Hervormd Woudenberg

Twee avonden als ouders met elkaar in gesprek over opvoeden en geloven. Noteert u als ouders alvast dinsdagavond 7 november en dinsdagavond 23 januari van 19.30 uur – 20.30 uur in uw agenda? De tieners en jongeren hebben deze avond ‘catecheseverlof’ en kunnen deze extra tijd dan goed besteden aan hun dossiertoetsen in die week. De ouders mogen dit keer ☺!    

Geloofsopvoeding kun je niet uitbesteden aan de kerk of de school, maar gebeurt vooral in de gezinnen thuis. Dat besef wordt in deze tijd - gelukkig - steeds sterker. Tegelijkertijd merken ouders dat het niet vanzelf gaat en dit horen we ook regelmatig als kerkenraad. Kunnen we elkaar hierin verder helpen?    
De HGJB heeft de nieuw serie Voorleven uitgebracht. De serie bestaat uit vier boeken (0-3 jaar, 4-7 jaar, 8-11 jaar, 12-16 jaar). Ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien. Met concrete opdrachten en prikkelende gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. Voorleven biedt een unieke combinatie: zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden wordt belicht. Uniek is de focus op zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden. De HGJB presenteert de avond van 7 november dit materiaal en gaan we er kort over in gesprek. Tijdens de avonden zorgen wij dat er materiaal van de hele serie beschikbaar is, zodat het eventueel ook kan worden aangeschaft. Afhankelijk van het verloop van deze avond(en) en behoeften bij ouders bekijken we hoe het een onderdeel kan worden binnen het gemeentewerk.
We hopen veel ouders uit de gemeente te ontmoeten!    


452