Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Oktober 2017
Zondag 01-10 Sinds 1949 is het de eerste zondag van oktober Israëlzondag. Dank dat Christenen voor Israël deze dag tienduizenden extra kranten gericht mag verspreiden. Dank ook voor de predikanten die gebruik maken van de preekschets over Israël en bid dat het zowel de gemeente als collega-predikanten zal inspireren. Kijk voor meer info over Israëlzondag op cvi.nl/israelzondag.
Maandag 02-10 Iran heeft 15.000 Iraanse soldaten in Libanon gestationeerd. Veel van hen staan dicht bij de grens met Israël. Iran beschouwt Libanon als een provincie van hun eigen land. Bid dat de Heere op zal staan voor Zijn volk en dat het Israëlische volk zich tot Hem zal wenden voor hulp (Numeri 6:24-26).
Dinsdag 03-10 Iran maakt handig gebruik van de chaotische situatie in Syrië en stationeert er steeds meer milities uit eigen land en strijders van Hezbollah. Blijf bidden dat deze toenemende gevaarlijke militaire aanwezigheid, die gericht is tegen Israël, niets zal kunnen uitrichten.
Woensdag 04-10 Iran probeert een strategische luchtbrug te creëren tussen Teheran en Beiroet om zo via de Golanhoogten Israël en Jordanië te bedreigen. Bid dat ook deze zeer ernstige bedreiging op niets zal uitlopen. Dank dat de Heere waakt over Zijn volk!
Donderdag 05-10 Gisteravond vanaf zonsondergang is het acht dagen durende Loofhuttenfeest begonnen. De laatste decennia komen vele tienduizenden christenen naar Israël om in deze periode hun liefde voor het Joodse volk te tonen tijdens christelijke congressen en bezoeken aan Joodse gezinnen. Bid om veilige en gezegende feestdagen.
Vrijdag 06-10 Nu het schoolseizoen weer op volle toeren draait, mogen wij bidden voor de activiteiten van Christenen voor Israël op de basisscholen. Bid dat het onderwijs over Israël vrucht zal dragen en dat zowel de kinderen als de leerkrachten geraakt zullen worden door de lessen - en wel zo dat ze er meer over willen weten en het op gaan zoeken.
Zaterdag 07-10 Sabbat. Als christenen mogen we beseffen dat ons leven niet aan onszelf toebehoort, maar aan God de Vader. Maak prioriteit van uw gebed voor Israël. Deze tijden van voorbede hebben meerwaarde omdat het herstel van Israël een vervulling is van Gods Woord.
Zondag 08-10 In deze en de komende gebedskalenders zal ik in totaal twintig Bijbelse personen noemen die een inspirerend voorbeeld zijn voor ons gebedsleven. De eerste is Abraham. 'En de Heere dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?'. (Genesis 18:16-33)
Maandag 09-10 Steeds meer Joden uit België besluiten alija te maken naar Israël. Dank dat ook bij onze zuiderburen Joden besluiten in Israël te gaan wonen. Of het nu een economische reden heeft, gezinshereniging, of antisemitisme; ze vertrekken uit het land waar ze wonen naar het land waar ze thuishoren!
Dinsdag 10-10 Dank voor al het 'alijawerk' dat verzet wordt door Koen & Ira Carlier en hun team in Oekraïne. Bid en
dank ook voor de duizenden voedselpakketten die ze samen met vrijwilligers uit allerlei landen uitdelen aan Joden
die het zo hard nodig hebben. Dank ook voor de bijzondere samenwerking met Ebenezer en met het Joods
Agentschap in Oekraïne.
Woensdag 11-10 Wilt u vandaag bidden voor de tournee van ds. Willem Glashouwer in drie steden in het noordoosten
van Brazilië? Hij is daar tot en met 23 oktober. Ds. Glashouwer zal onderwijs geven over 'Waarom Israël?' en over
'Waarom Jeruzalem?' Steeds meer christenen daar stellen deze vragen dus het is geweldig om hier op in te mogen
gaan.
