Hervormd Woudenberg

Agenda

Lezing rabbijn Binyomin Jacobs op dinsdag 26 september Michaëlkerk Leersum
Op de eerste zondag van oktober houdt de Protestantse kerk Israëlzondag. In het licht van die Israëlzondag en in het zicht van de 500ste verjaardag van de Reformatie aan het eind van oktober verwelkomt de Michaëlkerk in Leersum op dinsdag 26 september rabbijn Binyomin Jacobs voor een spreekbeurt over de plek van de Joodse gemeenschap in de Nederlandse samenleving en de vragen en uitdagingen waarvoor zij staat. Dan gaat het niet alleen over de manier waarop in de Reformatie tegen Joden en het Jodendom werd aangekeken en over antisemitisme, maar ook over onderwerpen waar Joden, christenen èn moslims in de moderne tijd mee te maken krijgen. Welk huiswerk is er te doen? In welke richting kunnen christenen en Joden met elkaar optrekken? Rabbijn Jacobs, woonachtig in Amersfoort, is opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR), op tal van manieren betrokken bij de Joods-christelijke dialoog en een voor velen bekende vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap

Rabbijn Jacobs spreekt op 26 september. Rabbijn Jacobs staat bekend om zijn levendige spreektrant, waarbij hij graag z'n gehoor wat mag prikkelen. Het wordt beslist een boeiende avond. Dinsdagvond 26 september in de Michaëlkerk / Michaëlhuis, Kerkplein  1 in Leersum, aanvang 20.00 uur. Het Michaëlhuis is open vanaf 19.30 uur. Toegang vrij; aan de uitgang collecte ten behoeve van de Stichting Chabad Holland.In het afgelopen winterseizoen hebben we het boekje: ‘Job, troostboek voor Israël’ met elkaar besproken. Vanaf 14 september 2017 starten we weer en bent u van harte welkom om met ons na te denken over het boek; ‘Geplant aan waterstromen’, 17 studies bij de Psalmen. Een boeiend boekje omdat de Psalmen aan Israël zijn gegeven en dit accent ook wordt gelegd door ds. H. Poot.
We vinden het fijn een paar nieuwe kringleden te ontmoeten. Als u/jij mee wilt doen, meld je dan bij Adriaan Bos. Tel. 033-2862918 of via de e-mail: adriaan.c.bos@kpnmail.nl
Cursus Hebreeuws voor beginners
Graag vernemen we of er gemeenteleden zijn die belangstelling hebben voor het volgen van een cursus Hebreeuws. Als dit het geval is horen we dit graag. Bij voldoende belangstelling kunnen we op grond van de mate van interesse en het gewenst niveau nagaan of we een dergelijke cursus kunnen aanbieden. We zijn benieuwd.
Feiten en fabels over Israël
Het platform Kerk en Israël heeft over dit thema een studiedag gehouden mede naar aanleiding van een boek met deze titel. Schokkend is het om te vernemen hoeveel onwaarheden over Israël in de media worden verspreid. Wij zullen elke maand op de website van onze gemeente enkele voorbeelden vermelden. Ook goed om door te geven in uw omgeving.
Excursies
Door Christenen voor Israël worden regelmatig excursies georganiseerd. Op 26 mei gaan we met enkele gemeenteleden naar Kamp Amersfoort om een beeld te krijgen van wat daar tijdens de 2e wereldoorlog heeft plaatsgevonden. We houden ons aanbevolen voor suggesties.
Commissie ‘Kerk en Israël’ 

367