Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Tijdens zijn vergadering op 5 oktober heeft de kerkenraad, gehoord hebbende de door de gemeente ingediende aanbevelingen, tot ouderling-scriba benoemd broeder P. Weerd, Wilgenlaan 26 (3931ZG). Aangezien broeder Weerd in wijk 2 woont is de kerkenraad van wijk 2 verzocht hiermee in te stemmen. Deze heeft op dit verzoek positief gereageerd.
Evenzo is door de kerkenraad tot ouderling ouderenpastoraat benoemd broeder S. van den Bosch, Henschoterlaan 47 (3931DA).
Beide broeders is gevraagd uiterlijk zaterdag 21 oktober een te beslissen of zij hun benoeming al dan niet aanvaarden. De gemeente wordt verzocht beide broeders in de persoonlijke voorbede te gedenken.

Verder heeft de kerkenraad, gehoord hebbende de door de gemeente ingediende namen, een viertal dubbeltallen gesteld. Klik hier voor nadere informatie over de gestelde dubbeltallen.

Voor de aanstaande vacature wijkouderling H.M. van Veldhuizen zijn op dubbeltal gesteld de broeders J. Maasen van den Brink, De Tol 1 (3931HM) en S.P.E.L. Pirruccio, Henschoterlaan 38 (3931DB).
Voor de aanstaande vacature ouderling-kerkenrentmeester J. Verduijn zijn  op dubbeltal gesteld de broeders:
P. Dorst, de Steen 5 (3931VK) en W. van Essen, Geeresteinselaan 4 (3931JC).
Voor de aanstaande vacatures voor diaken A. Westeneng en R. Veenendaal zijn de volgende dubbeltallen gesteld:
1e dubbeltal:  H.M. van Egdom, Ringelpoel 27 (3931MP) en J. Honing, Kastanjelaan 18 (3931ZP). 
2e dubbeltal: J. Dees, Vondellaan 5 (3931VA) en J. Veenendaal, Beukenlaan 21 (3931ZR).
De verkiezingsbijeenkomst vind plaats op  maandag 23 oktober om 19.00 uur in de kerk.  Het is ook mogelijk bij volmacht te stemmen. Ieder belijdend lid die in de kerk stemt kan maximaal één machtiging meenemen. Machtigingsformulieren zijn bij de scriba aan te vragen via w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl. De gemeente wordt verzocht hen die op dubbeltal zijn gesteld in de voorbede te gedenken. 

410