Hervormd Woudenberg

Nieuwe pastorie gekocht
Het college van kerkrentmeesters is erin geslaagd een geschikte nieuwe pastorie voor wijk 1 te vinden. Het betreft de woning aan Jacobshoeve erf 6. Dit is een mooie, recent verbouwde woning, waarvan de begane grond is uitgebreid en een nieuwe keuken is gerealiseerd. Ook de 1ste verdieping is prachtig verbouwd met o.a. een nieuwe badkamer. Dit betekent dus dat er maar heel weinig gedaan hoeft te worden aan de woning. Alleen de studeerkamer ontbreekt nog en op zolder worden 2 slaapkamers ingericht. Daarvoor is inmiddels een plan gemaakt. Het geheel voldoet daarmee aan de criteria die vooraf waren opgesteld.

Oude pastorie tijdelijk te huur
De huurders van de oude pastorie aan de Maarsbergseweg gaan deze binnenkort verlaten om hun eigen woning te betrekken. Er wordt op dit moment een plan voor de verkoop van de villa opgesteld. Het is onzeker hoe lang het duurt voor het verkooptraject zal zijn afgerond. Daarom heeft het college van kerkrentmeesters besloten om de woning in die tussentijd opnieuw tijdelijk te verhuren.
De procedure die wordt gevolgd is gelijk aan de vorige keer. Het gaat om kortdurende, tijdelijke huur voor een periode van maximaal 1 jaar vanaf 1 november a.s. met tussentijdse mogelijkheid tot beëindiging van het contract met een opzeggingstermijn van 3 maanden. De woning zal verhuurd worden tegen marktconforme huurprijs.
Als er ook gegadigden zijn van buiten onze gemeente, dan krijgen leden van onze hervormde gemeente voorrang. Bij de beslissing aan wie de woning zal worden aangeboden wordt ook beoordeeld de passendheid van de woning bij de huishoudsituatie van de gegadigden (zoals gezinssamenstelling, leeftijd, huisdieren). Bij vergelijkbare situaties zal de volgorde van binnenkomst van de inschrijving aangehouden worden. Als u mensen kent die op zoek zijn naar een woning voor tijdelijke huur, wilt u hen dan tippen? Bezichtiging is mogelijk op afspraak.
Belangstellenden kunnen vanaf 13 oktober 2017 dat schriftelijk kenbaar maken per brief of mail aan:
D. Lokhorst, Prangelaar 3, 3931 RA Woudenberg of d.lokhorst@hervormdwoudenberg.nl
De inschrijving sluit op 27 oktober 2017. Inschrijvingen worden op volgorde van inschrijving behandeld en bij eventuele gelijke inschrijvingsdatum (per dag te bezien) zal er worden geloot. Inschrijvingen eerder dan 13 oktober worden behandeld als ontvangen op de 13de. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met broeder Lokhorst, tel. 033 2862081. Mochten zich geen geïnteresseerden melden, dan zal de woning op gelijke condities in de commerciële verhuur aangeboden worden.
:

440