Hervormd Woudenberg

Jongemannenvereniging Timotheüs

Jongemannenvereniging 'Timotheüs'
De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen. Tijdens het seizoen 2017 -2018 vergaderen we op de dinsdagen D.V. 19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april. Dat is elke derde dinsdag (behalve in december, dan is het de 2e dinsdag) in deze maanden!
Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
 
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek 1 Petrus bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. W. Westland uit Sliedrecht in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond.


Een christen is vrij. Wat betekent dat? En moeten we ons dan toch aan alle ‘menselijke’ orde onderwerpen? Deze vragen komen dinsdagavond 12 december aan de orde n.a.v. de Bijbelstudie uit 1 Petrus 2 vers 13 t/m 25. Marco van der Wind zal dit gedeelte voor ons inleiden. Weer een actueel gedeelte waarin we de Heere Jezus als Voorbeeld, maar ook als Borg tegenkomen.
Let er op dat we nu de tweede dinsdag van de maand samenkomen;
we beginnen om 20.15 uur in Eben Haëzer.
Van harte welkom!Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 15 mei 2018 plaatsvinden.
 
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen.
 
Welkom !
 
Met een hartelijke groet van het bestuur,

Cors van den Bosch(2862312)
Herman van Egdom(2773932)
Meindert Langelaar(4622575)
Henk van Veluw(2867136)
Gerben Wolterink(2863871)

304