Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

September 2019
Zondag 01 september ZUID-ISRAËL 'Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.' (Filippenzen 4:19) De aarde en alles wat daarop is, is van God, en Hij kan ieder mens geven wat hij nodig heeft. Bid voor de armen in Israël, dat zij geholpen mogen worden en genoeg eten en voorzieningen hebben.  

Maandag 02 september Bid voor de kleine Joodse gemeenschap in Hebron. Bid voor veiligheid van deze gemeenschap en dat zij in harmonie mogen samenleven met de Arabische bewoners.  

Dinsdag 03 september Israël vermoedt dat Hamas ook drones wil inzetten om explosieven mee af te vuren. Tijdens raketbeschietingen die een tijdje geleden plaatsvonden, werd er zo'n drone gesignaleerd. De lancering van de raket mislukte echter. Bid dat Hamas niet succesvol is in het inzetten van drones en andere middelen om explosieven mee af te vuren.  
 
Woensdag 04 september In Israël kan het in de zomer heel erg heet worden (boven de 45 graden) en door de hitte en droogte kunnen er makkelijk bosbranden ontstaan. Bid dat er niet meer bosbranden zullen ontstaan en dat branden snel geblust kunnen worden.  

Donderdag 05 september Bid dat aanvallen met vuurvliegers of ballonnen met explosieven vanuit Gaza mislukken. In de zomer, wanneer het land over het algemeen heet en droog is, kunnen vuurvliegers en ballonnen grote branden veroorzaken. Bid voor bescherming van het zuiden van Israël.  

Vrijdag 06 september Bid voor veiligheid op de Israëlische werkplaatsen. Vooral in de bouw zijn er regelmatig ongelukken en zouden er betere veiligheidsvoorschriften moeten komen.  

Zaterdag 07 september Sabbat. Bid voor gewonde Israëlische soldaten. Vaak hebben zij na hun revalidatie veel problemen om weer in de maatschappij aan de slag te kunnen. Bid dat zij snel weer een mooie werkplek kunnen vinden.  

Zondag 08 september 'Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat Mijn wet in zijn hart heeft, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen. Want de mot zal hen opeten als een kleed, de mottenlarve zal hen opeten als wol. Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en Mijn heil van generatie op generatie.' (Jesaja 51:7-8) Dank dat Gods gerechtigheid voor eeuwig is en dat Hij voor Israël zal blijven zorgen.  

Maandag 09 september CHRISTENEN VOOR ISRAËL Dank dat er afgelopen zomer veel bezoekers in het centrum van Christenen voor Israël zijn geweest. Bid om bescherming van het pand en bid ook om bescherming voor alle activiteiten die plaatsvinden in het land.  

Dinsdag 10 september Dank voor de nieuwe vrijwilligers en IPC-consulenten die in het nieuwe seizoen hun werk zullen oppakken. Bid voor zegen op hun werk.  

Woensdag 11 september Dank voor de zeer geslaagde trainingsconferentie van C4I (Christenen voor Israël Internationaal) in Nepal. Ongeveer 200 voorgangers en 
kerkleiders uit heel Nepal namen deel. Sommigen moesten wel 16 uur reizen voor de conferentie. Bid dat de voorgangers en kerkleiders de boodschap weer mogen doorgeven.  

Donderdag 12 september In Albanië heeft men onlangs een aantal korte filmpjes van Why Israel? vertaald en deze worden nu in kerken en via Facebook verspreid. Bid dat deze video's een middel mogen zijn om de Bijbelse waarheid over Israël, de kerk en de volkeren te verspreiden.  

Vrijdag 13 september VERKIEZINGEN Omdat het Netanyahu niet gelukt is om een coalitie te vormen, zijn er op 17 september voor de tweede keer in een half jaar verkiezingen. Bid dat de aanloop naar deze verkiezingen rustig mag zijn en dat de stemgerechtigden de goede informatie krijgen zodat zij de juiste beslissing kunnen maken.   

Zaterdag 14 september Sabbat. Bid voor een gezegende sabbat voor het Joodse volk.   

Zondag 15 september 'Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.' (Psalm 19:14) Bid dit voor de autoriteiten in Israël, dat hun werk gekenmerkt wordt door zuiverheid en eerlijkheid, en niet door eigenbelang.  

