Hervormd Woudenberg

Bond tegen vloeken

De Bond tegen vloeken is op veel terreinen actief om vloeken en ander misbruik van Gods Naam tegen te gaan. Bijvoorbeeld door aansprekende posters op te hangen op de Nederlandse treinstations. Een andere belangrijke activiteit is het geven van gastlessen aan kinderen en jongeren op de scholen. De Bond heeft scholenwerkers/gastdocenten, die frequent worden uitgenodigd op scholen van allerlei signatuur. Zij werken onder de naam KlasseTaal.
U begrijpt dat hier geld voor nodig is!

De werkgroep Woudenberg/Scherpenzeel is actief in onze eigen omgeving.

Contactpersoon namens Hervormde Gemeente Woudenberg:
Richard Schneider
Nico Bergsteijnweg 72
3931 CE Woudenberg
033-2860008

309