Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

April 2018
ZONDAG 01/04 Pasen. De laatste belofte van onze opgestane Heer die de evangelist Mattheus aan ons doorgeeft is: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ (Mattheus 28:20). Dank dat Jezus elke dag met ons is.
MAANDAG 02/04 Rusland (marinebasis) en Iran (militairen) krijgen steeds meer invloed in Syrië en in Libanon. Zij staan hiermee tegenover de Verenigde Staten die in Israël aanwezig is. Bid dat Israël in deze politieke machtsstrijd de juiste beslissingen neemt.
DINSDAG 03/04 Dank voor de vriendschap en bescherming van de Verenigde Staten. Eerder dit jaar zei vicepresident Mike Pence: ‘Wij staan naast Israël, omdat we geloven in het goede boven het slechte en in vrijheid boven tirannie.’ (Spreuken 9:10)
WOENSDAG 04/04 Het Joodse volk brengt tijdens Pesach al eeuwenlang een toast uit met de woorden: ‘Volgend jaar in Jeruzalem!’. Dank dat deze wens voor miljoenen Joden al in vervulling is gegaan en bid dat God bij Joden die nog buiten Israël wonen een verlangen in hun hart zal leggen om terug te keren naar Sion.
DONDERDAG 05/04 Antisemitisme kent vele gezichten. De ene keer toont Jodenhaat zich openlijk en vulgair, dan weer stilletjes en subtiel. Bid om verbreking van deze macht en om vertrouwen op God voor het Joodse volk. ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’ (Psalm 56:4)
VRIJDAG 06/04 In Esther 6:13 lezen we wat de vrouw en vrienden van Haman tegen hem zeggen: ‘Als Mordechai, … uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen.’ Bid dat Iran met alles wat ze ten noorden van Israël doen, niets zal kunnen uitrichten tegen Israël.
ZATERDAG 07/04 Sabbat. Ds. Willem J.J. Glashouwer en Andrew Tucker zijn dit weekend in Oostenrijk vanwege het 10-jarig bestaan van deze afdeling van Christenen voor Israël. In 1995, 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog, hebben enkele politici en delen van de bevolking schuld beleden over de beestachtigheden die het Joodse volk in deze periode zijn aangedaan. Dank dat schuldbelijdenis vrucht voortbrengt.
ZONDAG 08/04 In Vinnitsa (Oekraïne) zijn op 27 januari, de dag na de Holocaustherdenking, grote nationalistische bijeenkomsten gehouden met leuzen als ‘Prijs Oekraïne, dood aan de Joden.’ Ook werden straatnamen gewijzigd in namen van mensen die in het verleden op barbaarse wijze Joden hebben vermoord. Bid om veiligheid voor de Joden in Oekraïne en voor de christelijke gemeenten die hulp en onderdak verlenen.
MAANDAG 09/04 Bid ook voor de Joden en hulpverlenende organisaties in Donetsk en in andere plaatsen in Oekraïne (Psalm 12:8).
DINSDAG 10/04 Dank dat de Heere Zijn beloften aan Israël vervult en Zijn volk thuisbrengt in het land dat Hij aan Abram en zijn nageslacht beloofd heeft. De genadegaven en roeping Gods zijn onberouwelijk zoals de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome.
WOENSDAG 11/04 Recent hebben Israëlische archeologen een 2700 jaar oude zegel van klei opgegraven in Jeruzalem, met daarop een inscriptie in oud Hebreeuws: ‘eigendom van de bestuurder van de stad.’ Dank voor dit bewijs dat Jeruzalem toen al een Joodse stad was.
DONDERDAG 12/04 Vandaag herdenkt Israël de Holocaust (Jom Hasjoa). Bid dat volken eerlijk durven zijn in wat ze het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog hebben aangedaan.
VRIJDAG 13/04 Bid voor de Bnei Menashe, die de afgelopen maanden alija hebben gemaakt uit India. Bid om huisvesting en om vreugde bij het leren van de Hebreeuwse taal. Dank dat velen nu herenigd zijn met hun familie.
ZATERDAG 14/04 Sabbat. Christenen voor Israël deelt ieder jaar duizenden Shalomkaarten uit in Israël, ingevuld in Nederland door de bezoekers van onze evenementen met een groet. Het ontroert de Israëli’s als ze beseffen dat ze ook vele vrienden hebben. Dank voor dit kleine gebaar met een grote impact.
ZONDAG 15/04 In Ezechiël 36 lezen we tientallen keren: ‘Zo zegt de Heere HEERE’ en ‘Ik zal’. Daarmee wordt duidelijk dat alles wat we vandaag als vervulling van profetie zien gebeuren een initiatief van God is. Dank dat wij hierbij betrokken mogen zijn in hulp en gebed.
