Hervormd Woudenberg

Avond voor nieuw ingekomen leden

In het vorige seizoen kon vanwege de coronamaatregelen de avond voor nieuw ingekomen gemeenteleden helaas geen doorgang vinden.
Dit seizoen is deze avond gepland op woensdag, 22 september 2021.
Alle nieuw ingekomen gemeenteleden van de afgelopen 2 jaar hebben hiervoor inmiddels per brief een uitnodiging ontvangen.
In de volgende kerkbode, die op 17 september zal verschijnen, zal worden vermeld of de avond in Eben Haëzer of in de kerk zal worden gehouden. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de dan geldende coronamaatregelen. Wilt u al vast de datum reserveren.
Als u per abuis uitnodiging heeft ontvangen, bent u uiteraard welkom. Laat u dit even weten bij Adriaan Bos. E-mail: a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl

433