Hervormd Woudenberg

Oproep vanuit Hebron

Zoals u/jij wellicht weet ondersteunt onze gemeente het project ‘Hebron’ in Amsterdam van de IZB, waar Jurjen de Bruijne kerkplanter is. Vanuit de zendingscommissie is het initiatief genomen om samen met de jeugdouderlingen jongeren bij dit werk te betrekken. Om de jongeren te betrekken brengen we met een groep jongeren een bezoek aan het project ‘Hebron’ in Amsterdam op D.V. 22 oktober en wonen we een dienst bij. Dit sluit goed aan bij het vormen van de diaconale bewustwording bij jongeren tijdens het catecheseseizoen. Daarnaast krijgen ze een inkijk in het werk van een evangelist in een grote stad. De jeugdouderlingen hebben ook besloten dat de catechesegroepen van beide wijken dit jaar collecteren voor dit doel. Jurjen de Bruijne zal op zijn beurt aanwezig zijn op de afsluitingsavond van de catechese en over het project ‘Hebron’ in Amsterdam vertellen.
Zendingscommissie en jeugdouderlingen 
 

407