Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Gebedskalender juni-juli
Shalom, Iedere week wordt er in de synagoge een gedeelte uit de Thora gelezen. Dit gedeelte wordt een parasja genoemd. In één jaar wordt zo de hele Thora gelezen. In deze gebedskalender vindt u bij elke zaterdag/sabbat een stukje uit de parasja die die sabbat gelezen wordt in de synagoge. Op deze manier mogen we ons als christenen verbonden voelen met het Joodse volk. Dit is ook één van de gebedspunten in deze kalender, namelijk dat we als Joden en christenen in verbondenheid God mogen aanbidden. Een ander belangrijk gebedsthema is Israëls veiligheid die voortdurend onder druk staat. Deze druk komt door bedreigingen van buitenaf door Iran, Hamas, Hezbollah en Syrië, maar ook door binnenlandse terroristen die Joden op straat aanvallen. Gebed voor Israël blijft ontzettend belangrijk. Mooi dat we via deze gebedskalender samen voor Israël kunnen bidden!

Shalom,
Johanna van Davelaar Coördinator gebedskalender

Juni
Di 1/6 Christenen voor Israël Bid dat er veel bezoekers naar de nieuwe zomertentoonstelling van Christenen voor Israël zullen komen die vandaag (onder voorbehoud) geopend wordt. Bid dat bezoekers (nog meer) geïnspireerd raken om Israël te steunen in gebed en daad.

Wo 2/6 Israël Bid voor allen die op vrijdag 30 april, tijdens Lag Ba’Omer, iemand hebben verloren in de verschrikkelijke verdrukking die er ontstond op de Meronberg. Het leed is groot. Bid ook dat de gewonden mogen herstellen.

Do 3/6 Israël Bid voor allen die 30 april getuigen waren van de verdrukking, zowel bezoekers die er op dat moment waren als alle hulpdiensten die hun werk moesten doen. Voor velen zijn de trauma’s groot. Bid om genezing hiervoor.

Vr 4/6 Israël Israël krijgt steeds vaker te maken met cyberaanvallen. Gelukkig is Israël hier met Eenheid 8200 goed op voorbereid. Deze eenheid is gespecialiseerd in het verdedigen van Israël op de digitale wegen. Bid om zegen op het werk van deze eenheid en bescherming tegen aanvallen.

Za 5/6 Sabbat “Zij vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht.” Numeri 13:27. God gaf een prachtig land, het land Israël, aan Zijn volk. Het land stond in de tijd van Mozes in bloei en na eeuwen van verval nu ook weer. Dank voor de trouw van God die hieruit blijkt.

Zo 6/6 Israël In Israël is er een neusspray ontwikkelt die alle virussen doodt die ingeademd worden. De neusspray is hiermee een veelbelovend wapen tegen corona. Bid dat de spray een bijdrage zal leveren aan de coronabestrijding in Israël en daarbuiten.

Ma 7/6 Israël Bid voor allen die iemand hebben verloren aan corona of die zelf te maken hebben met een lange nasleep van het virus, zoals ernstige vermoeidheid. Bid om troost en genezing.

Di 8/6 Israël Onlangs kwam er in Israël een kaart online met coronatestlocaties. Het bleek echter dat er ook geheime bases van het Israëlische leger op aangegeven waren. Uiteraard is de kaart weer snel offline gehaald, maar mogelijk hebben vijandige instanties die gegevens over kunnen nemen. Bid voor bescherming van Israël hierin. Bid dat de vijandige instanties niets met de gegevens kunnen doen.

Wo 9/6 Israël Waarschijnlijk komen er deze zomer nog steeds veel minder toeristen naar Israël dan in de jaren voor corona. Dit betekent dat mensen die normaal hun brood verdienden met toerisme het nog moeilijker krijgen. Bid dat er hulp is voor deze mensen en dat ze in hun levensbehoeften kunnen blijven voorzien.

Do 10/6 Israël Bid voor de mensen in Israël die in armoede leven. Of het nu kinderen, volwassenen of Holocaustoverlevenden zijn, er zijn enorm veel schrijnende situaties. Dank voor alle organisaties die deze mensen helpen en bid dat ze middelen hebben om steeds meer mensen te helpen.

