Hervormd Woudenberg

Ondersteuning

Gebedspunten

Martijn is erg actief in de kerk: jongerenwerk, preken en pastorale bezoeken. Laten we bidden dat hij in de vele ontmoetingen steeds fijngevoelig zal zijn in spreken en zwijgen. 2. Laten we bidden dat Martijn en Annemieke voldoende mogelijkheden mogen vinden om, naast het kerkenwerk, steeds meer in hun eigen onderhoud zullen kunnen voorzien. 3. Laten we bidden voor de kinderen den Os, dat het hen in alles goed mag gaan. 4. Vanuit de kerkelijke gemeente wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om bezoeken te brengen aan christelijke gemeenten in het binnenland. Om ook daar de gelovigen te bemoedigen en te versterken met de Bijbelse boodschap. Laten we bidden dat de mogelijkheden hiervoor zullen toenemen!

Financiële zaken

Op 26 mei kreeg ik van Ineke Grünbauer een mailtje i.v.m. de verkoop van wigwams, tassen, kettingen en boeken. De opbrengst, vanaf maart 2016 t/m 26 mei dit jaar, heeft op dit moment als tussenstand het geweldige bedrag van € 2400,00!! Hier zijn we heel blij mee.
We willen Ineke vanaf deze plaats ook hartelijk danken voor haar geweldige inzet. En ze gaat maar door!

U kunt op allerlei manieren meeleven met de familie Den Os:
a. Door te bidden voor Martijn en Annemieke den Os en hun kinderen. U kunt daarbij gebruik maken van de gebedspunten hierboven.
b. Door financieel bij te dragen. Uw donaties/giften ontvangen we heel graag en kunnen worden overgemaakt via de Stichting Vrienden van Nassim, o.v.v. fam. den Os. Het IBAN–rekeningnummer is: NL 05 INGB 0000 1795 74.
Uw en jouw giften zijn belasting aftrekbaar, omdat SVVN de ANBI-status heeft.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw/jouw meedoen, in welke vorm dan ook!
Hartelijke groet, namens SVVN / TFC 

 

U kunt onderstaande link gebruiken om een formulier in te vullen om daarbij aan te geven op welke wijze u betrokken wilt zijn bij de uitzending van de familie den Os naar Suriname. Hierbij moet u denken aan:

  • Het ontvangen van de nieuwsbrief per post
  • Het ontvangen van de nieuwsbrief per mail
  • Financiële ondersteuning

Download hier het Reactieformulier:      

Reactieformulier 2017


U kunt voor al uw vragen mailen naar: SVVNsecretaris1@gmail.com

255