Hervormd Woudenberg

Bezoek kamp Westerbork

Op onze oproep of u belangstelling heeft om met ons een bezoek te brengen aan kamp Westerbork hebben we nog maar twee reacties ontvangen. Dit is niet erg, want we hebben besloten dit pas te gaan organiseren in het voorjaar. Heeft u belangstelling, laat het weten aan Adriaan Bos. Bij voldoende aanmeldingen zullen we een datum bepalen in onderling overleg. Het is dus fijn als u zich al vast opgeeft.
Tel. 033-2862918. E-mail: adriaan.c.bos@kpnmail.nl

576