Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Door de kerkenraad is in de nog openstaande komende vacature voor diaken het volgende dubbeltal gesteld:

·         Broeder G.J. ten Ham
·         Broeder J. van Velze

De verkiezingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op
maandag 4 december 2017 en broeder J. van Velze is gekozen.

Hieronder vindt u informatie over de broeders:
G.J. ten Ham
Leeftijd:  43 jaar 
Huwelijkse staat: getrouwd met Els de Jong, en vader van 4 kinderen; Boaz (11 jaar), Jade (7 jaar) en de tweeling Joost en Lillian (4 jaar).
Beroep: zelfstandig boekhouder
Kerkelijke activiteiten: als vrijwilliger betrokken bij 2 zendingsorganisaties.

J. van Velze
Leeftijd: 32 jaar
Huwelijkse staat: ongehuwd
Beroep: fiscaal jurist
Kerkelijke activiteiten: lid van een bijbelkring
 


De kerkenraad deelt met dankbaarheid mee dat de broeders:
S.P.E.L. Pirruccio,Henschoterlaan 38(3931 DB)
W. van Essen, Geeresteinselaan 4(3931 JC) en
J. Dees, Vondellaan 5(3931 VA)
hun verkiezing tot respectievelijk ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken hebben aangenomen.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van genoemde broeders en de reeds eerder benoemde broeder S. van den Bosch kunnen tot uiterlijk vrijdag worden ingediend bij de wijkscriba ouderling W. van Duijvenbooden.

Broeder Honing heeft helaas bedankt voor zijn verkiezing  tot diaken.

Broeder Weerd heeft helaas bedankt voor zijn benoeming tot ouderling-scriba.
 

410