Hervormd Woudenberg

Collectebonnen


Collectebonnen 2018:
Het college van kerkrentmeesters heeft in overleg met de diakonie besloten om met ingang van 1 januari a.s. de waarden van de collectebonnen aan te passen. De laatste prijsverhoging dateert van 1 januari 2012, waarbij de prijs van € 0,20 ongewijzigd is gebleven. Prijsindexcijfer sinds 2012 is gestegen met 8,1%. Daarom hebben wij gemeend dat enige aanpassing verantwoord is. 
Om de nieuwe bonnen voor de tellers en voor u herkenbaar te maken zullen ook de kleuren worden gewijzigd. 
Vanaf januari zullen de volgende bonwaarden in nieuwe kleuren verkrijgbaar zijn: € 0,20 (rood), € 0,65 (rose), € 1,25 (groen) en € 3,00 (wit). De oude bonnen blijven voorlopig geldig. U kunt deze gewoon blijven gebruiken tot ze op zijn.

Het bestellen van collectebonnen via de website is sinds kort veel eenvoudiger gemaakt. Er is een webshop gemaakt met betaling via iDeal waarmee u de betaling direct kan doen, waarna de bonnen bij u bezorgd worden.
WebshopKerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft op te sparen.

De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen. Ze zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,20, € 0,60, € 1,20 en € 3,00. Deze bonnen zijn te gebruiken voor de kerkrentmeesterlijke en diaconale collectes, maar ook voor giften aan bijvoorbeeld het verjaardagsfonds.

Contactpersoon voor de uitgifte en administratie van de collectebonnen is de heer J.P. Voerman, tel. 2861742. Uitgifte van de bonnen vindt plaats 1 x per 2 weken op vrijdag van 19.00 - 20.00 uur en op elke dinsdagochtend van 10.30 – 11.30 uur in Eben Haëzer. Informatie over tijdstippen van de verkoop  staan ook in de kerkbode.

Collectebonnen kunnen ook online worden besteld, door het collectebonnen bestelformulier op deze site in te vullen en te verzenden. U ontvangt dan binnen enkele dagen een emailbericht waarin de totale bestelling wordt bevestigd en waarin u wordt verzocht om het daarbij behorende totaalbedrag over te maken. Zodra deze betaling ontvangen is worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd. Houdt u rekening met een doorlooptijd van 5-10 dagen voordat u de bonnen in huis heeft.

413