Donderdag 12-10 Het is bijzonder om Ezechiël 11:16-21 te lezen en te beseffen dat de alija meer inhoudt dan alleen de
fysieke terugkeer naar het land Israël. Het is ook de terugkeer naar de God van Israël, maar dan specifiek ìn het land
Israël. Alles komt in onze tijd tot een ontknoping! Lees ook Ezechiël 36.
Vrijdag 13-10 Vele duizenden christenen zijn met het Loofhuttenfeest in Israël en verheugen zich samen met de
Joden die vol 'Vreugde der Wet' met de gebedsrollen door de straten naast de synagoge dansen. Bid dat ook wij als
christenen steeds meer leren houden van Gods Woord en dat we dit vol enthousiasme zullen uiten.
Zaterdag 14-10 Sabbat. Vandaag geeft het Hineni Symfonie Orkest een concert in de Fonteinkerk in Nijkerk, vlak
naast het nieuwe Israëlcentrum. Wilt u bidden voor een feestelijk en veilig concert?
Zondag 15-10 Het gebedsleven van Mozes is ook een voorbeeld voor ons (Numeri 11:1,2). 'Toen kermde het volk tot
Mozes en Mozes bad tot de Heere; daarop doofde het vuur.' (Numeri 21:7). 'Toen bad Mozes ten gunste van het volk.'
Maandag 16-10 Wilt u de komende week bidden voor de Open Dagen in het nieuwe Israëlcentrum? Deze dagen zijn
voor onze achterban uit het zuiden, westen en midden van ons land. Bid om veilige en goede dagen, dat zowel de
volwassenen, de tieners als de kinderen zich thuis zullen voelen in dit stukje Israël in Nederland.
Dinsdag 17-10 Bid dat de medewerkers van Christenen voor Israël zich snel thuis zullen voelen in het nieuwe
Israëlcentrum. Er is in het gebouw ook een speciale gebedsruimte. Bid dat deze kamer het hart van alle activiteiten
mag zijn die vanuit het Israëlcentrum worden ontplooid.
Woensdag 18-10 De Palestijnen voeren een cultuuroorlog tegen Israël via de Unesco. Opnieuw is zodoende een stuk
Joodse geschiedenis uitgewist: de spelonk van Machpela is volgens de VN nu ‘bedreigd Palestijns erfgoed’. Bid dat
Genesis 23:16-20, waar Abraham de spelonk officieel in eigendom krijgt, in de VN geaccepteerd zal worden, zodat het
Woord van God zal overwinnen.
Donderdag 19-10 Bid voor de veiligheid van de Israëli’s in Jeruzalem. Na de onrust rond het Tempelplein enkele
maanden geleden blijft het onrustig. Aanslagen op Joden kunnen zo weer plaatsvinden.
Vrijdag 20-10 Wilt u vandaag bidden voor de inwoners van Judea en Samaria en voor de Joodse dorpen en
gemeenschappen in dit Bijbelse gebied? De aanslagen eerder dit jaar hebben een grote impact op hun leven.
Zaterdag 21-10 Sabbat. Bid om een vredige en veilige sabbat in Jeruzalem en in de rest van het land. Dank dat de
Heere God waakt over Zijn volk. Wij mogen Hem daaraan herinneren (Jesaja 62:6,7).
Zondag 22-10 'Heel Uw Woord is de waarheid, al Uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig' (Psalm 119:160).
Dank voor deze tekst die de schepping, de belofte aan Abraham, de geboorte van Jezus de Messias, het herstel van
Israël en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met elkaar verbindt.
Maandag 23-10 Wilt u de komende week bidden voor de open dagen in het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk? Deze
week is speciaal voor onze achterban uit het midden en uit het noorden van ons land. Dank dat dit allemaal mogelijk
is en dat de bezoekers meer te weten zullen komen over het herstel van Israël in Gods Woord.
