Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Bezoekbroeder
Broeder Jaco van Wezel (Beukenlaan 36) is onlangs door onze kerkenraad benoemd tot bezoekbroeder. Hij vergezelt ouderling C. van den Bosch bij de huisbezoeken. We wensen onze nieuwe bezoekbroeder veel zegen en vreugde toe bij dit stukje werk in de gemeente van Christus.

Verkiezing diakenen
In zijn vergadering van 5 oktober heeft de kerkenraad besloten om de volgende gemeenteleden voor te dragen als dubbeltal in de vacatures van diaken (in alfabetische volgorde):    
Vacature 1    - A. (Arjan) Blokhuis, Meidoorn 14    - A.E. (Edwin) Doeven, Nico Bergsteijnweg 149    
Vacature 2    - A.N. (Anne) Meinema, Populierenlaan 2    - R. (Roelof) van Wikselaar, Paulus Potterlaan 60
De verkiezing zal plaatsvinden op maandag 23 oktober om 19.00 uur in de kerk. Wij bevelen de broeders van harte in uw voorbede aan.

Evangelisatie ouderling
In de vacature voor Evangelisatie-ouderling wordt voorzien middels een benoeming, omdat het hier gaat om een ouderling met bijzondere opdracht. 
 

353