Hervormd Woudenberg

Commissie Financiële Acties

Meld uw actie tijdig aan bij de commissie Financiele Acties
In de Hervormde Gemeente Woudenberg worden regelmatig fondswervende acties gehouden. Verkopingen, fairs, sponsortochten en dienstenacties die we van harte stimuleren en aanbevelen! Om te voorkomen dat er in dezelfde periode meer acties tegelijk zijn, coordineert de commissie Financiele Acties de diverse initatieven. Iedereen die een actie op touw zet wordt daarom gevraagd deze eerst te melden via het formulier hieronder. U ontvangt dan een checklist die we u vragen even in te vullen.

Commissie Coördinatie Financiële Acties (CFA)
Om diverse fondswervingsacties te coördineren is onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad de commissie Coördinatie Financiële Acties aangewezen. Iedere ac- tie, die binnen de gemeente wordt georganiseerd, dient bij deze commissie aangemeld te worden. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

Namens de Jeugdraad: J. van Dam(2864371)
Namens het College van Kerkrentmeesters: J. van Ginkel(2866936)
Namens de Diakonie: R. Wever(2865292)  
finacties@hervormdwoudenberg.nl


325