël tijdens de oorlog met Gaza in mei gesteund en benadrukt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Dank hiervoor en bid dat de Verenigde Staten Israël in toenemende mate zal blijven steunen.

Di 24/8 Ondanks de oorlog tussen Gaza en Israël die er was, gaat de normalisering tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten door. Hamas zei te verwachten dat de normalisering wel zou stoppen nu maar niets is minder waar. Dank hiervoor en bid dat er meer Arabische landen zullen volgen.

Wo 25/8 Israël en Zuid-Korea gaan een vrijhandelsakkoord tekenen. Voor dit deel van Azië is dit het eerste vrijhandelsakkoord. Bid dat het akkoord tot zegen zal zijn voor beide landen en dat meer landen zullen volgen.

Do 26/8 Alija Bid dat steeds meer Joden besluiten om alija te maken. Veel Joden die al lang in het buitenland leven zien er tegenop om te verhuizen naar Israël en daar opnieuw hun leven te moeten opbouwen. Bid dat deze Joden bemoedigd worden om toch de stap te zetten om te verhuizen.

Vr 27/8 Bid dat de nieuwe regering van Israël zich zal inzetten voor de alija. Bid dat ze het voor Joden makkelijk zullen maken om naar Israël te verhuizen en dat in Israël de integratie goed geregeld zal zijn (Jesaja 43:1-8).

Za 28/8 Net als in Nederland is er ook in Israël grote krapte op de woningmarkt. Dit maakt ook dat olim (Joodse immigranten) moeilijker een huis kunnen vinden. Bid dat in deze woningnood voorzien wordt en dat er veel nieuwe huizen gebouwd kunnen worden.

Zo 29/8 Israël aan de grenzen Snel nadat Hamas stopte met het afschieten van raketten ging het over op brandballonnen. De ballonnen worden vanuit de Gazastrook richting Israël opgelaten met als doel brand te stichten in Israël. Bid voor bescherming van Israël tegen deze vorm van terreur (Psalm 54).

Ma 30/8 God is een God van wonderen. Laten we daarom bidden dat God een wonder zal doen in het leven van de Hamasleider Hanyeh Sinwar. Bid dat God hem net zoals Paulus in zijn kraag zal vatten en hem radicaal doet omkeren.

Di 31/8 In Libanon is er heel veel haat tegen Israël. Niet alleen bij Hezbollah, maar ook bij de gewone burgers. Bid dat het Libanese volk bevrijd wordt van deze haat en dat ze zich zullen opstellen als bondgenoot van Israël.

Wo 1/9 Vanuit Libanon staan er permanent tienduizenden raketten gericht op Israël. Bid dat deze raketten Israël nooit zullen schaden. Bid om bescherming van Israël tegen aanvallen vanuit Libanon door Hezbollah (Psalm 59).

Do 2/9 Bid voor Joden die wonen in Judea en Samaria. Bid voor bescherming tegen mesaanvallen, brandstichting, bekogeling met stenen en andere vormen van terreur tegen hen. De Shin Bet rapporteerde dat er een toename zou zijn van dit soort aanvallen.

Vr 3/9 Antisemitisme In de Verenigde Staten en andere westerse landen hebben naar aanleiding van de oorlog met Gaza veel antisemitische incidenten plaatsgevonden. Bid voor bescherming van de Joden in deze landen en bid dat het geweld stopt (Psalm 70).

Za 4/9 Een aantal Amerikaanse BDS-organisaties (Boycot, Desinvestering en Sancties) hebben aangegeven de juridische kosten te betalen van Palestijnse betogers die Joden aanvielen in New York City en hen verwondden. Dit toont aan hoe duister en gewelddadig de BDS-beweging is. Bid voor bescherming van Joden tegen deze beweging.

Zo 5/9 De Bijbelleraar Matthew Henry heeft eens het volgende commentaar op het boek Esther gegeven: “Hoewel de naam van God in het boek Esther niet voorkomt, is de hand van God elk ogenblik bezig Zijn volk te verlossen.” Dank dat God dezelfde God is gebleven en dat Hij het volk Israël steeds opnieuw verlost uit de hand van de vijanden.

