Hervormd Woudenberg

Jubilate Deo-Seniorenkoor Kersconcert

Hieronder volgt voor de luisteraars via de kerkradio het programma:
Samenzang: “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken” (2coupletten)
Seniorenkoor: Achtereenvolgens “Stille, heil’ge kerstnacht”, “Volk dat wandelt in het duister”, “Heilige Nacht” en “Eng’len hebben ’t eens doen horen.”
Samenzang: “Komt verwondert u hier, mensen” (2 coupletten).
Urker Mannenkwartet: achtereenvolgens “Gloria in excelsis Deo”, “Dierb’re Heer Jezus” en “Kerstfeesttijd.”
Meditatie: ds. A.D.J. Wessels
Seniorenkoor: achtereenvolgens “De Redder geboren”, “Wie wil gaan naar Bethlehem” en “Eer zij God in onze dagen”. 
Samenzang: “Nu zijt wellekome” (2 coupletten)
Urker Mannenkwartet: achtereenvolgens “Still, still, still”, “In de stille kerstnacht” en “O holy night”.
Samenzang: Psalm 98 vers 1 en 2 en “Ere zij God”.
 

192