Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Juli 2020
Wo 1/7 Palestijnse activisten uit de Gazastrook namen onlangs deel aan een ZOOM-meeting (ZOOM is een soort Skype) met Israëlische activisten voor vrede. Hamas kreeg hier echter lucht van en heeft de Palestijnen meteen opgepakt wegens normalisering met Israël. Met initiatieven voor vrede met Israël maakt Hamas korte metten. Bid voor vrede tussen Israël en de Palestijnen en voor zegen op initiatieven voor vrede.

Do 2/7 Door het coronavirus blaast Hamas een tijd lang de ‘Mars van Terugkeer’ met gewelddadige demonstraties bij het grenshek van Gaza af. Dank voor dit positieve bijeffect van de coronacrisis en bid dat Hamas niet de mogelijkheden heeft om Israël kwaad aan te doen.

Vr 3/7 Noord-Israël Bid voor alle Israëli’s die onder de armoedegrens leven. Door de coronacrisis krijgen zij vaak nog een extra financiële klap. Bid dat deze Israëli’s, met hulp van anderen, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en die van hun kinderen.

Za 4/7 Bid voor zegen op het werk van de analisten van de Tzahal (het Israëlische leger). Bid dat ze geen cruciale geheime inlichtingen over aanvallen van buitenaf over het hoofd zien en goede informatie geven over waar het leger extra alert moet zijn.

Zo 5/7 “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.” 2 Thessalonicenzen 3:3. Bid voor de Arabische christenen in Israël. Bid dat zij tot zegen voor de staat Israël zijn. Wanneer zij er openlijk voor uitkomen Israël goedgezind te zijn, dan kunnen zij vaak rekenen op bedreigingen. Bid om bescherming van de Arabische christenen.

Ma 6/7 In de wintermaanden is er veel regen gevallen in Israël en is het meer van Galilea dat lange tijd kampte met een laag waterpeil weer bijna helemaal vol. Bid om wijsheid voor de beheerders van de Waterautoriteit die regelt hoe het water verdeeld moet worden.

Di 7/7 Antisemitisme Tijdens de coronacrisis verscheen er in een Israëlische krant de volgende krantenkop: ‘Het virus dat zich sneller verspreidt dan het coronavirus: het virus van antisemitisme.’ Toen het coronavirus opdook, duurde het niet lang of de eerste complottheorieën dat Israël het virus gemaakt had, op het internet verschenen. Bid dat zulke afschuwelijke theorieën krachteloos zullen zijn en geen ingang bij de mensen zullen vinden.

Wo 8/7 De nieuwe leider van de Labour partij in Engeland, Keir Starmer, heeft zich aan de Joodse gemeenschap in Engeland verontschuldigd voor het antisemitisme binnen de partij en belooft dit te gaan uitroeien. Dank dat er vervanging is gekomen van Corbyn die zich meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten en bid dat Starmer tot zegen mag zijn voor de Joodse gemeenschap in Engeland en voor Israël.

Do 9/7 Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding worden er op veel platformen documentaires of films over de Holocaust uitgezonden. Bid dat de herinnering aan de Holocaust niet verloren zal gaan en mensen zich ervan bewust zijn waar antisemitisme toe kan leiden.

Vr 10/7 Eén van de oprichters van de BDS heeft gezegd dat wanneer Israël een vaccin tegen het coronavirus ontwikkeld heeft, mensen die Israël willen boycotten dat gewoon kunnen gebruiken omdat het levens redt. Hiermee erkent hij dat Israël tot zegen van de wereld kan zijn en dat daar gebruik van gemaakt moet worden. Tegelijkertijd hoopt hij ook dat de boycot van Israël, Israël kapot maakt. Dit is heel tegenstrijdig. Bid dat het werk van de BDS krachteloos is.

Za 11/7 Israël en de volkeren Bid dat steeds meer Europese landen de BDS-beweging, een beweging die oproept tot boycot van Israël, zullen zien als een antisemitische bedreiging.

Zo 12/7“Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.” Job 42:2. Dank dat we dit ook zien in Gods weg met Israël en dat het volk nu thuiskomt in een eigen land. Voor God is niets onmogelijk!

Ma 13/7 Dank dat Israëli’s en Palestijnen op steeds meer vlakken samenwerken, nu bijvoorbeeld in de bestrijding van het coronavirus.

Di 14/7 Het Internationaal Strafhof in Den Haag gaat binnenkort een uitspraak doen over de vraag of de Palestijnse gebieden officieel kunnen gezien worden als een staat en welke rechten daaraan ontleend kunnen worden. Als de gebieden worden gezien als een staat, hebben de Palestijnen meer mogelijkheden om Israël aan te klagen. Bid dat het Strafhof ervan zal afzien Palestina te erkennen als staat en bid om vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Wo 15/7 In een uniek statement hebben de Verenigde Naties hun waardering uitgesproken voor de samenwerking tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit met betrekking tot de aanpak van het coronavirus. Dank dat Israël een keer positief naar voren komt in uitingen van de Verenigde Naties. Dit is echter lang niet de enige keer dat Israël samenwerkt met de Palestijnen ten behoeve van het welzijn van de Palestijnse bevolking. Bid dat daar bij de internationale gemeenschap meer oog voor zal zijn.

Do 16/7 Iran is zwaar getroffen door het coronavirus. Je zou verwachten dat alle aandacht van de Iraanse politiek daar dan ook heen zou gaan maar niets is minder waar. Iran gaat onverminderd door met werken aan een atoomboom en het bedreigen van Israël. Bid om Israëls bescherming tegen de bedreiging van Iran.

