Hervormd Woudenberg

Agenda

In het afgelopen winterseizoen hebben we het boekje: ‘Job, troostboek voor Israël’ met elkaar besproken. Vanaf 14 september 2017 starten we weer en bent u van harte welkom om met ons na te denken over het boek; ‘Geplant aan waterstromen’, 17 studies bij de Psalmen. Een boeiend boekje omdat de Psalmen aan Israël zijn gegeven en dit accent ook wordt gelegd door ds. H. Poot.
We vinden het fijn een paar nieuwe kringleden te ontmoeten. Als u/jij mee wilt doen, meld je dan bij Adriaan Bos. Tel. 033-2862918 of via de e-mail: adriaan.c.bos@kpnmail.nl
Cursus Hebreeuws voor beginners
Graag vernemen we of er gemeenteleden zijn die belangstelling hebben voor het volgen van een cursus Hebreeuws. Als dit het geval is horen we dit graag. Bij voldoende belangstelling kunnen we op grond van de mate van interesse en het gewenst niveau nagaan of we een dergelijke cursus kunnen aanbieden. We zijn benieuwd.
Feiten en fabels over Israël
Het platform Kerk en Israël heeft over dit thema een studiedag gehouden mede naar aanleiding van een boek met deze titel. Schokkend is het om te vernemen hoeveel onwaarheden over Israël in de media worden verspreid. Wij zullen elke maand op de website van onze gemeente enkele voorbeelden vermelden. Ook goed om door te geven in uw omgeving.
Excursies
Door Christenen voor Israël worden regelmatig excursies georganiseerd. Op 26 mei gaan we met enkele gemeenteleden naar Kamp Amersfoort om een beeld te krijgen van wat daar tijdens de 2e wereldoorlog heeft plaatsgevonden. We houden ons aanbevolen voor suggesties.
Commissie ‘Kerk en Israël’
 
367