Vr 11/6 Israël Bid dat God waakt over de Israëli’s in Judea en Samaria in hun dagelijks leven. Met regelmaat worden er aanslagen op hen gepleegd. Bid om bescherming hiertegen.

Za 12/6 Sabbat “De volgende dag gebeurde het, toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam, dat, zie, de staf van Aäron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen, en droeg amandelen.” Numeri 17:8. God liet zelf aan het volk Israël zien wie Hij als leider aangesteld had. Bid dat God ook in deze tijd aan het Joodse volk, gelovig of niet-gelovig, laat zien wie hun geestelijke leiders zijn en wie ze moeten navolgen.

Zo 13/6 Israël De Israëlische organisatie Save a Child’s Heart behandeld kinderen met hartziekten van over de hele wereld. Het bijzondere is dat ongeveer 50% van de kinderen uit Gaza, Irak of Marokko komt. Er wordt door organisatie niet gekeken naar waar het kind vandaan komt, maar naar wat het kind nodig heeft. De organisatie hoopt dat deze aanpak mag leiden tot meer vrede. Bid voor zegen op het werk van deze organisatie.

Ma 14/6 Israël Blijf bidden voor de bescherming van Israël op juridisch vlak. Het onderzoek van het Internationaal Strafhof, omstreden door een aantal landen, tegen Israël loopt nog. Israëli’s kunnen aangeklaagd worden voor acties tijdens de oorlog met Gaza in 2014.

Di 15/6 Israël Uit onderzoek blijkt dat Israël slecht verdedigd is tegen vijandelijke drones. Van veel drones die boven Israël vliegen is onduidelijk wat hun afkomst is, waardoor er ook vijandelijke drones tussen kunnen zitten. Bid dat Israël strategieën zal uitdenken om dit gevaar tegen te gaan.

Wo 16/6 Israël Israël laat weer (een beperkt aantal) ingeënte toeristen toe. Dank dat er weer toeristen naar Israël kunnen komen. Bid ook dat het aantal bezoekers snel verder zal kunnen toenemen, zodat meer mensen het land van God leren kennen en het ook ten goede zal komen aan de Israëlische economie.

Do 17/6 Israël Bid dat de Israëlische overheid de juiste beslissingen neemt met betrekking tot het financiële herstel na de coronacrisis. Bid dat het geld dat er is naar de bevolkingsgroepen die het het hardste nodig hebben gaat.

Vr 18/6 Israël Het waterpeil in het meer van Galilea is momenteel erg hoog, mede door de vele regen die gevallen is in het voorjaar. Dank voor dit hoge waterpeil in het meer dat juist vaak te kampen heeft met een te laag waterpeil.

Za 19/6 Sabbat “En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.” Numeri 21:8. God blijft trouw aan Zijn volk, ook wanneer ze zelf ontrouw zijn. Gods trouw blijkt hier uit de koperen slang en later uit het grootste geschenk wat ooit gegeven is: Zijn eniggeboren Zoon die Hij gaf voor de redding van zijn volk en de wereld. Dank voor de redding die God geeft.

Zo 20/6 Israël “Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen.” Amos 8:11. Bid voor deze honger en dorst in Israël maar ook in ons eigen leven. Bid dat we verzadigd mogen worden met geestelijk voedsel.

Ma 21/6 Israël Het Israël van vandaag is gebouwd op de gebeden van gisteren! Gebed voor Israël is van enorm belang. Er vindt namelijk ook strijd om Israël in de geestelijke gewesten plaats. Bid voor bescherming van Israël tegen aanvallen van satan.

Di 22/6 Israël De Palestian Media Watch (een organisatie die Palestijnse media monitort) signaleert nog steeds veel antisemitische uitingen in media gericht op kinderen. Regelmatig wordt geweld tegen Israëlische Joden verheerlijkt en wordt er verkondigd dat Israël weggevaagd zou moeten worden. Bid dat deze indoctrinatie van kinderen stopt.

Wo 23/6 Israël Afgelopen tijd vonden er veel gewelddadige demonstraties plaats waarbij Israëlische Joden en Israëlische Arabieren en Palestijnen met elkaar op de vuist gingen. Bid voor wijsheid voor de veiligheidstroepen om met dit soort demonstraties om te gaan.

Do 24/6 Israël en de volkeren Bid dat de financiële middelen die Iran aanwendt voor terreuractiviteiten tegen Israël opdrogen.

