Hervormd Woudenberg

Zondagschool Rumelaar

"Vrijdag 15 december a.s. vieren wij het kerstfeest met de kinderen en leiding van de zondagsschool. Het thema is dit jaar 'Ga je mee naar Bethlehem.' We zijn al druk aan het oefenen en alle kinderen zeggen een tekst op, lezen uit de Bijbel, maken muziek of zingen een lied. Ook zullen we deze avond weer over het wonder horen van de geboorte van de Heere Jezus. Hij kwam voor ons als een klein kindje om te redden van zonde en schuld. 
We nodigen u en jullie dan ook van harte uit om op deze vrijdagavond in Eben Haëzer te komen om met ons het kerstfeest te vieren.
We beginnen de avond om 19.00 uur in zaal 4.
De kinderen worden vanaf 18.45 uur verwacht.
Ook gemeenteleden en andere belangstellenden worden hierbij uitgenodigd! "
 

348