Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

December 2017
Vrijdag 01 december Israëlische media berichten dat Iran faciliteiten bouwt in Syrië om langeafstandswapens te produceren en explosieven op te slaan. Bid dat God deze dreiging teniet zal doen en Zich zal ontfermen over Zijn volk Israël.
Zaterdag 02 december  Sabbat.  In het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk is er een speciale kamer voor voorbede. Als u het Israëlcentrum bezoekt bent u welkom om van deze gebedsruimte gebruik te maken. Dank voor deze ontwikkeling. Zondag 03 december  Op deze eerste Adventszondag kunt u voor Israël bidden vanuit de lofzang van Maria: ‘Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’ (Lukas 1:54,55)
Maandag 04 december  Het noorden van Israël blijft kwetsbaar. Libanon, Syrië, en Iran spelen een kwalijke rol en voeren de spanning aan de Libanese grens en bij de Golanhoogvlakten voortdurend op. Bid dat ook hier de Heere God ingrijpt en dat Zijn volk veilig zal wonen.
Dinsdag 05 december  Op een Bijbelstudiebijeenkomst die regelmatig georganiseerd wordt door premier Netanyahu zei hij: 'Er is geen Joods bestaan zonder Tenach. Het is mijn overtuiging dat er ook geen Joodse toekomst is zonder Tenach.' Dank dat Netanyahu, net als David Ben-Goerion en Menachem Begin eerder, als premier het Woord van God noemt als onmisbaar fundament van het jodendom en Israël.
Woensdag 06 december  Dank dat het Hof van Justitie in Luxemburg - de hoogste gerechtelijke instantie van de Europese Unie - enkele maanden geleden heeft besloten dat Hamas op de zwarte lijst van terroristische organisaties blijft staan. Bid dat dit besluit overgenomen zal worden door andere landen wereldwijd.
Donderdag 07 december  Dank dat Ebenezer na een lange tijd van gebed en voorbereiding een kantoor heeft geopend in Berlijn, om samen met het Joods Agentschap de alija nog beter te kunnen ondersteunen. Winfried Rudloff van Ebenezer Duitsland zei: 'We zijn vol ontzag dat we deel uit mogen maken van Gods werk.'
Vrijdag 08 december  Dank dat we vanuit het Israëlcentrum in Nederland voorgangers en hun gemeenten in tientallen andere landen onderwijs mogen geven over de plaats van Israël in onze wereld. Dit gebeurt door de internationale afdelingen van Christenen voor Israël.
Zaterdag 09 december  Sabbat. Er is nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven dat een Joodse familie in hun huis in Parijs is overvallen, bedreigd, verwond, beroofd en gekneveld. Dit vanuit antisemitische motieven. Bid om veiligheid en bescherming van Joden in Europa en elders in de wereld. Bid om bescherming van de synagogen - vooral tijdens de sabbatsdiensten.
Zondag 10 december Wilt u deze tweede Adventszondag bidden voor Israël vanuit de lofzang van Zacharias? ‘Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.’ Lukas 1:68. 
Maandag 11 december  Doe deze dag voorbede voor de duizenden Joden die in het afgelopen halfjaar alija gemaakt hebben uit Venezuela en de VS, uit Canada en uit Frankrijk. De reden varieert van antisemitisme tot zionisme. Wat de reden ook mag zijn: ze keren terug naar Israël!
Dinsdag 12 december  Vanavond begint het acht dagen durende Chanoekafeest en wordt in Lelystad het eerste licht aangestoken op de grote Chanoekakandelaar. Dank dat we als Christenen voor Israël deze avond mogen organiseren samen met onze Joodse vrienden In Nederland. 
Woensdag 13 december  Dank en bid voor de doorgaande alija! Het is een wonder dat Joden op weg gaan naar Israël, ondanks bureaucratie, tegenstand vanuit hun omgeving en financiële tegenslagen. In Israël is het ook niet altijd even makkelijk met het leren van Hebreeuws en het vinden van huisvesting en de juiste baan, maar er zijn vrijwilligers die helpen en de maatschappij is ingesteld op immigranten.
Donderdag 14 december  Bid vandaag voor de gezinsvervangende tehuizen in Beth Haggai aan de grens met Hebron, waar tien jongeren leven onder leiding van een jong echtpaar. Dank dat ze hier een echt gezinsleven ervaren en uitzien naar hun toekomst. 