Dinsdag 24-10 Voor het eerst in de geschiedenis van de VN staat Israël op de nominatie een zetel te krijgen in
de Veiligheidsraad, voor de periode 2019-2020. De Arabisch-islamitische landen zetten alles op alles om dit te
verhinderen. Bid dat het Israël lukt om deze zetel in de Veiligheidsraad te bemachtigen.
Woensdag 25-10 Israëlische en Duitse beleidsmakers hebben in een brief naar de minister van Binnenlandse zaken
in Duitsland, Thomas de Maizière, opgeroepen activiteiten van Hezbollah te verbieden in Duitsland. Bid dat dit slaagt
en dat andere landen ook hiertoe over zullen gaan.
Donderdag 26-10 De toenemende economische en vriendschappelijke banden met de landen in het Verre Oosten
zijn bijzonder, maar bid dat de oosterse godsdiensten en sekten geen voet aan de grond zullen krijgen in Israël
(Exodus 20:3).
Vrijdag 27-10 Bid voor de doorwerking van de spreekbeurten die ds. Willem Glashouwer in april van dit jaar in
Cambodja hield. In Cambodja groeit de kerk snel en dit blijkt een goede voedingsbodem te zijn voor de boodschap
over Israël.
Zaterdag 28-10 Sabbat. Een bemoedigend woord voor uw gebed vandaag is Psalm 84:9: 'Heere, God der
heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jacob.'
Zondag 29-10 Het gebed van Hanna is een inspiratie voor ons om te bidden (1 Samuël 1:9-20). 'Doch Hanna
antwoordde: ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heeren.'
Maandag 30-10 Dank dat het Weizmann Instituut in Rechovot dit jaar op de zesde plaats staat van een
internationale lijst van 200 wetenschappelijke instituten. De resultaten hebben een economische waarde, maar zijn
ook van betekenis voor het welzijn van de mensheid. Het Joodse volk wil een licht voor de volken zijn en daar draagt
het Weizmann Instituut aan bij.
Dinsdag 31-10 Helaas komt, net als in andere landen, ook in sommige Israëlische gezinnen vrouwen- en
kindermishandeling voor. Bid voor een gezonde maatschappij, om mannen die van hun gezin houden en die God
ervaren in hun leven (Psalm 103:13).

November 2017
Woensdag 01-11 Bid voor de veiligheid van de schoolkinderen en de schoolgebouwen in het zuiden van Israël, rond
de grens met Gaza. De Israëlische regering heeft miljoenen shekels uitgegeven om de scholen te beschermen.
Publieke instellingen in Ashkelon en in de regio Sha’ar Hanegev volgen zo snel mogelijk.
Donderdag 02-11 Uw dankgebed voor de Balfour Verklaring, die 100 jaar geleden door de Britse minister James
Balfour werd uitgegeven. Deze verklaring ondersteunde de zionistische plannen voor een Joods Nationaal tehuis in
het Britse Mandaatgebied. Deze stap doet denken aan de houding van koning Kores (Ezra 1:1-11).
Vrijdag 03-11 Vandaag begint het jongerenweekend van Isreality. Tientallen jongeren komen bij elkaar om een
weekend lang te leren over Gods plan met Israël. Bid voor een gezegend weekend en dat deze jonge mensen
geïnspireerd naar huis mogen gaan.
Zaterdag 04-11 Sabbat. Met alle aanvallen op Israël is het goed om de rust van de sabbat te ervaren in de Psalmen.
‘Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, over Uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat Hij mij
heeft welgedaan’ (Psalm 13:6).
Zondag 05-11 Bid voor Israël vanuit het eerste nachtgezicht van de profeet Zacharia, over de man tussen de mirten
(1:8-17). Dank God dat Hij Sion in onze tijd herbouwt voor het Joodse volk, dat massaal terugkeert uit de diaspora.
Maandag 06-11 Een ruim 60 kilometer lange ondergrondse muur moet Israël beschermen tegen de tunnels die
Hamas vanuit de Gazastrook graaft richting Israël. Bid dat dit beschermingssysteem afdoende zal zijn (Psalm 59:2,3).