Ma 6/9 De Britse Staatssecretaris Robert Jenrick zegt dat de toename van antisemitische aanvallen in Groot-Brittannië het gevolg is van islamitisch extremisme. Bid dat dit extremisme aangepakt wordt. Bid ook dat moslims overal ter wereld tot geloof zullen komen in de God van Israël en in Jezus Christus.

Di 7/9 Rosj Hasjana “Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.” Leviticus 23:24. Vandaag is het Joods nieuwjaar. Bid om een voorspoedig en gezegend nieuwjaar voor het Joodse volk.

Wo 8/9 Rosj Hasjana. “Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.” Micha 7:19. Veel orthodoxe Joden gaan op Rosj Hasjana naar stromend water. Daar gooien ze stukjes brood in het water die symbool staan voor zonden die in de diepten van de zee geworpen worden. Dank dat God de zonden van Zijn volk en onze zonden wil vergeven.

Do 9/9 Antisemitisme Israël heeft naar buiten gebracht dat in de mediatoren die ze bombardeerden in het voorjaar, Hamas bezig was met de ontwikkeling van anti Iron Dome systemen. Er was grote ophef over ‘de Israëlische aanval op media’, maar nauwelijks oog voor de echte reden achter de aanval. Bid dat de juiste informatie over Israël verspreid wordt en verkeerde aannames weggenomen worden.

Vr 10/9 De Duitse mediagigant Axel Springer heeft boven op het hoofdkantoor de Israëlische vlag gehesen. Dit vanwege de vele demonstraties die onlangs in Duitsland werden gehouden waar allerlei antisemitische leuzen werden gescandeerd. Dank voor deze mooie steunbetuiging en bid dat meer bedrijven dit na zullen volgen.

Za 11/9 Uit een onderzoek, in opdracht van de Europese Unie, blijkt dat in veel Palestijnse lesboeken, die mede gefinancierd worden met Europees geld, haat naar Israël gepredikt wordt en er veel antisemitische denkbeelden in voorkomen. Bid dat hier actie op ondernomen wordt.

Zo 12/9 “Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn.” Jeremia 30:18. Dank dat deze ommekeer voor het volk Israël gekomen is en dat er nu een thuisland voor hen is waar ze heen kunnen wanneer het antisemitisme in andere landen toeneemt.

Ma 13/9 Christenen voor Israël Het hoofdkantoor van Christenen voor Israël staat in Nijkerk. Dit Israëlcentrum is een prachtig en functioneel gebouw waar we heel dankbaar voor zijn. Bid om bescherming van dit gebouw tegen mensen met verkeerde intenties.

Di 14/9 In juni is er een brief gestuurd naar kerken in heel Nederland met de oproep alert te zijn op antisemitisme, Israël te steunen en voor Israël te bidden. Bid dat deze brief uitwerking zal hebben en dat het mensen stilzet bij de bijzondere plek van Israël in Gods heilsplan en de noodzaak om Israël te steunen in gebed en met woord en daad.

Wo 15/9 Dank dat we afgelopen zomer weer veel gasten konden ontvangen bij de zomertentoonstelling in het Israëlcentrum.

Do 16/9 Jom Kippoer Vandaag is het Grote Verzoendag. In het Jodendom wordt deze dag gezien als de meeste belangrijke en heilige dag van het jaar. Bid voor een gezegende dag voor het Joodse volk waarin ze Gods nabijheid op mogen ervaren.

Vr 17/9 Christenen voor Israël In Pakistan zal de serie ‘Waarom Israël?’ uitgezonden worden via het eerste christelijke televisiestation van Pakistan, dat werd opgericht in 2006. Via deze netwerken worden meer dan 200 landen bereikt in Azië, Afrika, Europa, Zuid- en Noord Amerika. Het zal de eerste keer zijn dat de boodschap over Israël uitgezonden zal worden. Bid dat de serie veel mensen zal bereiken.