Vrijdag 15 december  'O God, 1) breng ons terug; 2) doe Uw aangezicht lichten; 3) dan zullen wij verlost worden' (Psalm 80:4,8,20). Dit is een gebed van Asaf om het herstel van Israël. Wij mogen dit gebed in onze tijd bidden en uitzien naar de vervulling ervan.
Zaterdag 16 december  Sabbat. Wilt u bidden voor de jaarlijkse Adventsbijeenkomst, die vandaag voor het eerst wordt gehouden in het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk. De sprekers behandelen het thema ‘Uitzien naar de wederkomst van de Heere’. Ook dit hoort bij Advent.  
Zondag 17 december  Bid voor Israël op deze derde Adventszondag vanuit de lofzang van Zacharias: ‘Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.’ (Lukas 1:74,75)
Maandag 18 december In 165 v. Chr. riep de Makabeeër Yehuda Hamacabi op tot een heilige oorlog tegen het Hellenisme. Een strijd die ook wel 'de strijd van de zonen van het licht tegen de zonen der duisternis' wordt genoemd. Na de overwinning werd het Chanoekafeest ingesteld. Bid dat de Heere God ook in onze tijd het licht de duisternis zal doen overwinnen.
Dinsdag 19 december  Bid voor de vele pelgrims die de komende weken in Israël zullen rondreizen vanwege het Kersfeest. Bid dat zij hun vriendschap en bemoediging voor het Joodse volk op de juiste manier zullen uiten.
Woensdag 20 december  Vertrouw uw leven toe aan de Heere God zodat u vrijmoedig kunt bidden voor Israël: ‘Ik echter, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen.’
Donderdag 21 december  Dank dat Israël de wereld veel te bieden heeft op allerlei gebieden: bijvoorbeeld waterrecycling, contraspionage en terrorisme, verdediging tegen cyberaanvallen en verdediging tegen lange- middel- en korte afstandsraketten. 
Vrijdag 22 december  Geestelijke strijd om Israël uit zich vaak heel zichtbaar in allerlei organisaties - soms in een overwinning. Zo is er steeds meer weerstand tegen de BDS-beweging. Bid dat het licht de duisternis overwint. Jezus is het Licht der wereld!   
Zaterdag 23 december  Sabbat. Bid voor het jongerenwerk van Christenen voor Israël. Via Isreality bereiken we ook duizenden jonge mensen met de boodschap van Gods trouw aan Israël. Bijvoorbeeld vandaag, tijdens de Isreality Jongerendag in Nijkerk.  
Zondag 24 december  Dank op deze vierde Adventszondag voor de Messias van Israël: ‘En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden.’
Maandag 25 december  Kerst. Dank dat de geboorte van de Heere Jezus ons als christenen onlosmakelijk verbindt met het Joodse volk: ‘Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.’
Dinsdag 26 december  De geboorte van de Heere Jezus is van belang voor de volken. Wij mogen bidden dat de volken zullen beseffen dat de Vredevorst zal zitten op de troon van David (Jesaja 9:5,6).
Woensdag 27 december  Bid dat het onderwijs via de internationale afdelingen over de plaats van Israël de luisteraars niet alleen bepaalt bij het Joodse volk en het herstel van Israël, maar ook bij de persoon van Jezus als Vredevorst en komende Messias.    
Donderdag 28 december  Veel van wat de Arabisch-islamitische staten en de terreurorganisaties Israël aandoen is bekend. Het treft uiteindelijk ook onze samenlevingen… Denk maar aan terreur en vervalsing van de Joods-christelijke geschiedenis. Toch zwijgt bijna iedereen erover: de kerken, de media, de politiek, de zakenwereld. Bid dat deze zwijgcultuur drastisch doorbroken zal worden.
Vrijdag 29 december  Bid voor uzelf en anderen om bescherming als voorbidder. Wat wij doen staat de plannen van de boze tegen, dus hebben we de bescherming van de Heere nodig. Hij zal het doen! (1 Petrus 5:8,9).
Zaterdag 30 december  Sabbat.  Israël is bijzonder, maar moet continu op z'n hoede zijn voor zijn vijanden. Bijzonder en heel moedig is ook dat er vele Israëli’s zijn die soms op maar enkele honderden meters van een gevaarlijke grens wonen. Bijvoorbeeld bij Gaza, Hebron, Jeruzalem, Libanon of de Golanhoogvlakten. Bid voor hen.
Zondag 31 december  Ook in het afgelopen jaar is de staat Israël 'door een dal vol schaduw van de dood' gegaan. Bid en dank dat zij geen kwaad zullen vrezen, want God is met hen. (Psalm 23)

365