MAANDAG 16/04 Dank dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem komt en dat ook andere landen aangegeven hebben dit te zullen doen. Bid dat ook Nederland deze beslissing zal nemen, nadat in 1980 onder druk van Arabische landen de ambassade vertrok uit Jeruzalem.
DINSDAG 17/04 Ezechiël 37 gaat over het visioen van de vallei vol beenderen die door profetie van Ezechiël tot leven komen en uiteindelijk Gods volk vormen in het land Israël. Dank hiervoor. Dit visioen is eeuwenlang onduidelijk gebleven en de zichtbare vervulling brengt de wereld in beroering.
WOENSDAG 18/04 Vandaag herdenkt de staat Israël de gesneuvelde soldaten (Jom Hazikaron). Oorlog en terreur zijn altijd aanwezig in Israël. Bid om troost en onderneem waar mogelijk iets om het Joodse volk te laten weten dat ze niet alleen staan.
DONDERDAG 19/04 Gisteravond ging de herdenking over in de viering van de Onafhankelijkheidsdag (Jom Ha’atsmaoet). Vandaag
viert het Joodse volk hun 70-jarig bestaan als staat. Israël is een wonder en de Heere is hun Bewaarder (Psalm 121:4).
VRIJDAG 20/04 Ds. Willem J.J. Glashouwer is tot en met 30 april in de Verenigde Staten voor onderwijs en besprekingen. Bid voor de ontwikkeling van de internationale afdelingen van Christenen voor Israël in Noord- en Zuid-Amerika.
ZATERDAG 21/04 Sabbat. Dank dat Israël sinds 1978 vrede heeft met Egypte en sinds 1994 met Jordanië. Het is nog steeds een kille afstandelijke vrede, maar een geweldige verbetering sinds de vorige oorlogen.
ZONDAG 22/04 Overeenkomsten, zoals zoetwatervoorziening naar Jordanië en hulpverlening aan Syrische oorlogsslachtoffers, zijn
ook tekenen van vrede. Dank dat Israël dit allemaal onderneemt en zo laat zien grote stappen naar vrede te willen maken.
MAANDAG 23/04 Volgens het Centraal Bureau voor Statistieken in Israël wonen er ongeveer 170 duizend christenen in Israël. Bid dat ze als volgelingen van Jezus in harmonie zullen leven met Joden en met islamitische Arabieren (Handelingen 2:47a).
DINSDAG 24/04 Dank dat het gevaar van ondergrondse tunnels die vanuit Gaza naar Israël worden gegraven opgelost gaat worden,
door geavanceerde apparatuur om graafwerken diep onder de grond op te sporen. Israël zal veilig wonen, ook in het zuiden!
WOENSDAG 25/04 De Amerikaanse ambassadeur voor de Verenigde Naties heeft de bijdrage van miljoenen dollars aan de UNRWA gekort en een onderzoek ingelast naar het misbruik van hulpgeld aan de Palestijnen. Dank dat dit misbruik van fondsen aan het licht komt.
DONDERDAG 26/04 Dank dat na jaren van kleine successen van de BDS-beweging (Boycot Desinvesteer Sancties), de kracht van deze beweging afneemt. Er ontstaan steeds meer tegenbewegingen, de economie van Israël groeit en het toerisme neemt toe.
VRIJDAG 27/04 ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen...’ (Johannes 14:23a). Spreek in uw tijden van voorbede in geloof teksten uit, bewaar zo Gods woord in uw hart en groei in Zijn liefde.
ZATERDAG 28/04 Sabbat. Voorbede is in de wil van de Vader bidden. Daarom moet de Vader vrije toegang hebben tot onze wil. ‘... want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft’ (Johannes 5:30b).
ZONDAG 29/04 Na een zeer turbulente periode vindt Job rust in gebed (Job 42:10). Dit gesprek tussen Job en zijn vrienden doet denken aan een gesprek tussen twee Joden. De eerste zei: ‘De Holocaust heeft mijn geloof in God weggenomen.’ Waarop de andere overlevende antwoordde: ‘Juist in de Holocaust heb ik mijn geloof in God behouden.’ God is er altijd, in lijden en in verlossing.
MAANDAG 30/04 In 2017 kwamen in 99 terroristische daden 20 Israëli’s om en waren er 169 gewonden. Met name in Judea en Samaria is veel terreur, in het hartland van Israël op Bijbels grondgebied. Het zijn niet alleen de slachtoffers, maar ook de dagelijkse angst die de Joodse bevolking diep raken. Bid dat Israël veilig zal wonen.

Mei 2018
DINSDAG 01/05 Een tekst die de situatie in Gaza feilloos weergeeft is Spreuken 29:2: ‘Als rechtvaardigen groot worden, verblijdt het volk zich, maar als een goddeloze heerst, zucht het volk.’ De maatschappij in Gaza staat op instorten. Bid dat hier verandering in komt, voor de bevolking en voor de vrede met Israël.
