Hervormd Woudenberg

Stamppottenmaaltijd

Het is een traditie om deze maaltijd in februari te houden. U bent dan ook hartelijk uitgenodigd op vrijdagavond 16 februari 2018 vanaf 18.00 uur  in de ons vertrouwde  ‘Kingslane Barn’ van de familie Hol, de Koningslaan 11. Wij serveren dan een traditionele stamppottenbuffet met o.a. hete bliksem, boerenkool, zuurkool en hutspot. Het toetje met keuze uit verschillende puddingen met  heerlijke bessensap is zeker niet te versmaden.
De kosten zijn € 22,50 per persoon. U kunt zich opgeven bij mw. Tineke Hol, 06-48255989 of bij de heer Wim Van Eck, 06-51674811. De kosten kunnen ter plekke worden voldaan of overgemaakt worden op bankrekening NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horna Poton (ANBI).  
 

192