Hervormd Woudenberg

Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden

Lezing Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg

Centrale thema 2019:  ‘De navolging van Christus’
1e avond op 30 april door ds. J. Westerink (CGK) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Vanuit het fundament
Leidinggevende deze avond: dhr. J.M. van Eckeveld 
Organist: dhr. Laseur
2e avond op 21 mei door ds. W.J.C. van Blijderveen (HHK) in de Dorpskerk te Woudenberg met als subthema:  Achter het kruis
Leidinggevende deze avond: ds. C.J. Barth
Organist: dhr. Westerhof
3e avond op 18 juni door ds. A. Simons (Hervormd, PKN) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Met hemels perspectief
Leidinggevende deze avond: ds. J. Kommerie
Organist: dhr. Wijnsma

De avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en zien er als volgt uit: Opening, lezing, pauze met koffie/thee, gelegenheid tot stellen van vragen en sluiting.

Van harte welkom!

Onze nieuwe website: www.gereformeerdbelijdenwoudenberg.nl

310