Dinsdag 07-11 Als u voorbede doet om bescherming van de Joodse bevolking in het zuiden van Israël is Spreuken
6:16-19 een goede richtlijn. De daden van hen die Israël haten zijn er duidelijk omschreven.
Woensdag 08-11 Constateren dat een deel van de Israëli’s onder de armoedegrens leeft is één ding, maar er iets aan
doen - dáár gaat het om. Al jaren lang doet Christenen voor Israël hier veel aan, onder meer via het Jaffa Instituut en
de gaarkeuken van Hineni. Dank dat we op deze manier onze naam op een praktische wijze mogen uitleggen.
Donderdag 09-11 Ds. Willem Glashouwer zal tot en met 20 november in Rusland spreken over het herstel van Israël
in Gods Woord, en wat hier zichtbaar van is in onze tijd. Bid voor deze periode in het verre oosten van dit immens
grote land, in de plaatsen Kamchatka en Khabarousk.
Vrijdag 10-11 Wilt u vandaag bidden voor de Messiaanse gemeenten in Israël? Bid dat ze zullen integreren in de
Israëlische maatschappij en zo een sprankelende getuige van Jezus zullen zijn op allerlei plaatsen.
Zaterdag 11-11 Sabbat. Jezus komt niet omdat wij Hem verwachten, maar wij verwachten Hem omdat Hij komt. Deze
quote doet denken aan 1 Johannes 4:19, 'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.'
Zondag 12-11 Bid vanuit het tweede nachtgezicht van de profeet Zacharia, de vier horens en vier smeden (2:1-4).
Israëls onderdrukkers zullen geoordeeld worden, zie ook Zacharia 1:14,15. Maar herinner God ook aan Zijn Woord
'...gedenk in de toorn aan ontfermen!' (Habakuk 3:2c).
Maandag 13-11 Doe voorbede voor onze broeders en zusters in het Midden-Oosten, die vernederd en verdrukt worden
door hun omgeving. Ze leven in onzekerheid over hun toekomst. Bid voor hen die vervolgd worden (1 Korintiërs
12:26,27).
Dinsdag 14-11 Uw gebed voor een bijzonder onderdeel van het werk van Christenen voor Israël: de Zangavonden, die
al 30 jaar door het hele land plaatsvinden. Vanavond in 's-Gravezande en zaterdag 25 november in Beilen. Dank dat
zowel de koorleden als de bezoekers van deze avonden veel leren over Israël door de liederen en de meditaties.
Woensdag 15-11 Het is bijzonder dat wij als christenen en voorbidders dag in dag uit betrokken mogen zijn bij het
herstel van Israël. We leven met hen mee in voorspoed, maar ook de terreur en de vijandschap raken ons. Samen met
hen mogen we uitzien naar de komst van de Messias. De Heere zegene u in bewogenheid en gebed.
Donderdag 16-11 Dank dat regeringspartijen en gemeenteraden in verschillende Europese landen de anti-Israëlische
BDS-beweging boycotten. Ook een groot aantal staten in de VS heeft deze stap genomen.
Vrijdag 17-11 'Hoelang nog zullen de goddelozen, o Heere, hoelang nog zullen de goddelozen juichen?' (Psalm 94:3-
7). Deze psalm spreekt over hen die Gods volk vertreden en Zijn erfdeel verdrukken. Ook u stelt deze vraag misschien
regelmatig. Het antwoord ligt besloten in onze voorbede: we mogen uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde!
Zaterdag 18-11 Sabbat. Blijf bidden dat het toenemende antisemitisme en antizionisme herkend en bestreden zal
worden. Bid dat we op zullen komen voor het Joodse volk wereldwijd. Een rabbijn heeft eens gezegd: ‘Daar waar geen
plaats is voor anderen, is op een gegeven moment voor niemand meer plaats.’ Een waarschuwing die zeer actueel is.