Vr 25/6 Israël en de volkeren Israël, Cyprus en Griekenland hebben afgesproken hun elektriciteitsnetten te koppelen. Dit is een stap naar verduurzaming en een manier om meer toegang te hebben tot elektriciteit. Bid om een goede samenwerking tussen deze landen.

Za 26/6 Sabbat “Toen ontstak Balak in woede tegen Bileam, en hij sloeg zich in de handen. En Balak zei tegen Bileam: Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend!” Numeri 24:10. Als God wil dat Zijn volk gezegend wordt, kan niemand daar tegenin gaan. Bid dat God steeds opnieuw mensen of volken zal roepen om de zegen uit te spreken over Israël.

Zo 27/6 Israël en de volkeren “Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.” Efeze 6:13. Bid voor christenen in Gaza. Bid voor hun bescherming in de islamitische omgeving waarin ze leven. Er zijn plannen om nieuwe Palestijnse verkiezingen te houden. Bid dat de uitkomst gunstig zal zijn voor Israël en ook voor de rechten van Palestijnse christenen.

Ma 28/6 Israël en de volkeren Het lijkt er op dat de regering van Biden hetzelfde met het MiddenOosten om wil gaan als wat Obama deed. Dit leidt tot zorgen in Israël over de betrouwbaarheid van hun bondgenoot. Bid dat Amerika altijd de veiligheid van Israël voor ogen zal houden.

Di 29/6 Israël en de volkeren Net als vier andere Europese landen stemde Nederland in de VN Mensenrechtenraad onlangs voor een resolutie waarin wordt opgeroepen tot een wapenembargo tegen Israël. Dit gaat in tegen het besluit dat afgelopen jaar door het Nederlandse parlement genomen was om niet meer te stemmen voor resoluties die Israël disproportioneel bekritiseren. Bid om inkeer voor het Nederlandse beleid ten opzichte van Israël.

Wo 30/6 Israël en de volkeren Iran en China hebben een deal gesloten voor meer strategische samenwerking in de komende 25 jaar. In Israël is er met bezorgdheid op deze overeenkomst gereageerd. Het zou tot meer macht voor Iran en toegang tot betere wapens kunnen leiden. Bid dat deze deal Israël geen schade aan zal doen.

Juli
Do 1/7 Israël en de volkeren Door Houtni-rebellen die gesteund werden door Iran zijn in Jemen een aantal Joden uit het land verdreven. Er woonden op dat moment maar enkele dozijnen Joden in Jemen, maar volgens een rapport zijn er nu nog slechts vier Joden overgebleven. Bid dat de verdreven Joden veilig in Israël kunnen komen en bid om bescherming van de overgebleven Joden.

Vr 2/7 Een tijdje was er sprake van meer toenadering tussen Israël en Saudi-Arabië, maar SaudiArabië lijkt weer terughoudender te worden. Het koninkrijk wil alleen normaliseren als er een onafhankelijke Palestijnse staat komt. Als christenen weten we niet precies wat het grotere plaatje is en wat de goede weg voor Israël hierin is. Bid dat Israël de goede beslissingen zal maken en dat wanneer het Gods wil is, Saudi-Arabië ook haar relatie met Israël zal normaliseren.

Za 3/7 Sabbat “Toen zei de HEERE tegen Mozes: Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is, en leg uw hand op hem.” Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament vervulde de Geest van God mensen. Het is iets van alle tijden en het is ook een belofte van God dat de Geest uitgestort wordt op alle ‘vlees.’ Bid om vervulling van de Geest voor Joden en christenen zodat ze eensgezind God zullen aanbidden.

Zo 4/7 Israël en de volkeren Onlangs zijn er in Iraanse nucleaire verrijkingsfaciliteiten explosies geweest die aanzienlijke schade hebben aangericht. Dank dat het duistere werk van Iran zo tegengaan wordt en bid dat Iran niet in staat zal zijn om nucleaire wapens te maken.

Ma 5/7 Israël en de volkeren Bid dat het proces waarin Arabische landen toenadering zoeken tot Israël en vrede proberen te sluiten door zal gaan en dat er nog meer landen zullen volgen.

