Hervormd Woudenberg

Oproep vanuit Hebron

Zoals u/jij wellicht weet ondersteunt onze gemeente het project ‘Hebron’ in Amsterdam van de IZB, waar Jurjen de Bruijne kerkplanter is. Vanuit de zendingscommissie is het initiatief genomen om samen met de jeugdouderlingen jongeren bij dit werk te betrekken. De jeugdouderlingen hebben ook besloten dat de catechesegroepen van beide wijken dit jaar collecteren voor dit doel. Jurjen de Bruijne zal op zijn beurt aanwezig zijn op de afsluitingsavond van de catechese en over het project ‘Hebron’ in Amsterdam vertellen.
Zendingscommissie en jeugdouderlingen 
 

407