Vr 17/7 In Denemarken is een nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. Het schokkende is dat in deze Bijbelvertaling op bijna alle plekken in het Nieuwe Testament het woord ‘Israël’ verwijderd is of vervangen door de woorden ‘Joden’ of ‘land van de Joden.’ Dit om het Israël van het Nieuwe Testament niet in verband te brengen met de Israëlische staat. Ook in de kerk kan het anti-Israëlsentiment erg opspelen. Bid om verbreking van deze haat naar Israël.

Za 18/7 Onlangs heeft Duitsland Hezbollah bestempeld als terroristische organisatie. Er zijn toen ook in verschillende Duitse steden politieagenten binnengevallen bij moskeeën en verenigingen die deel uitmaken van Hezbollah. Jarenlang was Duitsland een belangrijk gebied voor Hezbollah wat betreft fondsenwerving. Dank voor de beslissing van de Duitse regering, iets waar we in een paar gebedskalenders terug nog voor gebeden hebben.

Zo 19/7 “Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.” Handelingen 4:11-12. Bid voor moslims in het Midden-Oosten. Bid dat zij tot geloof mogen komen in de Heere Jezus. Er zijn prachtige getuigenissen van moslims die Jezus hebben gezien in een droom en toen tot geloof gekomen zijn. Bid om bescherming van deze nieuwe gelovigen.

Ma 20/7 Alija Ondanks de coronacrisis gaat de alija naar Israël beperkt door. Nieuwkomers moeten wel eerst twee weken in quarantaine, maar dat weerhoudt velen er niet van om op het vliegtuig te stappen naar Israël. Dank dat de terugkeer van Gods volk naar het land Israël doorgaat.

Di 21/7 Er zijn ook Joden die graag naar Israël zouden willen verhuizen maar dat op dit moment niet kunnen omdat ze door de coronamaatregelen niet alle benodigde papieren en het vervoer kunnen regelen. Bid dat er voor deze mensen mogelijkheden komen om toch alija te maken.

Wo 22/7 Bid voor allen die nog niet zo lang geleden alija gemaakt hebben en nog hun draai moeten vinden in Israël. Bid dat ze voorspoedig zijn in het aanleren van de Hebreeuwse taal en een goede baan vinden.

Do 23/7 Het Joods Agentschap verwacht dat na de tijd van het coronavirus veel Joden naar Israël zullen emigreren, ook uit de VS. Bid voor zegen op de voorbereiding voor mensen die alija gaan maken, op het werk van hulpverleners zoals Koen & Ira en hun team en Ebenezer en op het werk van de instanties in Israel.

Vr 24/7 Kerk en Israël In de Protestantse Kerk in Nederland is er discussie ontstaan of er in de kerkorde wel moet staan dat de kerk ‘onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël.’ Er zijn verschillende groepen die deze zin uit de kerkorde willen halen. Bid dat dit niet gebeurt en dat men inziet dat de verbondenheid met Israël iets is waar je niet om heen kunt.

Za 25/7 Bid dat voorgangers en gemeenteleden zullen verstaan dat de verbondenheid met Israël wezenlijk is voor de kerk. En dat wanneer de kerk deze verbondenheid loslaat, het de tak doorzaagt waar ze zelf op rust.

Zo 26/7 “In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.” Ezechiël 1:1. Ezechiël leeft in een verdrietige tijd. Het Joodse volk is afgevoerd naar Babel. Toch lezen we in het boek Ezechiël dat vier keer de hemel open gaat en Ezechiël hoopvolle visioenen te zien krijgt. Dank dat God in moeilijke tijden hoop geeft, vroeger en nu nog steeds.

Ma 27/7 Christenen voor Israël Bid voor zegen op het digitale werk van Christenen voor Israël. Nu lezingen niet door kunnen gaan, ligt de nadruk op online lezingen via livestreams. Bid dat veel mensen de lezingen zullen beluisteren.

Di 28/7 Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum en denk ook aan de consulenten. Nu mensen in mindere mate fysiek naar de winkel gaan, wordt er veel online besteld. Dank hiervoor. En bid dat er veel Israëlische producten verkocht zullen worden en Israël op die manier gesteund en bemoedigd wordt.

Wo 29/7 Bid voor het internationale werk van Christenen voor Israël. De dominees en sprekers van C4I (Christians for Israel International) kunnen nu niet naar andere landen reizen om daar te spreken op conferenties. Online kan het werk gelukkig wel doorgaan. Bid om zegen op het online werk van C4I en dat de teams van C4I in de verschillende landen de boodschap zullen uitdragen.

Do 30/7 Tisja Be’av (Verwoesting van de tempels). Tisja Be’av is de traditionele rouwdag in het Jodendom. Op deze dag hebben zich verschillende rampen voorgedaan zoals de verwoesting van de Eerste en Tweede Tempel en het begin van de Holocaust. Op deze dag vasten de Joden. Bid dat ze op deze dag vertroosting mogen vinden in het Woord van God.

Vr 31/7 Bid voor zegen op het werk van Koen Carlier en zijn team in Oekraïne. Ondanks de coronacrisis is de voorbereiding op de alija uit Oekraïne doorgegaan. Bid voor wijsheid, kracht en voldoende financiële middelen om het werk te kunnen doen.

365