Maandag 16 september Bid voor bescherming van het land Israël tijdens de periode dat Israël nog geen nieuwe regering heeft. Bid dat het politieke drama van de nieuwe verkiezingen geen negatieve invloed heeft op de veiligheid van het land en dat het land nog steeds op een daadkrachtige manier bestuurd wordt.   

Dinsdag 17 september Bid dat de verkiezingsdag in rust mag verlopen en dat de volksvertegenwoordigers aangesteld worden die God voor ogen heeft.  

Woensdag 18 september Bid dat de verschillende politieke partijen tijdens de vorming van een coalitie wijze besluiten nemen en het proces op een beschaafde manier doorgaan.  

Donderdag 19 september CHRISTENEN VOOR ISRAËL Van 19 tot 20 september is er een trainingsconferentie van C4I (Christenen voor Israël) op Surabaya (Indonesië). Bid dat de aanwezigen geraakt mogen worden door Gods woord en dat ze zich realiseren dat het niet alleen een kwestie is van het horen van de boodschap, maar dat ze ook in actie zullen komen.  

Vrijdag 20 september ANTISEMITISME Het antisemitisme in Europa neemt toe, maar er zijn ook veel stemmen van organisaties en individuen die een ander geluid laten horen en opkomen voor hun Joodse medeburgers. Dank voor deze stemmen en bid voor zegen op het werk van hen die deze tegengeluiden verspreiden. 

Zaterdag 21 september Sabbat. Bid dat de Nederlandse overheid goed werk maakt van het bestrijden van antisemitisme. Het aangiftebeleid bij antisemitische incidenten ligt laag en aangiftes blijven soms liggen. Bid dat er daadkrachtig opgetreden wordt tegen antisemitisme.  

Zondag 22 september 'Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.' (2 Timotheüs 3:16) In veel kerken starten deze week de Bijbelstudiegroepen, clubs en jeugdverenigingen weer. Bid dat Israël en de vervulling van de profetieën over Israël komend seizoen aandacht mogen krijgen in de activiteiten. 

Maandag 23 september Bid dat God in Zijn almacht de leugens over Israel teniet zal doen, in al z'n vormen. Denk aan leugens in de media, op het internet en over Israëlische producten. Bid ook voor de consulenten van het Israël Producten Centrum (IPC) voor de verkopen tijdens hun open huizen.  

Dinsdag 24 september De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft onlangs laten weten dat er op dit moment in Duitsland geen synagoge, Joods kinderdagverblijf of Joodse school is die niet permanent bewaakt wordt. Bid voor veiligheid en bescherming voor de Joodse gemeenschap in Duitsland en bid dat er goed opgetreden wordt tegen antisemitisme.  

Woensdag 25 september Na een aantal dodelijke schietpartijen in Amerikaanse synagogen voelen veel Joden zich niet meer veilig in de Verenigde Staten. Bijna driekwart van de Amerikaans-Joodse bevolking voelt zich nu minder veilig dan twee jaar geleden. Bid voor de bescherming van de Amerikaans-Joodse gemeenschap. Bid dat de Joden die alija willen maken daarvoor de geschikte middelen hebben.  

Donderdag 26 september Bid dat mensen in Nederland zich laten informeren door de juiste nieuwsbronnen als het gaat om Israël. Dat zij doorhebben wanneer het gaat om eenzijdige, negatieve berichtgeving over Israël en dat zij zoeken naar alternatieven om de waarheid boven tafel te krijgen. 

Vrijdag 27 september Bid dat er ook in de komende tijd weer archeologische opgravingen gedaan worden in Israël die de Bijbelse verhalen bevestigen en die ingaan tegen leugens dat het Joodse volk niks in Israël te zoeken heeft. Onlangs is er een stadspoort uit de tijd van David gevonden. Het zoeken naar meer rollen zoals die in Qumran blijft ook doorgaan.  

Zaterdag 28 september Sabbat. Bid dat Joden in en buiten Israël op een krachtige manier de aanwezigheid en nabijheid van God mogen ervaren. Dat ze mogen weten dat God voor hen zorgt en hen nooit zal verlaten.  

Zondag 29 september VOORAVOND ROSJ HASJANA 'En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.' (Openbaring 21:5) Morgen begint voor de Joden Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Uiteindelijk kijkt de hele wereld ook uit naar de dag dat echt alles nieuw wordt. Bid dat Jezus snel terug zal komen. 

Maandag 30 september ROSJ HASJANA  Bid dat de Joden een gezegende Rosj Hasjana mogen hebben. 

365