Kerkdiensten

8 maart 2015

11 maart 2015
Biddag voor gewas en arbeid

15 maart 2015

Agenda
Bekijk volledige agenda �

Zelf activiteiten van uw vereniging toevoegen? Neem contact met de agendabeheerder via agenda@hervormdwoudenberg.nl

Kerkdiensten

De zondagse eredienst
Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse erediensten. De prediking is de kern van die erediensten. God gebruikt de prediking van Zijn Woord om het ware en zaligmakende geloof te geven en om dat geloof te versterken; dat alles door de werking van Zijn Heilige Geest.

Er zijn 2 diensten per wijk per zondag. De avonddiensten hebben doorgaans een wat ander karakter dan de morgendiensten. In de morgendiensten vindt uitleg en toepassing van een gedeelte uit Gods Woord plaats; de avonddiensten hebben het karakter van een leerdienst. Dan wordt, als de eigen predikanten voorgaan, in de regel gepreekt uit n van de belijdenisgeschriften van de kerk.
 
Er wordt in de erediensten gebruik gemaakt van de Psalmberijming van 1773 en de Enige Gezangen. Er is hierin een onderscheid tussen de beiden wijken:
In de diensten van wijk 1 worden de psalmen niet-ritmisch gezongen, terwijl in wijk 2 de psalmen ritmisch gezongen worden, waarvan de laatste psalm (of lied) staande. 
Daarnaast worden vanaf 1-1-2015 in de diensten van wijkgemeente 2 in de regel maximaal een tweetal liederen gezongen uit "Op Toonhoogte".
 
Sinds Pinksteren 2011 wordt in de erediensten van beide wijken gelezen uit de Herziene Statenvertaling.
 
De kerkdiensten worden gehouden:
's morgens   9.00 uur en 10.45 uur
's middags   16.30 uur
's avonds     18.30 uur

De Avondmaalsdiensten beginnen gelijktijdig om 09.30 in de kerk en Eben-Hazer. Bovendien wordt op de betreffende vier Avondmaalszondagen om 9.30 uur het Heilig Avondmaal bediend in Zorgcentrum Groenewoude. Oudere gemeenteleden die de wat langere avondmaalsdienst in de kerk niet kunnen bijwonen, kunnen ook deelnemen aan de dienst in genoemd zorgcentrum. In de dienst van 18:30 is er de mogelijkheid voor voortgezette Avondmaalsbediening voor degenen die 's ochtends niet kunnen.

Slechthorenden kunnen in het middenschip van de kerk via de ringleiding de diensten volgen. Voor wie slecht ter been is, is er een rolstoel beschikbaar. Voor het gebruik daarvan kan men de koster benaderen.

Hervormde Gemeente Woudenberg
Schoutstraat 8a
3931HT Woudenberg
Tel: 033 - 2865765