Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ou- deren vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk (2771574) of mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415).

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen. De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de oude- renmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415) of dhr J. van Egdom (tel. 286 3149).

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.

Koffie-ochtenden:
Deze worden in de winterperiode eenmaal per maand en in de zomer(ook speciaal voor onze gasten) tweemaal per maand gehouden van 10.00 uur tot ± 11.30 uur.

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot mw. N. Wijntjes, Heinelaan 69, 3931 WZ, tel. 286 1415. E-mail: nwijntjes@kpnmail.nl. 

 

Ouderenmiddag 19 december(Kerstviering)
Deze middag wordt er een broodmaaltijd die gehouden; aansluitend op de Kerstviering.
Heeft u deze middag gemist of bent u 55 jaar of ouder en lijkt het u wat om deze Kerstviering bij te wonen?
Dan kunt u zich alsnog tot vrijdag 15 december opgeven bij Marijke van Dijk, tel. nr. 033-2771574. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar, de middag begint om 14.30 uur.
Is het vervoer een probleem?
Bel dan met dhr. J. van Egdom (2863149).
 

278