Hervormd Woudenberg

Bijbelkringen

Kringwerk: Gewoon opbouwend
In onze hervormde gemeente zijn al vele jaren huiskringen actief. Zo’n kring bestaat uit gemiddeld 10 leden die eens per maand een avond samenkomen bij één van de leden thuis. Ze openen dan Gods Woord om samen een bijbelstudie te doen. Dit gebeurt aan de hand van een boekje dat op bijna alle kringen wordt gebruikt. De avond staat onder leiding van een kringleider die een inleiding houdt. Op de meeste kringen bereiden overigens ook andere leden de avond voor, maar verplicht is dat natuurlijk niet. Uit de ervaringen van leden blijkt dat het avonden met inhoud zijn: ze ervaren het als geloofsopbouwend en bovendien wordt de band met anderen uit de gemeente versterkt.

De bestuur van de kringencommissie:
Peter Scheer, voorzitter(2865174)
Hanneke van Laar, secretaresse(8887759)
D. Dorst, penningmeester(2865041)

Kringleiders reguliere kringen:
Hans Dorst en Marleen Treep, Tineke Hol en Anneke Dorst, Jaqueline Honing en Jelle Maassen van den Brink, Adriaan Bos en Meindert Wijnberg, Jaap van Dam en Arjaan van den Born, Lenie Dijkshoorn, Ada van Dijk en José Kraaijeveld, Peter en Hennie Ophorst, Hanneke van Laar en Martine Wielaard, Jorrit en Suzanna Koops, Hans van de Knaap en Ronald Driever, Linda de Kruif en Hanneke van Brakel, Jan de Jong. 

Kringleiders laagdrempelige kringen:
José Kraaijeveld en Ada van Dijk, Meindert en Petra Wijnberg, Jan de Jong.

Kringleiders 20+kring:
Linda de Kruif en Hanneke van Brakel. 

301