Hervormd Woudenberg

Fabels en feiten over Israël

Balfour-verklaring (1917)
Stichting van een ‘nationaal tehuis’ voor het Joodse volk

Ook wel Balfour-declaratie. Officiële verklaring waarmee de Engelse regering steun toezegde voor de stichting van een ‘nationaal tehuis’ voor het Joodse volk in Palestina.
De Britse minister Arthur Balfour stuurde op 2 november 1917 een brief naar Lord Rotschild, een prominent Brits zionist. De brief werd bekend als de Balfour-declaratie. Veel Joden zagen de brief als een internationale goedkeuring voor de stichting van de staat Israël.
De verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan lobbywerk van Chaim Weizmann, een van de leiders van de Zionistische Wereldorganisatie. In de brief stond:
“Harer Majesteits regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina, en zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en politieke status die Joden genieten in enig ander land”.

 
Arthur Balfour

418