WOENSDAG 02/05 In de Sinaï woestijn zijn verschillende terreurgroepen actief waaronder ISIS. Israël helpt Egypte deze plaag te bestrijden, voor Egypte maar ook voor hun eigen veiligheid aan de zuidgrens. Bid dat deze samenwerking effectief zal zijn en de vrede bevordert.
DONDERDAG 03/05 De eerste ‘land voor vrede’ overeenkomst vinden we beschreven in Genesis 13. Israël heeft nog steeds een grote frustratie over de terugtrekking uit Gaza in 2005. Het ontving geen vrede maar oorlog. Bid dat komende onderhandelingen een ander resultaat opleveren.
VRIJDAG 04/05 De laatste jaren komen veel moslims tot geloof in Jezus, met gevaar voor eigen leven. Het wonder is dat ze Jezus leren kennen én Israël leren liefhebben. Bid om veiligheid van deze nieuwe bekeerlingen en dat hun liefde voor Israël aanstekelijk werkt voor andere christenen.
ZATERDAG 05/05 Sabbat. Er zijn machthebbers en militairen die dag en nacht met de vernietiging van Israël bezig zijn. Bid voor Israël vanuit Jesaja 54:17a: ‘Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten.’
ZONDAG 06/05 Na een woord van de Heere kocht Jeremia een akker in Anathoth en verzegelde de koopbrief. Hierna bad hij tot de Heere (Jeremia 32:16). Zo mag ook ons gebed zijn voor Israël: luisteren en hiernaar handelen, waakzaam blijven en voorbede doen. MAANDAG 07/05 Ds. Willem J.J. Glashouwer is tot en met 11 mei in Roemenië namens Christenen voor Israël Internationaal, om daar op diverse plaatsen te spreken over de Bijbelse betekenis van het herstel van Israël. Wilt u bidden om goede samenkomsten waarin de bezoekers veel zullen leren en dat zij de Schrift hierover zullen onderzoeken?
DINSDAG 08/05 Christenen voor Israël organiseert een Mazzeltov Tour door negen plaatsen in Nederland om 70 jaar Israël te vieren. Wilt u bidden om gezegende en veilige avonden waar we niet alleen terugkijken naar het verleden maar ons ook op de toekomst zullen richten?
WOENSDAG 09/05 Dank voor het feit dat de Messiaanse gemeenten in Israël zich ontwikkelen en inmiddels geaccepteerd worden
door een groot deel van de Israëlische maatschappij. De gemeente HaDerech is hier een voorbeeld van. Leerzaam voor ons is dat HaDerech drie pijlers heeft: Ezechiël 36:24-26, Galaten 6:2 en Efeze 2:14.
DONDERDAG 10/05 Hemelvaartsdag (Handelingen 1:4-12). Dank dat de Heere Zijn volk thuisbrengt zodat als de Heiland zal komen en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zij Hem zullen ontmoeten. Wij mogen het Joodse volk in de diaspora helpen naar Sion terug te keren, en samen met hen uitzien naar de komst van de Messias.
VRIJDAG 11/05 Bid voor onze broeders en zusters in het Midden Oosten. Predikanten en priesters, gemeenteleden en bezoekers van kerkdienstenstaan zwaar onder druk. Moslims die zich bekeren tot het christendom doen dit met gevaar voor eigen leven.
ZATERDAG 12/05 Sabbat. Veel media spelen een gevaarlijke rol in het stigmatiseren van Israël en het Jodendom, waarbij mensen eenzijdig geinformeerd worden. Bid voor Israël vanuit Jesaja 54:17a: ‘...elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.’
ZONDAG 13/05 Jom Jeroesjalaim (Hereniging Jeruzalem). Dank voor Jeruzalem en Gods belofte hierover vanuit Psalm 125:1: ‘Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor eeuwig blijft.’
MAANDAG 14/05 Tot en met 18 mei is ds. Willem J.J. Glashouwer in Moskou om onderwijs te geven over het herstel van Israël. Bid voor deze periode. Met het toenemende nationalisme in Rusland en Oekraïne is het belangrijk dat gemeenten over Israël geïnformeerd worden.
DINSDAG 15/05 De Amerikaanse theoloog dr. Gerald McDermott heeft berekend dat van de 250 keer dat in het Oude Testament wordt gesproken over ‘verbond’ (berit), het in 70% direct of indirect gaat over het land Israël. Dank voor Gods Woord en voor Zijn verbond met Zijn volk.
WOENSDAG 16/05 Sinds de grootschalige militaire oefeningen langs de Perzische Golfkust is Iran alleen maar gevaarlijker geworden voor Israël en zijn ze dichter bij Jeruzalem gekomen. Bid om verbreking van deze geestelijke macht die Israël onder de macht van islam wil brengen. Neem dit gebedspunt heel ernstig.
