Hervormd Woudenberg

Zoals we enige weken geleden hebben bericht zijn het beheer en de uitgifte van sleutels van Eben-Haëzer en de Kerk aan vernieuwing toe. Er zijn in de afgelopen jaren verscheidene sleutels administratief of ook daadwerkelijk ‘zoek geraakt’. Dat is geen goede situatie, omdat op dit moment het zicht ontbreekt wie allemaal een sleutel hebben. Voor een goed beheer van de gebouwen is dat wel nodig.
Inmiddels hebben wij al van diverse mensen een reactie mogen ontvangen en hebben we een datum gepland waarop we de overgang van het oude naar het nieuwe systeem gaan maken.
Om de nieuwe sleutels uit te geven hebben we 2 avonden gepland waarop de oude sleutels ingeleverd kunnen worden en de nieuwe sleutels kunnen worden opgehaald. We willen dit doen op donderdag 19 en op vrijdag 20 oktober. Beide avonden van 19.00 tot 20.00 uur in het kerkelijk bureau.
Als u nog niet gereageerd heeft vragen wij u om alsnog even een berichtje per mail te sturen naar a.demuijnck@hervormdwoudenberg.nl met daarin uw naam, adres en telefoonnummer en of u van de Kerk en/of Eben-Haëzer u een sleutel heeft. Van de sleutels van Eben-Haëzer graag vermelding van de letter die op uw sleutel staat en van welke deur of deuren u gebruik maakt.
Het is wel van belang dat u hier tijdig op reageert want na het uitgeven van de nieuwe sleutels zullen de bestaande sleutels niet meer passen. Wij hopen samen met u een soepele overgang te kunnen maken.
 

441