Di 6/7 Israël en de volkeren Eind 2020 is het land Buthan diplomatieke banden aangegaan met Israël. Dit is uniek omdat het land nauwelijks diplomatieke betrekkingen heeft met anderen landen. Bid dat de landen tot zegen voor elkaar zullen zijn.

Wo 7/7 Antisemitisme In Engeland is er een groep (ex-)leden van de Labourpartij die een lijst hebben opgesteld met adressen van Joodse Labour-activisten om iets negatiefs met ze te gaan doen (wat precies, is nog niet duidelijk). De situatie is gelukkig zeer ernstig opgenomen en er is een politieonderzoek opgestart. Bid voor bescherming van Joden in Engeland en dat de mensen die achter de lijst zitten, bestraft worden.

Do 8/7 Antisemitisme Dank dat vanaf 1 april een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) werkzaam is. De heer Eddo Verdoner, de huidige voorzitter van het Centraal Joods Overleg, vervult deze functie. Bid om wijsheid waar wel of waar niet op te reageren. Bid ook dat hij zich zal inzetten voor informatieverspreiding en meer bewustwording onder jongeren.

Vr 9/7 Antisemitisme Uit onderzoek blijkt dat, hoewel de lockdowns leidden tot een daling van het aantal fysieke aanvallen op Joden, de complottheorieën waarin Joden de schuld gegeven wordt van het coronavirus juist ernstig toenamen. De vrees is nu dat wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden, de fysieke aanvallen op Joden sterk zullen toenemen. Bid om bescherming van Joden tegen deze aanvallen.

Za 10/7 Sabbat “Dan moet u voor uzelf steden kiezen die u tot vrijsteden zullen dienen, zodat iemand die een doodslag begaan heeft, die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft, daarheen zou kunnen vluchten.” Numeri 35:11. God is een rechtvaardige God. Hij wilde en wil dat het recht zegeviert en dat niemand ten onrechte bestraft wordt. Dank dat we een rechtvaardige God hebben. En dank dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft als losprijs voor ons zondige mensen.

Zo 11/7 Antisemitisme Onlangs werd er in Denemarken een Joodse begraafplaats besmeurd met anti-Joodse leuzen. Ook lagen er roodgekleurde poppen en antisemitische pamfletten op de grond. Deze vormen van antisemitisme komen heel hard binnen bij de Joodse gemeenschap. Bid om vertroosting voor de Joodse gemeenschap en bescherming van God.

Ma 12/7 Antisemitisme In een aantal Europese landen wordt overwogen om besnijdenis bij Joodse en islamitische jongens om andere dan gezondheidsredenen in te perken of zelfs te verbieden. Dit omdat het een inbreuk zou zijn op de lichamelijke integriteit. Bid dat dit niet zal gebeuren en dat deze vorm van godsdienstvrijheid voor Joden behouden wordt.

Di 13/7 Antisemitisme De man die vanuit antisemitische motieven in 2017 de Joodse vrouw Sarah Halimi uit haar raam gooide waarna ze overleed, wordt hier niet om vervolgd. Omdat hij op het moment van de daad zo onder invloed van wiet was, wordt hij niet voor toerekeningsvatbaar gehouden. Joodse instanties in Frankrijk zien dit als een klap in hun gezicht en als een aanslag op hun veiligheid. Bid om bescherming van Joden in Frankrijk en bid dat het recht zal zegevieren.

Wo 14/7 Alija Bid voor zegen op organisaties die Joden helpen om terug te keren naar Israël. Bid dat er voldoende financiële middelen zijn om alle mensen die graag willen vertrekken naar Israël te helpen.

Do 15/7 Alija Argentinië heeft de grootste Joodse populatie van Latijns-Amerika. Steeds meer Joden besluiten echter om te verhuizen naar Israël. Dank voor al deze Joden die beslissen om naar het aan hen Beloofde Land te gaan en bid dat ze snel hun draai zullen vinden in Israël.

Vr 16/7 Alija In maart kwamen de laatste 300 Ethiopische immigranten in Israël aan van de 2000 immigranten die toegelaten waren. Dank dat alle 2000 immigranten nu in Israël zijn. Er wachten echter nog meer Ethiopische Joden om naar Israël te komen. Bid dat die ook snel toegelaten zullen worden.

