Hervormd Woudenberg

Beroepingswerk

Zaterdag 7 oktober bereikte ons het bericht dat ds. D.J.W. Kok niet de vrijmoedigheid kreeg het beroep naar onze gemeente aan te nemen. Zoals hij ons schreef in zijn bedankbrief: “De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het biddend overwegen wat de weg van de Heere voor mij als dienaar van het Woord zou zijn. De Heere heeft de roeping naar Woudenberg niet in mijn hart  bevestigd. Er is rust en vrede in mijn hart op deze genomen beslissing, omdat zij is genomen voor het aangezicht van de Heere. We bidden dat de Heere dit ook aan u zal schenken.”  Als kerkenraad zijn we uiteraard teleurgesteld, maar respecteren voluit de beslissing van ds. D.J.W. Kok. Hij mag nog een poosje in Oldebroek blijven. We mogen weten dat we als gemeente van Christus ook in vacaturetijd niet Herderloos zijn. In biddend opzien naar Hem die de opperste Herder is van Zijn gemeente in Woudenberg zullen we ons moeten beraden hoe we onze weg in het beroepingswerk verder gaan vervolgen. 
 

Zondag 24 september is ds. D.J.W. Kok in de avonddienst voorgegaan en heeft u hem en zijn vrouw na afloop van de dienst de hand kunnen drukken en Gods zegen en nabijheid kunnen toewensen. Op donderdag 28 september heeft hij samen met zijn vrouw onze gemeente bezocht en hadden zij een kennismakingsgesprek met ds. A.D.J. Wessels en een ontmoeting met  de kerkenraad. Uiterlijk maandag 9 oktober dient ds. D.J.W. Kok te beslissen over het op hem uitgebrachte beroep. Voor ds. Kok en zijn gezin spannende weken van overweging. Welke weg wijst God hem in deze? Is en blijft dit Oldebroek of gaat de weg naar Woudenberg? Graag vragen we uw persoonlijke voorbede voor ds. Kok en zijn gezin. U kunt hem benaderen via djwkok@kpnplanet.nl  of via de post: Spronksweg 1, 8096 AN Oldebroek.  
 

Even voorstellen
Beste gemeenteleden,
 
Mijn leeftijd hoef ik inmiddels niet meer aan u bekend te maken. In de maand juli mocht ik de leeftijd van veertig jaar bereiken. Mijn wortels liggen in het prachtige groene hart van Nederland. Daar heb ik mijn jeugdjaren met vreugde doorgebracht en ook kennis gekregen aan mijn vrouw. De jeugdvereniging bleek niet alleen een plaats voor de onderzoek van het Woord van God, maar ook een plek waar de liefde tussen ons opbloeide.

We zijn inmiddels al bijna 16 jaar getrouwd. Na ons trouwen hebben we een periode in Polsbroek & Vlist gewoond. Daar zijn de oudste drie kinderen (dochter Judith 15 jaar, zoon Jonathan 13 jaar en Matthias bijna 12 jaar geboren). Tijdens deze eerste jaren van ons huwelijk heb ik mijn studie afgerond, terwijl ik tegelijkertijd pastoraal werker was in de Hervormde Gemeente van Nijkerk. Daar heb ik met veel vreugde de ‘binnenkant’ van het gemeenteleven mogen ontdekken als het gaat om pastorale vreugden en noden.

Op 15 april 2007 ben ik bevestigd in de hervormde gemeente IJzendoorn (in de Betuwe). Dit betrof aanvankelijk een aanstelling van 60%. In het tweede jaar kon de predikantplaats uitgebreid worden tot 80%.  Het overige van de werkweek bleef ik actief in Nijkerk als pastoraal medewerker. In deze periode is ook onze jongste dochter Anne-Ruth geboren. Zij is inmiddels alweer 7 jaar oud.

Vanaf 30 oktober 2011 mag ik de gemeente van Oldebroek dienen, samen met collega Schuurman. We zijn dankbaar voor alles wat er in de achterliggende periode heeft plaatsgevonden. De HEERE gaf zegen op Zijn werk. De woorden vanuit de Schrift blijken in alle periodes van mijn leven waar te zijn: ‘Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij die nat maakt, maar God,  Die de wasdom geeft.’ (1 Kor. 3: 7)
 
Hartelijke groet,
 
Ds. D.J.W. Kok

422