Hervormd Woudenberg

We zijn dankbaar dat dit seizoen prof. dr. J. Hoek beide cursussen wil verzorgen. Hij wil dit doen aan de hand van het boek “Met hat en ziel geloven. Over bevinding.” Meer informatie hierover vindt u in onderstaand stukje van de hand van dr. J. Hoek. Daarnaast zal hij gebruik maken van uit te reiken hand-outs. De Verdiepingscursus is vooral gericht jonge lidmaten, terwijl Blijvend Leren meer op de ouderen is gericht. Maar de te behandelen stof is dezelfde. De kerkenraad hoopt dat de cursussen mogen bijdragen tot de opbouw en groei in het geloof en de kennis daarvan voor vele van onze gemeentelenden. De kerkenraad raad ieder dan ook aan, deze bijeenkomsten te bezoeken.

Wat is het mooi en opbouwend om elkaar als jongere en oudere gemeenteleden niet alleen op zondag, maar ook door de week te ontmoeten rondom het Woord van God.  Zoals bekend hoop ik de cursussen  ‘Blijvend leren’ en  ‘Verdiepingscursus Christelijk Geloof’ in het komende winterseizoen te leiden. Ik zie er naar uit velen van u en jullie te ontmoeten, allereerst  op Deo volente 25 september (BL) en 9 oktober (VCG). Zoals al is aangekondigd behandelen we het boek Met hart en ziel geloven. Over bevinding (uitg. Boekencentrum, Utrecht 2017), dat ik samen met collega W. Verboom (Harderwijk) heb geschreven. Het is de bedoeling dat de deelnemers per avond een hoofdstuk thuis hebben gelezen, zodat er alle gelegenheid is om aan de hand van uw en jouw vragen dieper op de stof in te gaan. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we met elkaar hoofdstuk 2: ’Naar de bronnen: Bijbel en confessies’ (p.19-57). Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk dat we niet apart behandelen, maar dat u zelf ter voorbereiding kunt lezen. Ik ben me ervan bewust dat ik wel wat inspanning van u of jou vraag, maar wees ervan overtuigd dat het de moete waard is om goed voorbereide ontmoetingen te hebben rond  een thema dat de praktijk van het geloofsleven betreft. En vergeten we vooral niet dat ook hierbij het gebed om de leiding van de Heilige Geest onmisbaar is.
 Dr.J.Hoek (Veenendaal)

De bijeenkomsten vinden plaats op de navolgende data, beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in zaal 5 van Eben Haëzer.
Blijvend Leren: 25 september, 30 oktober, 27 november, 29 januari, 19 februari en 26 maart.
Verdiepingscursus: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari en 12 maart.
“Met hart en ziel geloven; Over bevinding” kost € 16,99 en is o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Droogendijk. Hij heeft al een voorraadje klaar staan.

430