Hervormd Woudenberg

Chr. vrouwenvereniging 'Samen Verder'

Deze avond wordt verzorgd door de heer Andre Verhagen uit Ermelo.
Het onderwerp voor deze avond is ‘Verhalen uit een koffer’
Een vrolijke avond met muziek, verhalen en zingen. We hopen een mooie avond met elkaar te hebben.
Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

192