Za 18/9 Israël Productencentrum Bid om zegen en wijsheid voor allen die voor het Israël Productencentrum werken. Bid voor inzicht in hoe om te gaan met regelgeving van de Voedsel- en Warenautoriteit, die afgelopen tijd anti-Israël was.

Zo 19/9 “Want zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert... zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt.” Jesaja 55:10-11. Het woord van God is de vaste en betrouwbare basis van onze voorbede; Hij vervuld Zijn profetisch woord over Zijn volk en over Zijn Zoon. Dank voor de vervulling van Gods woord.

Ma 20/9 Christenen voor Israël De Italiaanse afdeling van Christenen voor Israël bestaat deze zomer 10 jaar. Begin juli mocht ds. Willem Glashouwer naar Italië afreizen om de boodschap over Gods trouw aan Israël te verkondigen in Verona, Napels en Rome. Dank voor deze eerste reis sinds het begin van de coronapandemie.

Di 21/9 Soekot Vandaag begint het Loofhuttenfeest. De komende acht dagen woont het Joodse volk in een loofhut om te gedenken dat ze veertig jaar in de woestijn rondgetrokken hebben onder de bescherming van God. Komende dagen bidden we aan de hand van Bijbelteksten die te maken hebben met onderweg zijn. Bid om een gezegend Loofhuttenfeest.

Wo 22/9 “De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.” Deuteronomium 31:8. Waar het volk Israël ook heen gaat, God gaat met hen mee, Hij gaat zelfs voor ze uit! Dank dat God de weg voor Zijn volk baant om te gaan.

Do 23/9 “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.” Psalm 23:4. De reis van Israël was en is geen makkelijke reis. Toch trok God hen keer op keer op uit diepe dalen. Bid voor de bescherming van Israël. Bid dat ze ook bij grote dreigingen van buitenaf Gods vertroosting mogen ondervinden.

Vr 24/9 “Want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren.” Lukas 4:10. Bid dat Gods engelenmacht rondom Israël zal zijn om hen te beschermen.

Za 25/9 “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.” Spreuken 16:9. Als mens denken we ons leven soms helemaal uitgestippeld te hebben, maar uiteindelijk bepaalt God hoe de weg is. Bid om vertrouwen op God voor de weg die Hij met Zijn volk Israël en met ons gaat.

Zo 26/9 “En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God.” Lukas 13:29. Vanuit de hele wereld zijn er mensen onderweg om binnen te gaan in het Koninkrijk. Bid dat steeds meer mensen bereikt worden met de boodschap van de komst van het Koninkrijk van God.

Ma 27/9 “Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God.” Kolossenzen 1:10. Bid dat kennis over God en zijn plannen met Zijn volk Israël wereldwijd zal toenemen.

Di 28/9 Sjeminie Atseret Sjeminie Atseret is het Slotfeest van het Loofhuttenfeest. Op deze dag wordt ook gebeden om regen voor het komende jaar. Bid vandaag voor deze regen. Bid dat de sluizen van het Meer van Galilea volgend jaar aan het einde van het regenseizoen open kunnen.

Wo 29/9 Simchat Thora “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.” Romeinen 9:4. Simchat Thora betekent vreugde van de wet. Op deze dag viert het Joodse volk dat ze het afgelopen jaar de hele Thora hebben gelezen en dat ze weer opnieuw gaan beginnen. Dank dat God Zijn wet aan het Joodse volk gegeven heeft en dat wij via het Joodse volk nu ook de Schriften kennen.

Do 30/9 Israël Geweldig dat in de zogenaamde Messiaanse psalmen, zoals in Psalm 2, 110 en 118 het leven en de bediening van Jezus Messias al zichtbaar is. Dank dat we mogen weten dat het Licht de duisternis zal overwinnen, altijd, ook al ziet het er niet altijd naar uit.

365