Hervormd Woudenberg

Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden

Lezing Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg

Centrale thema 2018:  ‘Beloften’
 1e avond op 24 april door ds. H. Brons (Gereformeerde gemeente) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Beloften & prediking
Leidinggevende deze avond: dhr. J.M. van Eckeveld 
Organist: Justin Schregardus
 2e avond op 15 mei door ds. J.M.J. Kieviet (CGK) in de Dorpskerk te Woudenberg met als subthema:  Beloften & doop
Leidinggevende deze avond: ds. A.H. Veldhuizen uit Woudenberg
Organist: Steven Luitjes
3e avond op 12 juni door dr. M. Klaassen (Hervormd, PKN) in de Dorpskerk te Woudenberg met als subthema:  Beloften & Avondmaal
Leidinggevende deze avond: ds. W.J.C. van Blijderveen 
Organist: Piet Wijnsma

De avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en zien er als volgt uit: Opening, lezing, pauze met koffie/thee, gelegenheid tot stellen van vragen en sluiting.

Van harte welkom!

Onze nieuwe website: www.gereformeerdbelijdenwoudenberg.nl

310