Hervormd Woudenberg

Avond voor nieuw ingekomen leden

Op woensdag, 22 september 2021 wordt in Eben Haëzer een avond gehouden voor alle nieuw ingekomen gemeenteleden van de afgelopen 2 jaar. Er is een afwisselend programma samengesteld waarin informatie, gesprek en ontmoeting een plaats hebben. Er zal o.a. een digitale interactieve quiz worden gehouden over onze kerkelijke gemeente en de activiteiten die plaatsvinden. Er ruimte om vragen te stellen. We bezoeken de kerk als we het programma in Eben Haëzer houden. De avond wordt rond 22.00 uur afgerond. Na afloop is er tijd is voor een hapje en een drankje, zodat we elkaar ook informeel kunnen ontmoeten.
Als u per abuis uitnodiging heeft ontvangen, bent u uiteraard welkom. Laat u dit even weten bij Adriaan Bos. E-mail: a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl

433