Za 17/7 Sabbat “Aan Jozua gebood ik in die tijd: Uw ogen hebben alles gezien wat de HEERE, uw God, met deze twee koningen gedaan heeft; zo zal de HEERE doen met alle koninkrijken waar u naartoe trekt. Wees niet bevreesd voor hen, want de HEERE, uw God, Hij is het die voor u strijdt.” Deuteronomium 3:21-22. Ook in deze tijd strijdt God voor Israël. Dank hierom en bid voor bescherming van Israël tegen vijanden.

Zo 18/7 Israël “Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.” Psalm 132:13. Bid dat Jezus spoedig zal terugkomen naar de aarde om te wonen te midden van zijn volk en te regeren vanuit Jeruzalem.

Ma 19/7 Tisja Be’av Op Tisja Be’av staat het Joodse volk stil bij de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel. Het is een dag van rouw en vasten. Bid voor troost voor het Joodse volk op deze dag en dat de hoop op de komst van de Messias hen ook kracht mag geven.

Di 20/7 Israël en de Kerk Bid dat er in kerken, in prediking, op Bijbelkringen, bij jeugdavonden en tijdens lezingen oog is voor de blijvende trouw van God aan Israël en voor de beloften die in onze tijd uitkomen, dat God zijn volk thuisbrengt en dat het land Israël tot bloei komt.

Wo 21/7 Israël en de Kerk Bid voor zegen op het werk van dominees, oudsten en voorgangers die in hun gemeente preken over Gods eeuwige liefde voor Israël en bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bid dat er openheid voor deze boodschap zal zijn in de gemeenten en dat de liefde voor het volk Israël zal groeien.

Do 22/7 Israël en de Kerk “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.” Johannes 10:16. Bid voor meer eenheid tussen Joden en christenen. Dat zij van elkaar mogen leren en dat er vriendschappen tussen hen mogen ontstaan.

Vr 23/7 Israël en de Kerk Christenen voor Israël geeft het theologische tijdschrift Israël en de Kerk uit. Dit is een tijdschrift voor theologen en voorgangers. Bid om inspiratie voor de redactie van dit tijdschrift en dat het tijdschrift door veel voorgangers en theologen gelezen zal worden.

Za 24/7 Sabbat “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’ Deuteronomium 6:6-7. Bid dat Israëlische kinderen al op jonge leeftijd mogen leren over God en mogen weten dat Hij hun liefdevolle Vader is.

Zo 25/7 “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” Mattheüs 24:6. De staat Israël heeft al verschillende oorlogen meegemaakt. Bid voor bescherming van Israël in al het gevaar dat op hen afkomt en bid dat ze mogen weten dat eens de Messias zal komen om definitief vrede te brengen.

Ma 26/7 Christenen voor Israël Bid om zegen voor het bestuur van Christenen voor Israël. Bid dat zij de goede keuzes zullen maken en de goede richting in zullen slaan voor Christenen voor Israël.

Di 27/7 Christenen voor Israël Het Israël Producten Centrum (IPC) heeft al meerdere malen onder vuur gelegen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verkeerde etikettering van producten uit Judea en Samaria. Bid voor bescherming van het IPC tegen deze juridische aanvallen.

Wo 28/7 Christenen voor Israël Bid om creativiteit voor de teams van C4I (Christians for Israel International) om wereldwijd digitaal de boodschap over Israël te verspreiden.

Do 29/7 Christenen voor Israël Bid specifiek voor de teams van C4I op de eilanden in Oceanië om alternatieven te vinden voor de verspreiding van de Israëlkrant, nu de transportkosten fors gestegen zijn. Bid ook voor christenen in Pakistan die erg behoedzaam moeten zijn met spreken over Israël, maar waar er wel online Bijbelstudiemogelijkheden zijn voor C4I.

Vr 30/7 Christenen voor Israël Bid voor het team van C4I in Oekraïne nu de spanning in het Oosten toeneemt. In dit gebied zijn ook Joodse gemeenschappen die door Christenen voor Israël ondersteund worden. Bid ook voor de vertegenwoordiger van C4I in Myanmar vanwege de onzekerheid door de staatsgreep.

Za 31/7 Sabbat “De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar.” Deuteronomium 8:4. God zorgde op bijzondere wijze voor zijn volk Israël in de woestijn. Bid dat God ook nu zal voorzien in alles wat Zijn volk nodig heeft.

365