Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ou- deren vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk (2771574) of mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415).

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen. De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de oude- renmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415) of dhr J. van Egdom (tel. 286 3149).

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.

Koffie-ochtenden:
Deze worden in de winterperiode eenmaal per maand en in de zomer(ook speciaal voor onze gasten) tweemaal per maand gehouden van 10.00 uur tot ± 11.30 uur.

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot mw. N. Wijntjes, Heinelaan 69, 3931 WZ, tel. 286 1415. E-mail: nwijntjes@kpnmail.nl. 

 

Ouderenmiddag 26 september
U bent van harte welkom op de ouderenmiddag die gehouden wordt dinsdag 26 sept. Wij hebben in deze vacaturetijd onze oud-predikant Ds. Van Zwet bereid gevonden de meditatie te verzorgen Zowel hij als wij kijken hier naar uit. Na de pauze volgt een presentatie, waarin zal worden verteld over het werk van de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Voor deze stichting zal bij het uitgaan een collecte worden gehouden. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden. Kortom reden genoeg om naar Eben -Haëzer te komen. We hopen velen - ook "nieuwelingen" - te ontmoeten. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Is het vervoer een probleem? Bel dan met dhr. J. van Egdom (2863149). 
Hartelijke groet, Ouderencommissie
 

278