Hervormd Woudenberg

Agenda

Benefietconcert
De commissie ziet terug op een zeer geslaagd Benefietconcert ten behoeve van Amcha Nederland. Wij hebben veel positieve, enthousiaste reacties gehoord van de aanwezigen. Naast de leden van het koor Jubilate Deo, Rineke de Wit en Arjan Veen en commissieleden, waren er 235 bezoekers.

Het concert heeft met de bijdrage van sponsoren, entreegelden en collecte het prachtige bedrag opgeleverd van plm. € 4.800,00 ten gunste Amcha Nederland. Allen die deze mooie avond hebben mogelijk gemaakt willen wij hartelijk danken.

367