Zondag 19-11 Bid vanuit het derde nachtgezicht van de profeet Zacharia; de man met het meetsnoer (2:5-9). Dank
God dat Hij Jeruzalem zal beschermen. Bid om veiligheid voor alle inwoners van de stad en dank dat op verschillende
plaatsen in de stad 24 uur per dag voor Israël wordt gebeden.
Maandag 20-11 Enkele maanden geleden werd door een stemming in de Unesco Joods erfgoed in Hebron veranderd
in ‘Palestijns erfgoed’. Dit gaat maar door en te weinig landen stemmen tegen om deze geschiedvervalsing tegen te
gaan. Bid om behoud van Bijbels grondgebied.
Dinsdag 21-11 In 2015 verlieten 16.700 Joden met een Israëlisch paspoort het land en kwamen er van hen 8.500 weer
terug naar Israël. Bid dat ook de Israëli’s die het land verlaten zullen besluiten terug te komen en er te blijven.
Woensdag 22-11 Bid voor de overheid in Israël, voor de regering van premier Netanyahu en voor de 120 leden van de
Knesset - het parlement. Maar ook voor andere autoriteiten, voor rabbijnen en de twee opperrabbijnen van Israël.
Donderdag 23-11 Wilt u vandaag bidden voor de predikantendag in Nijkerk? Rabbijn R. Evers en dr. A.J. van den Herik
zullen beiden spreken over de tempel in Jeruzalem. Gezien alle recente gebeurtenissen in Jeruzalem een actueel
onderwerp. Bid dat de aanwezige predikanten dit onderwerp zullen verwerken in hun prediking.
Vrijdag 24-11 Bid en dank voor het Isreality jongerenwerk van Christenen voor Israël in Nederland en in de
internationale afdelingen, o.a. Amerika, Australië, Brazilië, Engeland, Filippijnen, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Bid
dat de afdelingen veel zullen bereiken. Jongeren worden snel verkeerd beïnvloed door internet en op scholen en
universiteiten…
Zaterdag 25-11 Sabbat. Bidden voor Israël betekent ook ons leven afstemmen op de boodschap van de Bijbel, dus
om zo te leven dat we vrijmoedig voorbede kunnen doen voor Israël en zo mogen wandelen in het licht (1 Johannes
1:5-7).
Zondag 26-11 Bid vanuit het vierde nachtgezicht van de profeet Zacharia, de reiniging van de hogepriester, Jozua
(3:1-10). Dank God dat Hij Israël zal verzamelen in Zijn land en Zelf het volk Israël zal reinigen.
Maandag 27-11 Opnieuw is vastgesteld dat de schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit Israël demoniseren en het
martelaarschap verheerlijken. Er is zelfs een alarmerende achteruitgang t.o.v. een vorig onderzoek. Bid voor deze
zaak! Het brengt niet alleen Israël schade toe maar ook de Palestijnse schoolkinderen, die daardoor radicaliseren.
Dinsdag 28-11 Mw. Siew Fong Chan uit Singapore is betrokken bij ons educatieve werk in Azië. Over ons Bijbels
onderwijs zegt ze: 'Uitgebreid, begrijpelijk, analytisch, informatief en gebaseerd op gedegen Bijbelstudie.' Bid voor dit
studiemateriaal, dat het in de landen waar we een internationale afdeling hebben bestudeerd en in praktijk gebracht
zal worden.
Woensdag 29-11 Dank dat 70 jaar geleden de historische stemming plaatsvond in de Verenigde Naties, die
uiteindelijk leidde tot het uitroepen van de staat Israël. Een teken van de tijd. Verstaan wij de vele tekenen in onze
tijd? (Mattheus 16:1,2 en Lucas 12:54-56).
Donderdag 30-11 Dank dat de VS, Denemarken en andere landen sterk overwegen om hun financiering aan PA-organisaties die anti-Israël gevoelens aanwakkeren en het martelaarschap verheerlijken, te beperken of zelfs
helemaal te stoppen.

365