Hervormd Woudenberg

Agenda

Israël-lezing op 4 oktober 2018
Ds. Jaap de Vreugd van Christenen voor Israël houdt een lezing in Eben Haëzer over het thema “Israël, teken van hoop”.

Israëlzondag 7 oktober 2018
Zowel ds. Wessels als ds. van Trigt zullen in de beide morgendiensten hieraan speciaal aandacht besteden. Traditiegetrouw zullen wij aan het eind van de dienst de Israëlkrant uitreiken, die wordt uitgegeven door Christen voor Israël.

Concert op 8 oktober 2018 door Yonatan Razel

Wie gaat met ons mee naar het concert van de Israëlische zanger Yonatan Razel. Dit is echt een unieke kans. Deze veelzijdige musicus heeft Nederlandse wortels en zijn muziekteksten kenmerken zich door Bijbelgetrouwe teksten en melancholische (typisch Israëlische) melodieën. Hij geeft 3 benefietconcerten, waarbij gecollecteerd wordt voor de hulporganisatie Aleh, die zich inzet voor mensen met een meervoudige beperking. De kosten, exclusief de collecte, bedragen €12,50 per persoon, inclusief een pauzedrankje.

Wij gaan naar het concert in Amersfoort op 8 oktober. Het concert begint om 19.30 in theater De Flint. We kunnen met elkaar reizen. Om tijdig kaarten te kunnen bestellen graag vóór 29 september a.s. opgeven bij Wilma van Grootheest graag via haar e-mailadres: wilma.van.grootheest@filternet.nl

Israëlkring

De Israëlkring is op 19 september weer gestart. We zijn verder gegaan met studies bij de Psalmen en zullen binnenkort een ander boek gaan behandelen. Wie wil deelnemen aan deze kring kan zich opgeven bij Adriaan Bos. Tel. 033-2862918 of adriaan.c.bos@kpnmail.nl

Commissie ‘Kerk en Israël’

367