DONDERDAG 17/05 Elektronische hekken aan de grenzen, dag en nacht patrouilleboten op zee om de kust te beschermen. Duizenden militairen en materieel altijd en overal paraat, satellieten die alles over de grens waarnemen. Bid dat de Heere God waakt over Zijn volk.
VRIJDAG 18/05 Welke situatie zich op dit moment ook voordoet in Israël  - geestelijk, maatschappelijk of militair - we mogen dit in gebed brengen vanuit Jeremia 32:17: ‘Ach, Heere, HEERE! Zie, U hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.’
ZATERDAG 19/05 Sabbat. Vanavond begint het Joodse Pinksterfeest (Sjawoe’ot). Bid om veilige en inspirerende dagen. Net als in de tijd van Jezus zijn er ook nu Joden uit vele andere landen aanwezig in Jeruzalem. Dank dat Gods Geest waait waarheen Hij wil.
ZONDAG 20/05 Pinksteren. Dank dat er ook veel christenen naar Israël gekomen zijn om hier het wonder van de uitstorting van Gods Geest te vieren. Samen met het Joodse volk mogen zij over ‘grote daden Gods’ spreken (Handelingen 1:11).
MAANDAG 21/05 Bid om eensgezindheid van het Israëlische volk, want er zijn scherpe tegenstellingen in allerlei sectoren van de maatschappij. Als het Joodse volk door vijanden werd verslagen was dat niet door gebrek aan kracht, maar door gebrek aan eenheid.
DINSDAG 22/05 Heel Israël leeft onder een dreiging van oorlog en vernietiging die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo groot geweest is. Bid om Gods genade en bescherming voor alle inwoners van Israël, dat Hij tot z’n doel zal komen met het herstel van Israël zoals geprofeteerd staat in de Bijbel. 
WOENSDAG 23/05 Orit Perlov van het Instituut voor Nationale Veiligheid Studies: ‘In Libanon staat een door Iran gebouwde fabriek voor de productie van zeer accurate Fateh-110 raketten met een bereik van bijna 300 kilometer.’ Bid voor het noorden van Israël vanuit Jesaja 42:13c: ‘Hij zal Zijn vijanden overweldigen.’
DONDERDAG 24/05 Sinds enkele weken is de tentoonstelling ‘Wereldwonder Israël’ in het Israëlcentrum in Nijkerk te bezoeken. Bid
om veiligheid en gezelligheid. Bid dat deze tentoonstelling aanzet om de Bijbel te lezen en op te komen voor Israël en het Joodse volk. 
VRIJDAG 25/05 Bid dat in de meer dan 40 landen waar Christenen voor Israël actief is, de Heilige Geest werkt in de harten van de mensen die horen over de plaats van Israël in onze wereld. Iemand noemde Israël zien een tweede wedergeboorte. Bid daarom dat mensen die Jezus kennen ook Zijn volk gaan liefhebben.
ZATERDAG 26/05 Sabbat. Een bijzonder gedeelte uit de Bijbel om te lezen en vanuit te bidden voor Israël is Jesaja 44:24-28. Centraal staat dat God doet wat Hij wil, gebruikt wie Hij wil en hoe Hij dat wil. Dank dat Hij tegen Jeruzalem zegt: ‘U zult bewoond worden’, en tegen de steden van Juda: ‘U zult herbouwd worden.’
ZONDAG 27/05 Ondanks de wet dat Koning Darius boven iedere godheid verheven was, bleef Daniël trouw aan God en bad drie keer per dag in de richting van Jeruzalem (Daniël 6:11). Opnieuw een les voor ons om onze voorbede serieus te nemen en trouw aan God te blijven.
MAANDAG 28/05 Bid dat de doelstelling van Christenen voor Israël, ‘om christenen in Nederland en in andere landen bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld’, begrepen en ondersteund zal worden. Niet alleen door christenen, maar ook door niet-christenen.
DINSDAG 29/05 Bid om bescherming van de Joodse overlevenden van de Holocaust in Oekraïne die via Christenen voor Israël regelmatig bezocht worden en voedselpakketten ontvangen. Dit roept soms jaloezie op bij buren. Ook vinden inbraken en mishandelingen plaats.
WOENSDAG 30/05 Dank voor de inzet van de ‘Christelijke Vrienden van de Israëlische Dorpen’ die de Joodse inwoners in Judea en Samaria ondersteunen met kleinschalige hulp. Bid dat de inwoners van Judea en Samaria veilig zullen wonen en door deze vriendschap bemoedigd zullen worden.
DONDERDAG 31/05 Een punt van zorg blijft het toenemende antisemitisme dat zich uit in antizionisme, wat wereldwijd zichtbaar is. Bid dat de Heere God deze macht teniet zal doen en Zijn almacht zal tonen.
 

365