Hervormd Woudenberg

Na een lange zomerstop worden ook het Mannenontbijt weer georganiseerd. De eerstvolgende datum hebt u vorige week al kunnen lezen: DV zaterdag 14 oktober. Het recept blijft hetzelfde als voorgaande jaren: van half negen tot half elf bijeenkomen voor een stuk bezinning rond Gods Woord en het dagelijks leven van een christen. 
 
Met de eerste gast blijven we dichtbij huis: Woudenberg. Onze plaatsgenoot Ds W.J.C. van Blijderveen zal het onderwerp verzorgen. Tijdens deze ochtend zal hij, geïnspireerd door Dittrich Bonhoeffer en dr. W. Dekker, de vraag overleggen wat trouw betekend binnen de kerkelijke gemeente. Het thema: De kerk, Gods gezin of keuzekerk. Een zeer actuele vraag, waar we verder op door willen gaan.
 
Zaterdag 14 oktober dus. Vanaf 8:30 in de stal van familie Van de Lagemaat aan de Zeisterweg 53. Opgeven kan tot t/m woensdag 11 oktober via mannenontbijt.wberg@gmail.com . Van harte welkom!
 

Aan de vooravond van een nieuw seizoen, hierbij alvast de data:

zaterdag 14 oktober
zaterdag 9 december
zaterdag 10 februari 2018
zaterdag 14 april 2018

Voor alle genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Ik hoop u zo spoedig mogelijk voor het eerste ontbijt uit te nodigen.

Met vriendelijke groet,
Bert van Dijk

445