Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

De kerkenraad deelt met vreugde en dankbaarheid aan God mee dat de volgende broeders hun verkiezing in de vacatures voor diaken hebben aangenomen:
Edwin Doeven, Nico Bergsteijnweg 149
Roelof van Wikselaar, Paulus Potterlaan 60

 

Bezoekbroeders
Jaco van Wezel (Beukenlaan 36) is onlangs door onze kerkenraad benoemd tot bezoekbroeder. Hij vergezelt ouderling C. van den Bosch bij de huisbezoeken. 

Gerbert Leeuwdrent (Willem de Zwijgerlaan 117) is onlangs door onze kerkenraad benoemd tot bezoekbroeder. Hij vergezelt ouderling Piet Goudriaan bij de huisbezoeken.

In de vergadering van december zal ook Paul Haring (Rembrandtlaan 44) tot bezoekbroeder worden bevestigd, hij zal met ouderling Nico Mantel bezoeken brengen in de wijk.
 

Wij wensen onze nieuwe bezoekbroeders veel zegen en vreugde toe bij dit stukje werk in de gemeente van Christus.
 

353