Hervormd Woudenberg

Zondagschool Rumelaar

Beste jongens en meisjes,
We hebben nu al een paar keer zondagsschool gehad en wat fijn dat er zoveel kinderen de weg naar Eben-Haëzer hebben gevonden! Ook zijn er nieuwe kinderen bij gekomen, welkom allemaal.
Zondag 15 oktober zal er geen zondagsschool zijn; dan is het herfstvakantie.
We zien de kinderen graag weer op zondag 22 oktober. 
We hebben zondagsschool in Eben-Haëzer van 14.00 -15.00 uur en je mag weer door de achteringang naar binnen. De juffen en meesters staan weer klaar om jullie uit Gods Woord te vertellen. Jij komt toch ook!? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee en natuurlijk zijn nieuwe kinderen uit de gemeente van 4 t/m 12 jaar ook welkom!
We doen als leiding ook direct via deze weg een oproep. We hebben nieuwe leiding nodig in groep 1. Ook jongens en/of meisjes vanaf 14 jaar die het leuk vinden om één keer in de drie weken te helpen in groep 1. Heeft u/heb jij interesse en wil je graag de kinderen uit Gods Woord vertellen?
Neem dan contact op met:
Koos v/d Wind
tel. 033-3033311  

Marian Breunesse.  
tel. 033-2860899
E-mail: mbreunesse1gmail.com


Hartelijke groeten van de leiding 

348