Hervormd Woudenberg

Bijbellezingen

Bijbellezingen seizoen 2018-2019

Ook in het komende seizoen hoopt Prof. H. van de Belt weer een aantal Bijbellezingen te verzorgen onder het thema: Johannes de Doper en de christelijke doop.

Voor het juiste verstaan van de kinderdoop is het belangrijk om na te gaan wat het Nieuwe Testament over de doop leert. De doop van Johannes de doper was een doop van bekering tot vergeving van zonden. Deze doop is een voorloper van de doop in de Naam van Jezus of in de Naam van de drie-enige God. In de serie van zes bijbellezingen belicht prof.dr. H. van den Belt voor ons de persoon en de bediening van Johannes de Doper, waarbij steeds de vraag naar de betekenis van de doop en van Gods verbond aan de orde zal komen.

woensdag 10/10/2018 Johannes de Doper en de doop in de Naam (Lukas 1:57-66 en Handelingen 19:1-7)

woensdag 28/11/2018 De doop van Jezus (Mattheüs 3)

woensdag 16/01/2019 Zie het Lam van God (Johannes 1:29-37)

woensdag 13/02 /2019 De vriend van de Bruidegom (Johannes 3:22-36)

woensdag 20/03/2019 De getuige van het koninkrijk (Lukas 7:18-35)

woensdag 10/04/2019 De bloeddoop (Markus 6:17-29)

 

Iedereen is hartelijk welkom. De Bijbellezingen duren van 20.00-21.00 uur. Vooraf is er een kopje koffie of thee.

332