Hervormd Woudenberg

Agenda

Cursus Hebreeuws voor beginners
Graag vernemen we of er gemeenteleden zijn die belangstelling hebben voor het volgen van een cursus Hebreeuws. Als dit het geval is horen we dit graag. Bij voldoende belangstelling kunnen we op grond van de mate van interesse en het gewenst niveau nagaan of we een dergelijke cursus kunnen aanbieden. We zijn benieuwd.
Feiten en fabels over Israël
Het platform Kerk en Israël heeft over dit thema een studiedag gehouden mede naar aanleiding van een boek met deze titel. Schokkend is het om te vernemen hoeveel onwaarheden over Israël in de media worden verspreid. Wij zullen elke maand op de website van onze gemeente enkele voorbeelden vermelden. Ook goed om door te geven in uw omgeving.
Excursies
Door Christenen voor Israël worden regelmatig excursies georganiseerd. Op 26 mei gaan we met enkele gemeenteleden naar Kamp Amersfoort om een beeld te krijgen van wat daar tijdens de 2e wereldoorlog heeft plaatsgevonden. We houden ons aanbevolen voor suggesties.
Commissie ‘Kerk en Israël’
 
367