Hervormd Woudenberg

Ondersteuning

Gebedspunten

Laten we danken voor het werk dat er voor Martijn is, maar vooral ook bidden om meer werk. Door de enorme inflatie is er veel werk stil komen te liggen!
Laten we bidden voor Annemieke in Paramaribo – voor veerkracht, vrolijkheid en goede moed. Laten we bidden voor de Gemeente waar de familie Den Os kerkt. Dat de gelovigen hecht en trouw elkaar bijstaan. Laten we bidden om wijsheid voor de mensen, die in Suriname aan het roer staan. De criminaliteit neemt toe, omdat de mensen gebrek hebben aan alles. Dat er een keer mag komen!
 

Financiële zaken

Mannenzangavond 2017: Op vrijdag 22 september jl. was er in de kerk weer de 
Mannenzangavond. Het was een fantastische avond met liederen rond het thema “Samen vertrouwen op U!”. De collecte bij de uitgang heeft het prachtige bedrag van € 589,50          
opgebracht. Daarnaast was er nog een voordelig saldo - door de advertentie-opbrengsten - van          € 422,15. Beide bedragen bedrag zijn bestemd voor de zendingsvluchten en zendingsreizen van Martijn naar de indianen in het binnenland van Suriname. We danken de adverteerders en een ieder, die aan deze avond op de één of andere manier heeft meegewerkt! Boven alles dank aan GOD!
Wigwamverkoopactie: Ineke Grünbauer maakt nog steeds hele mooie wigwams. Wilt u ook een wigwam voor uw (klein)kinderen? U kunt haar mailen via inekegrunbauer@hotmail.com of bellen. Haar tel.nr. is 06-38 23 96 32. U kunt dan ook een afspraak maken om wigwams bij haar thuis te bekijken. Ineke woont op Jan Steenlaan 22 in Woudenberg. Ineke is in maart 2016 begonnen met de verkoop van wigwams. Tot nu toe heeft zij wigwams, tassen, sieraden en boeken verkocht voor het prachtige bedrag van € 3200,00 ! Hiermee zijn we ontzettend blij. We danken Ineke voor haar enorme inzet!
 

U kunt op allerlei manieren meeleven met de familie Den Os:
a. Door te bidden voor Martijn en Annemieke den Os en hun kinderen. U kunt daarbij gebruik maken van de gebedspunten hierboven.
b. Door financieel bij te dragen. Uw donaties/giften ontvangen we heel graag en kunnen worden overgemaakt via de Stichting Vrienden van Nassim, o.v.v. fam. den Os. Het IBAN–rekeningnummer is: NL 05 INGB 0000 1795 74.
Uw en jouw giften zijn belasting aftrekbaar, omdat SVVN de ANBI-status heeft.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw/jouw meedoen, in welke vorm dan ook!
Hartelijke groet, namens SVVN / TFC 

 

U kunt onderstaande link gebruiken om een formulier in te vullen om daarbij aan te geven op welke wijze u betrokken wilt zijn bij de uitzending van de familie den Os naar Suriname. Hierbij moet u denken aan:

  • Het ontvangen van de nieuwsbrief per post
  • Het ontvangen van de nieuwsbrief per mail
  • Financiële ondersteuning

Download hier het Reactieformulier:      

Reactieformulier 2017


U kunt voor al uw vragen mailen naar: SVVNsecretaris1@gmail.com

255